Nová Odbočka Bedrč

26.4.2007 byla mezi stanicemi Benešov u Prahy a Čerčany zřízena nová Odbočka Bedrč. Na pár fotografiích se podíváme, jak stavba probíhala.

Jaký je účel zřízení odbočky?

Odbočka je na poloviční cestě mezi Benešovem a Čerčany. Až začnou od května práce na optimalizaci traťových kolejí, má za úkol eliminovat zpoždění vlaků mezi těmito stanicemi. Dalším zařízením, které přibylo v tomto úseku, je automatické hradlo Tužinka (nahradilo Hr.Tužinka).

Nejprve bude dlouhodobě vyloučena 2.traťová kolej. Mezi Odbočkou a Benešovem se bude jezdit po 1.TK. Vlaky bude možné na Odbočce křižovat a tím zmírnit dopad na dopravu. V dalších etapách budou postupně optimalizovány další úseky Benešov-Čerčany. Na konec článku jsem dal schema úseku Benešov-Čerčany.

Postup výstavby Odbočky

V předstihu byly položeny kabely zabezpečovacího a sdělovacího zařízení Odbočky a traťového zab.zařízení mezi Benešovem a Hr.Mrač, postavena návěstidla Odbočky a automatického hradla Tužinka, u obou kolejí byly vybudovány základy pro trakční stožáry.

 

Zkoušení vjezdových návěstidel 1L a 1S
Zkoušení vjezdových návěstidel 1L a 1S

Kontejnery s dopravní kanceláří a technologií
Kontejnery s dopravní kanceláří a technologií

úpravy trakčního vedení
úpravy trakčního vedení

 

20.4.2007 ráno bylo zrušeno hradlo Tužinka, skončila zde služba hradláře a tím okamžikem začala výluka 1.TK Benešov-Čerčany. Na Odbočce byly vytrhány koleje pro položení výhybek v 1.TK. Intenzivně se pracovalo na zapojování technologie odbočky. Po položení výhybek byly osazeny přestavníky a výměnové zámky.

22.4. večer bylo zrušeno Hr.Bedrč, zneplatněna jeho návěstidla a navždy skončila služba hradláře. Bylo aktivováno zabezpečovací zařízení Odbočky v 1.koleji, pro Odbočku začala platit vjezdová návěstidla v 1.TK. Vjezdy vlaků se zatím uskutečňovaly na PN. Zapomněl jsem podotknout, že okamžikem spuštění Odbočky zde nastoupil službu výpravčí.

 

Hr.Bedrč s již neplatnými návěstidly. V pozadí odtemněné návěstidlo 2S Odbočky
Hr.Bedrč s již neplatnými návěstidly. V pozadí odtemněné návěstidlo 2S Odbočky

Poslední úpravy výhybek
Poslední úpravy výhybek

První vlak vjíždí do Odbočky z Benešova
První vlak vjíždí do Odbočky z Benešova

Výhybky se montovaly v Benešově
Výhybky se montovaly v Benešově

Stavědlový přístroj při úpravách
Stavědlový přístroj při úpravách

 

22.4. po skončení výluky 1.TK začala výluka 2.TK. Opět byly vytrhány koleje v místě nových výhybek a spojek mezi 1. a 2.kolejí. Výhybky byly položeny, osazeny přestavníky a výměnové zámky. V Benešově byly provedeny úpravy závislostí stavědlového a řídícího přístroje St.2 a dopravní kanceláře.

26.4. večer skončila výluka 2.TK, byla aktivovaná Odbočka i v této koleji. Současně bylo spuštěno traťové zabezpečovací zařízení mezi Benešovem a Odbočkou v 1.TK (automatické hradlo Tužinka).

Na Odbočce skončila služba výpravčího a obsluha předána výpravčímu do Benešova.

 

Trhání 2. koleje
Trhání 2. koleje

Téměř dokončené kolejiště Odbočky
Téměř dokončené kolejiště Odbočky

Hotovo. Námezníky svítí novotou, čekáme na první vlak
Hotovo. Námezníky svítí novotou, čekáme na první vlak

Vjezdová návěstidla od Čerčan
Vjezdová návěstidla od Čerčan

Poslední den tu bylo přeautíno
Poslední den tu bylo přeautíno

 

Odbočka bude sloužit až do konce optimalizace traťových kolejí mezi Benešovem a Čerčany.

Na závěr doplním, že automatické hradlo je typu AH88, staniční zabezpečovací zařízení Odbočky je ETB s dvěma pracovišti JOP.

Schéma odbočky
Schéma odbočky

 

ODKAZ
Ohlédnutí za Parním festivalem 2023
Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře