Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy: Průběh prací (únor 2011)

zdroj: EUROVIA 11.2.2011

Vzhledem ke klimatickým podmínkám není možné plné rozvinutí všech pracovních postupů, hlavní práce pokračují převážně na tunelech.

Po celé trati stále, i když v současné době vzhledem k meteorologickým možnostem v omezené míře, pokračují postupné výkopy a betonáž základů stožárů trakčního vedení, jejich stavba a vystrojení, následně převěšení vedení a demontáž původních stožárů a základů, úprava kabelizace a součástí zabezpečovacího zařízení, přeložky kabelizace pro možnost výstavby.

Práce na železničním spodku probíhají v úseku Tomice – Bystřice zřizováním zářezů, násypů, svahováním a dolamováním, ohumusováním a zasíťováním svahů.

U celkem zatím pěti budovaných tunelů, jednoho hloubeného – Votického a třech ražených – Olbramovického, Zahradnického a Tomického a Tomického II práce stále pokračují.
V Olbramovickém tunelu pokračuje betonáž klenby.
Zahradnický tunel je již proražen, avšak stále probíhá závěrečná část těžby dna tunelu, armování a betonáž základových patek, betonáž definitivního ostění.
V Tomickém tunelu probíhá ražba kaloty a jádra tunelu, jsou připraveny podkladní betony v portálech a v tunelu pro betonáže patek. Celý tunel byl vyprofilován.
U Tomického tunelu II probíhá ražba kaloty.
U Votického tunelu pokračuje na jedné straně těžba a očišťování svahů od uvolněných kamenů a zajišťování svahů, v jiném úseku pak již vybetonování podkladního betonu, výztuž a betonáž patek, smontování výztuže klenby a její betonáž.

Pracovníci stavby pokračují také v pracích na mostních objektech. Pokračuje se na budování mostního objektu nad osadou Srbice i na novém železničním mostě přes silnici I/18. Již byl dokončen zcela přestavovaný mostní objekt v zářezu trati mezi Bystřicí a Benešovem. U mostů a propustků, které jsou rozšiřovány, případně pouze sanovány, probíhá vysekávání kaveren a jejich sanace, přebroušení, injektáž, tryskání, spárování, betonáž říms, provedení ochranných a sjednocujících nátěrů, popř. odláždění, osazení zábradlí, to vše v závislosti na povětrnostních podmínkách.

Probíhají rovněž stavební úpravy výpravní budovy nádraží Olbramovice, také pro možnost včlenění nových systémů zabezpečení provozu. Byly zahájeny práce na přístavku výpravní budovy.

ODKAZ
Z Doubí do Plané vlakem dočasně jen po jedné koleji

Stavební práce vyžadují nezbytné výluky železničního provozu a objížďky na okolních komunikacích.
V denních hodinách se výluky na železniční trati týkají probíhajících prací na základech trakčního vedení, zemních a trhacích prací v blízkosti trati. Stavba se dotýká také silničního provozu. V místech, kde se pracuje na mostních objektech, je doprava omezena, případně vedena po objízdných komunikacích

Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře