Den otevřených dveří Tunelů Ejpovice se vydařil

Metrostav umožnil zájemcům z řad veřejnosti už potřetí během výstavby železničních tunelů z Kyšic do Doubravky navštívit stavbu a na vlastní oči se přesvědčit o mohutnosti díla. 

Tunely jsou součástí výstavby 3. železničního koridoru, úseku stavby Rokycany – Plzeň. Více informací se dozvíte z předchozích článků.

První den otevřených dveří se konal před zahájením ražby jižního tunelu, kdy hlavním lákadlem byl sestrojený a k ražbě připravený razicí stroj, při druhém dni se štít Viktorie vynořil na opačné straně tunelu při dokončení ražby. A 10.září 2016 bylo veřejnosti umožněno se čtyřkilometrovým tunelem projít.

Během horké soboty dorazilo do Kyšic více než 10 tisíc lidí, většina z nich po prohlídce razicího stroje, na němž probíhaly za plachtou svářecí práce, pokračovala tunelem do čtyři kilometry vzdálené Doubravky. Přstože venku panovalo tropické vedro, uvnitř tunelu bylo chladno, místy vlhko a průvan. Ani to však neodradilo návštěvníky od této jedinečné akce, kdy se mohli projít tam, kde budou po dokončení jezdit vlaky a kam se již nikdy nemají šanci pěšky podívat (informovali jsme v článku Projděte tunelem Ejpovice).

Na stavbu se vypravil i Ing.Luboš Sládek, který pro nás ostatní pořídil sérii fotografií, na nichž se soustředil mimo vlastní tunel i na informační tabule, z nichž se návštěvníci dozvěděli, v kterém místě tunelu se právě nacházejí, jaká je výška nadloží, datum ražby a další informace.

Autorovi děkuji.

Ejpovice 10.12.2016

Tisková zpráva Metrostavu:

Nevšední zážitek si odnesli návštěvníci Dne otevřených dveří tunelů Ejpovice, který se konal dnes (v sobotu 10. září) na stavbě nejdelšího železničního tunelu v ČR. Stavbaři z Metrostavu ukázali zájemcům ve vjezdovém portále nedaleko západočeských Kyšic razicí štít a další stroje potřebné k vybudování mohutného podzemního díla. A pro odvážné, kteří netrpí klaustrofobií, připravili více než čtyřkilometrovou procházku jižní tunelovou troubou o průměru zhruba 9 metrů až do výjezdového portálu těsně před plzeňskou čtvrtí Doubravka.
Téměř rok a půl pracoval razicí štít Viktorie, mladší sourozenec strojů Tonda a Adéla známých z trasy A pražského metra, pod vrchy Homolka a Chlum, aby zdolal 4 150 m podzemím. Vyrobila ho firma Herrenknecht v německém Schwanau, má průměr řezné hlavy téměř 10 metrů, délku 115 m a váží přibližně 1800 tun. Jeho nejtěžší části byly do České republiky dopraveny ekologickou cestou – lodí. Použitá technologie TBM – Tunnel Boring Machines – je jedním z nejmodernějších tunelářských způsobů práce. Její předností je především rychlost a bezpečnost. Viktorie je tzv. konvertibilní stroj, protože může razit jak v módu zeminového štítu, tak po úpravě i ve skalních podmínkách. Nejvyšší dosažený denní výkon ražeb byl 32 metrů. Za strojem vzniká hotový tunel, jehož ostění tvoří prstence ze 7 + 1 segmentu. Betonový prstenec je dva metry široký a má tloušťku 0,40 m. Prstence se vyráběly v Dýšině, vzdálené zhruba 2 km od staveniště a na jednu tunelovou troubu jich jsou potřeba více než dva tisíce.
Tunel Ejpovice je stěžejním dílem úseku Rokycany – Plzeň, který tvoří součást páteřní transevropské dopravní sítě a vnitrostátního třetího tranzitního železničního koridoru, jenž vede z Prahy přes Plzeň a Cheb až na státní hranici s Německem. Délka trati se v tomto úseku zkrátí o více než 6 kilometrů. Po dokončení modernizace celé tratě mezi hlavním městem a Plzní by cesta vlakem měla trvat méně než jednu hodinu. Dnes je to 1 hodina 35 minut.
Zhotovitelem celého díla je Sdružení MTS + SBT – MTÚ Rokycany – Plzeň, kde vedoucím účastníkem sdružení je Metrostav a.s. Investorem je Správa železniční dopravní cesty, stavba je spolufinancována z prostředků České republiky – Státního fondu dopravní infrastruktury a z prostředků Evropské unie – Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava na léta 2007 – 2013.
„Náročná geologie pod vrchy Homolka a Chlum, kde jsme se potýkali s abnormálními přítoky vody či tvrdými spility, čeká na Viktorku znovu. Už za pár dnů se opět zakousne do hory a zopakuje si cestu k Plzni“, říká vedoucí ražeb Ing. Štefan Ivor, který má zkušenosti z Islandu i pražského metra. “Věřím, že za několik měsíců budeme moci pozvat Plzeňáky a další zájemce, aby mohli přivítat razicí štít při prorážce ve výjezdovém portále v Doubravce“, dodal.

ODKAZ
Ohlédnutí za Parním festivalem 2023
Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře