Postup prací Bystřice-Benešov

Od letošního srpna se naplno rozjely práce na zdvoukolejnění úseku Bystřice (mimo) – Benešov u Prahy (mimo) v rámci výstavby 4. železničního koridoru. Dosud jste měli možnost si postup stavby prohlédnout ve fotogaleriích.

Dnes si stavbu přiblížíme i slovem.

 

I když jsem úsek dnes prošel z Benešova do Bystřice, dodržím svůj zvyk popisovat stavbu od začátku ke konci tratě. Tudíž z Bystřice do Benešova.

 

V Bystřici byla v nepřetržité výluce na konci října vložena nová výhybka 10XA (mezi výhybku č.10 a vjezdové návěstidlo). Výhybka je uzamčena výměnovým a odtlačným zámkem, výsledný klíč je držen v elektromagnetickém zámku. Odemčení a přestavení výhybky povoluje výpravčí pomocí tlačítka na kolejové desce. Zámek má elektrické vazby do obvodů vjezdových a odjezdových vlakových cest.

 

Za výhybkou je položena nová kolej až k mostu přes silnici u Benziny. Most prochází celkovou rekonstrukcí, postup stavby můžete až do dneška vidět ve fotogalerii. Tato stavba komplikuje život motoristům, provoz na frekventované silnici je kyvadlově řízen semafory, již zde byly dvě úplné několikadenní uzavírky a další nás čekají. V současnosti jsou položeny I profily mostovky a probíhá montáž armatur. Na fotkách to není moc vidět, ale celé to „železo“ je mírně předpjaté nahoru.

 

Za vjezdovým návěstidlem vpravo začíná odvodnění ze žlabovek a opěrné zídky z KB bloků až k počátku oblouku, kde na něj v zářezu navazuje mohutná gabionová zeď s odvodňovací strouhou. Dnes probíhala betonáž asi desetimetrové opěrné zdi před začátkem gabionu. Zeď končí za drážním domkem, v místě bývalého kamenného mostu.  Dál pokračuje odvodnění, u bystřické předvěsti je propust, do které je vkládáno potrubí a propust bude rekonstruovaná, stejně jako všechny mostní objekty.

 

Pomalu se dostáváme k místu, kde do konce října byl styk trakčních soustav. Ten je nyní posunut asi o kilometr, na rovinku za bývalé hradlo Jírovice.

 

Po pravé straně pokračuje odvodnění, v pravém oblouku v zářezu je vybagrován základ pro další gabionovou zeď, zčásti již je postavena. Zeď bude pokračovat až k mostu, spojujícím polní cestou silnici I/3 s Mokrou Lhotou. V nepřetržité výluce při pokládce výhybky v Bystřici byla snesena jeho mostovka a poté úplně zbourán pravý pilíř. Na jeho místě je hluboká jáma s betonovou deskou, základem pro nový pilíř. Levý pilíř je zčásti obnažen a celý vnitřek odtěžen. Viděli jste někdy vnitřek pilíře? Jsou to tři kamenné stěny, uvnitř je hliněný zásyp. Fotka je v galerii.

 

Tak a tím se dostáváme před bývalé hradlo Jírovice. Tady musím konstatovat, že ač nejsem zastáncem protihlukových stěn, naopak, u domku hradla by byla stěna milosrdným zlem…

 

Od mostu až kousek za hradlo je zatím „nehrábnuto“, jen vykácených pár klacků.

 

Zde ale nastává komplikovaný úsek. Od Bystřice až sem bude současná traťová kolej tvořit novou 1.traťovou kolej. Ale kousek za tímto mostem se dostává stále víc ke středu tělesa, až se před dělením trakcí dostane do polohy 2.traťové koleje.  Je to vidět v minulé fotogalerii. Následuje už zmíněný nový styk trakčních soustav a také hluboký zářez po levé straně trati. Končí až před kamenným mostem u benešovské předvěsti. Po pravé straně od dělení až do Benešova jsou vykácené stromy, tady mi připadá, že projektanti více přemýšleli než na úseku Benešov-Hostivař a je káceno dál od trati a tím se snižuje riziko pádu vzrostlých stromů na trať. Byly s tím tady problémy každou zimu, stačilo trochu mokrého sněhu a trať byla na dlouhé hodiny neprůjezdná. To je bolest celého úseku z Benešova do Strezimíře, s výjimkou pár kousků tratě.

 

Těsně před benešovským vjezdovým návěstidlem současná kolej tvoří esíčko, které právě tím posunem koleje u Jírovic a mírným narovnáním oblouku zmizí. Od drážního domku před silničním mostem (desetiletí budovaný jihovýchodní obchvat Benešova), kolem benešovské „měnírny“ je také odbagrovaná pláň a budováno odvodnění. Tady ne ze žlabovek, ale z prefabrikovaných zakrytých „kanálů“.

 

Tím jsme se dostali do Benešova a na konec stavby. Tento měsíc cestující opět stavbu pocítí na vlastní kůži, od 17. do 26.11. budou denní výluky s náhradní přepravou Olbramovice-Benešov.

 

Ještě dodám, že zdvoukolejněný úsek Bystřice – Benešov by měl údajně být zprovozněn v květnu 2010.


<
FOTOGALERIE

Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře