Nový most v Čerčanech

V Čerčanech na pražském zhlaví trať překonává řeku Sázavu po železničním mostě s lávkou pro pěší. Konstrukce mostu je omezujícím prvkem pro zvýšení traťové rychlosti. Proto bylo rozhodnuto, že dojde k rekonstrukci mostu. V následujícím článku jsou použity vizualizace budoucího mostu, jak si jej projektanti projektanti představují po dokončení.

Vizualizace budoucího stavuMost Čerčany v lednu 2007

Nová konstrukce mostu o šesti polích je navržena jako ocelobetonová, spřažená. Pod každou kolejí budou samostatné nosné konstrukce, se dvěma hlavními nosníky. Celková délka mostu bude 182m, z toho délka přemostění bude 165m.

Konstrukce bude opatřena průběžným štěrkovým ložem, vedle lože bude prostor pro kabelová vedení.

Po obou stranách mostu bohužel přibudou protihlukové stěny s výškou 2,5m. Naštěstí výhled na řeku a okolí zůstane alespoň částečně zachován: do výšky 90cm bude plná a zbylá výška bude z hlukově odrazivé průhledné výplně. Barevně je navržen jako dvoubarevný v odstínech modré a šedomodré.

Rekonstrukce nebude nijak jednoduchá: dojde k ubourání horní části stávajících kamenných pilířů. Spodní stavba bude zesílena dvěma řadami mikropilot u pilířů a jednou řadou zemních kotev u opěr. Kamenná část pilířů a opěr bude sanována přetryskáním, hloubkovým spárováním a ochranným nátěrem.

Jeden pilíř je u ostrůvku, okolo pilíře bude obnoven kamenný zához z důvodu ochrany před vodním proudem a také se odstraní v jeho okolí bujná vegetace. U mlýna dojde k vybudování nového železobetonového šikmého křídla.

Lávka pro pěší je v současnosti v prvním a šestém poli (krajní pole) tvořena samostatnými ocelovými konstrukcemi, umístěnými vedle nosníků mostu. Ve středních polích je lávka umístěna na konzolách hlavních příhradových nosníků mostu. Povrch lávky je z dřevěných fošen.

Nová lávka bude provedena jako zcela samostatná konstrukce, spočívající na ocelových konzolách připevněnými k stávajícím kamenným pilířům železničního mostu. Ocelová konstrukce lávky je složena ze čtyř přímých polí, lomených v místě uložení na konzoly u pilířů. Nově budou vybudovány železobetonové opěry a přístupové rampy na koncích lávky. Šířka lávky mezi madly zábradlí na lávce i rampách bude 2m. Na lávce bude umožněch provoz chodců a cyklistů.

ODKAZ
Stavba mostu u Červené nad Vltavou zdárně pokračuje

Lávka je navržena tak, aby byly dodrženy požadované výšky nad hladinou řeky a aby chodci a cyklisté nemuseli překonávat zbytečné výškové rozdíly a dostali se nejkratší cestou přes řeku.

Rekonstrukce mostu bude probíhat současně s koridorovými pracemi v žst.Čerčany a bude mít dvě hlavní etapy (pokud nedojde ke korekci harmonogramu):

17.03.2009 29.07.2009 rekonstrukce tělesa 1.koleje (to je ta bez lávky)
01.08.2009 03.08.2009 zatěžkávací zkouška mostu v 1.koleji
04.08.2009 14.12.2009 rekonstrukce tělesa 2.koleje a lávky pro pěší
17.12.2009 19.12.2009 zatěžkávací zkouška mostu v 2.koleji

Vizualizace byly převzaté z materiálů SUDOP

Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře