Modernizace žst. Tábor a blízkého okolí

V následujícím článku bych rád čtenářům přiblížil jednu ze staveb 4.koridoru, která se již blíží ke svému konci. Jak je jste si již mohli přečíst v nadpisu, jedná se o přestavbu a modernizaci žst. Tábor.

Původní stav

Stanice Tábor leží na v jižní části úseku 4. koridoru Praha-České Budějovice. Trať je elektrifikována střídavou jednofázovou napájecí soustavou 25kV 50Hz. V rámci stavby jižním směrem navazujícího traťového úseku Tábor-Doubí byla trať před přestavbou stanice zdvojkolejněna. Do stanice Tábor navíc ústí místní neelektrifikované tratě Tábor-Písek a Tábor-Horní Cerekev a též historická Křižíkova místní trať do Bechyně s dnes ojedinělým napájecím napětím 1500 V stejnosměrných.

Vlastní stanice před přestavbou měla jedno ostrovní nástupiště přístupné od staniční budovy podchodem a 3 jazyková nástupiště z panelů mezi kolejemi přístupné od nádražní budovy. Bechyňská trať má samostatné nádraží před nádražní budovou, kterého se přestavba nedotkla.

Ve stanici bylo provozováno elektromechanické zabezpečovací zařízení s řídícím přístrojem v dopravní kanceláři a stavědlovými přístroji na stavědlech. Stavědla obsluhovala jednotlivé obvody stanice. Celkem byla ve stanici čtyři závislá stavědla a jedno pomocné stavědlo pro obvod seřaďovací skupiny. Informační systém pro cestující zahrnoval pouze živá hlášení vlaků staničním rozhlasem operátorkou.

Rekonstrukce

Postup rekonstrukce, zejména kolejiště, nástupišť a podchodu je pěkně popsán v článku od SimyV, proto případné zájemce o tuto část odkážu na něj. (Přestavba žst. Tábor)

Já se zde soustředím především na oblasti, které ve zmíněném článku nejsou uvedeny. Přestavbu kolejiště pak doplním fotodokumentací.

Zabezpečovací a sdělovací zařízení

Již před započetím rekonstrukce sudé skupiny probíhala výstavba provizorního SSZ typu ESA 11 s ovládáním z JOP. Technologie provizorního SSZ se nachází převážně ve 3 kontejnerech, každý umístěn poblíž příslušného zhlaví. Část z ní (zj. napájecí zdroje UNZ, skříň ABE-1 směr Planá a skříň přilehlých traťových kolejových obvodů KOA-1 až do místa dělení soustředění v km 77,7 u návěstidel 1/2-777) je již umístěna v nové technologické budově a bude využita v definitivním SSZ. V současné době probíhá postupné oživování definitivního SSZ na maketách přestavníků a návěstidel, samotná aktivace by měla probíhat v průběhu května.

Změny v zabezpečovacím zařízení se ovšem netýkají jen Tábora samotného – „došlo“ i na sousedící stanici směr Písek – a sice Balkovu Lhotu. Zde je budováno nové elektronické SSZ ESA 11 s JOP, které nahradí dnes již zastaralé a nevyhovující mechanické zabezpečení. Aktivace stavědla by měla probíhat po dokončení Tábora.

Po dokončení rekonstrukce nástupišť byl zprovozněn nový informační systém – byly instalovány nové světelné informační panely a aktivováno počítačem generované hlášení o příjezdech a odjezdech vlaků.

Dokončení stavby

Co ještě chybí k dokončení stavby? Z hlediska kolejiště především rekonstrukce chybějící sudé části jižního zhlaví, tzn. v první části výhybky č. 3, 4, 5, 6 (předběžný termín 9.-19.3.) a v druhé části výhybky č. 9, 10, 13 a přilehlé částí zhlaví (předběžně 9.3.-22.4.).

Druhou, již zmíněnou a neméně náročnou částí, je vypnutí provizorního SSZ a aktivace definitivního SSZ, které završí hlavní stavební práce ve stanici. V cílovém stavu bude v dopravní kanceláři umístěno obslužné pracoviště výpravčího s oprávněním ovládat celou stanici a též panel nouzové obsluhy. Pro venkovního výpravčího bude v přízemí výpravní budovy zřízeno bezobslužné pracoviště pro přehled o aktuálním stavu ve stanici. Pro řízení posunu v oblasti seřaďovacího nádraží bude zřízeno nové pracoviště v novém stavědle 1.

V definitivním SSZ bude volnost kolejových úseků zajišťována ve hlavních a předjízdných kolejích kolejovými obvody KOA-1, v manipulačních kolejí počítači náprav Frausher. Bude též aktivován přenos kódu VZ na stanoviště strojvedoucího.

Drobné úpravy v zabezpečovacím zařízení lze pak ještě očekávat podle dokončování navazujících staveb – v prvním případě po zrušení provizorní odb. Doubí (navazující stavba Doubí-Soběslav) přejde ovládání žst. Planá nad Lužnicí pod úsekové dálkové ovládání z Tábora. V druhém případě jde o stavbu severním směrem, a sice Tábor-Sudoměřice. V rámci této stavby je v plánu pokládka výhybky 35 v obvodu žst. Tábor pro odbočení trati na Písek z nové dvojkolejné trati a aktivace autobloku.

Neméně zajímavým objektem (i když se železničním provozem už přímo nesouvisející), který je potřeba také dokončit, je jistě nové přemostění nádraží. To, na rozdíl od původní lávky určené jen pro pěší, umožní i automobilový provoz.

Fotografie

Fotografie k článku naleznete ve fotogalerii na odkazu níže. Fotografie jsou řazeny chronologicky, u každé je krátký doplňující popis.

FOTOGALERIE

Použité zkratky

SSZ – staniční zabezpečovací zařízení

JOP – jednotné obslužné pracoviště

UNZ – univerzální napájecí zdroj

ABE – autoblok elektronického typu

TK – traťová kolej


Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře