Na návštěvě v „nových“ Chotovinách

žst. Chotoviny

Železniční stanice Chotoviny je další ze stanic, které v rámci výstavby 4. železničního koridoru zcela změnily svou tvář.

Krátce do historie

Staniční kronika vypovídá:

Stavba trati České Budějovice – Praha byla zahájena dle zápisu farní kroniky v Chotovinách dne 27.6.1869. Provoz byl zahájen o několik let později. Chotoviny v té době byly pouze osobní zastávka (pozn.aut. – zastávka zřízena r.1886).

V roce 1896 byla zde vystavěna 100 m dlouhá vykládací slepá kolej, na které byly vykládány zásilky zdejšího velkostatku a lihovaru. Pro pozdější potřebu byla zde postavena přijímací budova a kancelář s bytem pro správce stanice dle plánků z roku 1900.

V roce 1912 bylo započato s přestavbou zastávky na stanici. Provoz zahájen byl v roce 1913 na podzim, před velikými císařskými manévry, kterých se zúčastnil zde následník trůnu Ferdinand. Zřízeny zde dvě dopravní koleje a vykládací kolej třetí zapojena oboustranně do koleje první.

V II.světové válce v červnu 1942 byla stanice opět rozšířena. Propustky v km 90,122 a 91,5 rozšířeny, třetí kolej prodloužena a proměněna v kolej dopravní. Jako vykládací kolej zřízena kolej č.4., vedle níž v km 90,3 postaveno zděné skladiště zboží s příruční kamennou rampou 10 m dlouhou a v km 90,48 kamenná rampa 50 m dlouhá pro nakládání dlouhého dříví.

Z roku 1919 pochází plány na výstavbu nové výpravní budovy přibližně v místě dnešní technologické budovy. Přestože na stavbu již bylo v roce 1923 uděleno stavební povolení, z finančních důvodů ke stavbě nikdy nedošlo. Jen původní budova byla rozšířena o přístavbu.

V roce 1918 byly nakresleny plány staničního elektromechanického zabezpečovacího zařízení, tehdy ještě dvoukolejné stanice (s průjezdnou manipulační 3. staniční kolejí). Zajímavostí je, že již tehdy bylo táborské zhlaví stanice připraveno na zdvoukolejnění tratě – 1.SK měla přes výhybku „rovné“ pokračování. Ale dvoukolejka zůstala jen u plánů.

ODKAZ
Stavba mostu u Červené nad Vltavou zdárně pokračuje

Současnost

Po celkové přestavbě se stanice změnila k nepoznání. Nově jsou k dispozici 3 staniční (SK) a jedna vlečková kolej. Mezi 1. a 3. SK je 90m dlouhé ostrovní 2. nástupiště s bezbariérovým přístupem z podchodu šikmou rampou. U 2. SK na bočním 1. nástupišti stojí i nová techologická a provozní budova. Sem se na  konci  října 2014 přestěhovala i dopravní kancelář.
Přístup na 1. nástupiště je přímo z plochy budoucího parkoviště. Na 2. nástupiště se z parkoviště dostaneme schodištěm do podchodu (výtah je zatím mimo provoz) a již zmíněnou rampou na nástupiště. Podchod ale pokračuje dál a další šikmou rampou vyjdeme pod nádražím. Podle projektantů budou tuto možnost využívat lidé při uzavření přejezdu pro své cesty mezi oběma částmi obce.

Obě nástupiště jsou vybavena informačním systémem pro cestující s LCD panely a rozhlasem – vzhledem k počtu a typu reproduktorů je celý prostor perfektně ozvučen i s malou hlasitostí rozhlasu.
Nad bezpečností cestujících na obou nástupištích bdí celkem sedm kamer, které má možnost současně sledovat výpravčí.

Výpravčí, jak jsem již zmínil, je od října v nové dopravní kanceláři. Má, mimo jiné, k dispozici obslužné pracoviště (JOP) zabezpečovacího zařízení stanice a traťového úseku Tábor (Čekanice) – Chotoviny, včetně přejezdu na Stoklasné Lhotě u bývalého hradla.
Traťové zabezpečovací zařízení úseku Chotoviny – Sudoměřice u Tábora prozatím zůstalo stejné, tedy hradlový poloautomatický blok s traťovým souhlasem. V dopravní kanceláři je tudíž umístěn i hradlový přístroj.

Po dokončení stavby nové přeložky mezi Chotovinami a Sudoměřicemi a zprovoznění odbočky Sudoměřice, bude i Sudoměřice dálkově ovládat výpravčí z Chotovin. A po realizaci stavby Sudoměřice – Votice bude odbočka Sudoměřice zrušena a i Chotoviny bude ovládat výpravčí z Tábora…

Chotoviny se tedy zařadily do moderně vybavených stanic s (téměř) bezbariérovým přístupem na nástupiště s hranou v úrovni dveří nízkopodlažních souprav. Původní výpravní budova byla opuštěna (od 14.12.2014 byla trvale uzavřena i čekárna s výdejnou jízdenek). Ale oproti jiným, již dříve modernizovaným stanicím mají Chotoviny jednu zvláštnost: kupodivu zůstala na svém místě a svému účelu dosud slouží domeček WC. Nápisy na obou místnůstkách k sezení oznamují, že použití je za 1,-Kčs, žlábek je zdarma. Jen topení je popraskané mrazem, jinak je boudička čistá a bez charakteristického odéru. Jak dlouho bude stát, to netuším. Ale každopádně nebudou mít v Chotovinách alespoň ještě po nějakou dobu otento všechny zdi a sloupy.

ODKAZ
Kolaps české železnice

Fotogalerie

Připravil jsem dvě fotogalerie. V té první se můžete podívat na již zrušená stavědla a do bývalé dopravní kanceláře, v druhé jsou fotografie současné i s novou dopravní kanceláří.
Další fotografie z Chotovin najdete ve starších článcích.

Chotoviny-2015-01-03
Choto-puv-zabzar
Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře