Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy: Průběh prací (únor 2011)

zdroj: EUROVIA 11.2.2011

Vzhledem ke klimatickým podmínkám není možné plné rozvinutí všech pracovních postupů, hlavní práce pokračují převážně na tunelech.

Po celé trati stále, i když v současné době vzhledem k meteorologickým možnostem v omezené míře, pokračují postupné výkopy a betonáž základů stožárů trakčního vedení, jejich stavba a vystrojení, následně převěšení vedení a demontáž původních stožárů a základů, úprava kabelizace a součástí zabezpečovacího zařízení, přeložky kabelizace pro možnost výstavby.

Práce na železničním spodku probíhají v úseku Tomice – Bystřice zřizováním zářezů, násypů, svahováním a dolamováním, ohumusováním a zasíťováním svahů.

U celkem zatím pěti budovaných tunelů, jednoho hloubeného – Votického a třech ražených – Olbramovického, Zahradnického a Tomického a Tomického II práce stále pokračují.
V Olbramovickém tunelu pokračuje betonáž klenby.
Zahradnický tunel je již proražen, avšak stále probíhá závěrečná část těžby dna tunelu, armování a betonáž základových patek, betonáž definitivního ostění.
V Tomickém tunelu probíhá ražba kaloty a jádra tunelu, jsou připraveny podkladní betony v portálech a v tunelu pro betonáže patek. Celý tunel byl vyprofilován.
U Tomického tunelu II probíhá ražba kaloty.
U Votického tunelu pokračuje na jedné straně těžba a očišťování svahů od uvolněných kamenů a zajišťování svahů, v jiném úseku pak již vybetonování podkladního betonu, výztuž a betonáž patek, smontování výztuže klenby a její betonáž.

Pracovníci stavby pokračují také v pracích na mostních objektech. Pokračuje se na budování mostního objektu nad osadou Srbice i na novém železničním mostě přes silnici I/18. Již byl dokončen zcela přestavovaný mostní objekt v zářezu trati mezi Bystřicí a Benešovem. U mostů a propustků, které jsou rozšiřovány, případně pouze sanovány, probíhá vysekávání kaveren a jejich sanace, přebroušení, injektáž, tryskání, spárování, betonáž říms, provedení ochranných a sjednocujících nátěrů, popř. odláždění, osazení zábradlí, to vše v závislosti na povětrnostních podmínkách.

Probíhají rovněž stavební úpravy výpravní budovy nádraží Olbramovice, také pro možnost včlenění nových systémů zabezpečení provozu. Byly zahájeny práce na přístavku výpravní budovy.

ODKAZ
Pendolinem dvoustovkou na jihu Čech

Stavební práce vyžadují nezbytné výluky železničního provozu a objížďky na okolních komunikacích.
V denních hodinách se výluky na železniční trati týkají probíhajících prací na základech trakčního vedení, zemních a trhacích prací v blízkosti trati. Stavba se dotýká také silničního provozu. V místech, kde se pracuje na mostních objektech, je doprava omezena, případně vedena po objízdných komunikacích

Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře