Postup prací na jihu Čech

Slibovaný popis postupu prací na 4.koridoru na jihu Čech je tady.

V úvodu bych se rád omluvil za delší prodlevu od posledního článku. Ale nebojte se, o nic důležitého z vývoje stavby 4.koridoru na jihu Čech nepřijdete. Má to i jistou výhodu v tom, že lépe bude vidět postup prací.

Minulý článek jsem uzavřel očekáváním 1.velké nepřetržité výluky. Při ní byla na začátku úseku (pokud není uvedeno jinak, beru vše ve směru jih->sever, tedy Doubí->Tábor) v Doubí položena výhybka 1X, dále zřízeno v současné traťové koleji(TK) mostní provizorium(MP) u rybníka Hejtman (úsek Doubí-Planá)  a mostní provizorium přes Kozský potok (nedaleko Sezimova Ústí). Přes obě provizoria je zavedena pomalá jízda 30 km/h. Též byla během výluky přemístěna všechna návěstidla(lichý plánský vjezd, lichý táborský vjezd, liché oddílové návěstidlo v Sezimově Ústí+příslušné předvěsti) v traťových úsecích zprava ve směru jízdy vlevo tak, aby nebránila pracem při výstavbě 2.TK.

Poté následovalo několik sérií denních výluk určených k patkování a stavbě stožárů trolejového vedení (TV). Souběžně s tím probíhaly práce na zemním tělese (intenzivněji v úseku Doubí-Planá, neboť ten má být dokončený dříve).

Poté následovala další nepřetržitá výluka – ve dnech 5.5.2007 až 14.5.2007 v úseku Roudná-Tábor. A to se již děly věci. Průjezd pro automobilovou dopravu pod Černými mosty v Táboře byl uzavřen, byla tím přerušena důležitá dopravní tepna – objížka vedla úzkými uličkami přes Maredův vrh, kudy se při nepřetržité výluce musela prodírat i NAD(náhradní autobusová doprava). Místo silnice byla jedna obrovská jáma – probíhaly přeložky inženýrských sítí a  dá se říci ihned po zahájení výluky započala demontáž budějovického Černého mostu. Mostní konstrukce byla snesena, původní opěry ubourány. Probíhalo zakládání nových opěr, ke konci výluky byl most nahrazen třídílným mostním provizoriem s rychlostí též omezenou na 30km/h. V úseku nad mostem bylo kvůli bezpečnosti stavby zřízeno neutrální pole (snesená trolej), vlaky elektrické trakce jej projíždí samotíží se staženými sběrači. Pokud ale vlak zastaví u vjezdového návěstidla, je občas zaděláno na problémy. Stejná úprava troleje se udála i na mostě u hřbitova. Vlastní most pak snesen nebyl, ale opět byly obnaženy obě opěry, překlenuty dočasně též mostním provizoriem a shodně probíhá výstavba základů nového mostu. A aby toho nebylo málo – třetí mostní provizorium zřízené na území Tábora při této výluce je nad rozšiřovaným propustkem(podjezdem) v ulici Trocnovská. Ani tak ale není výčet kompletní – poslední provizorní konstrukce byla uložena nedaleko vjezdu do Plané od Tábora poblíž nedávno zrušeného autobazaru. Při této výluce byla také demontována stará výhybka č. 1 v Táboře a nahrazeno novou v trochu jiné poloze. Poslední větší změna byla v zastávce Sezimovo Ústí – nástupiště vpravo ve směru jízdy bylo demontováno a nahrazeno provizorním na opačné straně – byl tak v zastávce vytvořen potřebný prostor pro stavbu podchodu a 2.TK.

A tím jsme již opět skoro v současnosti, chybí dodat jen několik posledních novinek. Během výluk byla v části úseku před Planou instalována nová trolej zavěšená již na nových sloupech – staré sloupy vpravo od trati bránily výstavbě 2.TK a byly proto přednostně demontovány a nahrazeny. Od výhybky v odb. Doubí již také počalo pokládání 2.TK. Malá část je již položená, na části jsou položené jen pražce a kolejnice složené vedle nich, na zbytku (zhruba od propustku u Hejtmana) je zatím „jen“ uválcovaný spodek, místy nasypaný štěrk pro kolejové lože, kolejnice pro budoucí 2.TK jsou složeny v současné TK. Ale několik vozů ložených novými pražci s bezpodkladnicovým uchycením a několik nových kolejových polí odstavených prozatím v žst. Planá a Roudná dává tušit, že brzo se bude pokládat 2.TK i na zbytku úseku do Plané. Vždyť ani 2 výhybky rozložené na plošinovém voze Res a odstavené v Plané minulý týden se dlouho „neohřály“ – dnes jsou již položené včetně navazujícího kusu koleje před Planou a budou tvořit spojku mezi traťovými kolejemi(výhybka 2+3). Dle plánu by měla být 2.TK Doubí-Planá provozní začátkem července, kdy odzvoní umíráček současné TK, která bude následně snesena a také optimalizována.

Práce probíhají ale i ve stanici v Táboře – byly sneseny výtažné koleje vedle trati na pražském zhlaví, odtěžen spodek a vybetonovány nové patky TV. Dle neověřených informací tam mají vyrůst vykládkové koleje a zřejmě i nějaké skladiště.

A na závěr několik fotografií, neb obrázek občas řekne víc, než 1000 slov 🙂 Řazeno opět sever->jih (Doubí-Tábor).

10-12.4.2007

Výhybka V1 Doubí
výhybka V1 v odb. Doubí propustek u Hejtmana opěrná zeď u Plané skrývka zeminy za Planou

17.4.2007

odvodnění a pláň 2.TK u Doubí první J žlaby odvodnění a výklenek na patku TV odstranění skály v 2.TK, betonáž skrývka zeminy u Silonu
strážní domek bude brzo minulostí Černé mosty, Tábor

26.4.2007

pláň 2.TK nedaleko V1 odb. Doubí Propustek u Hejtmana Bývalá výtažná kolej, Tábor

15.5.2007

navázání 2.TK na V1 …o kus dále …o kus dále nové sloupy TV, vjezd na stavbu
propustek u Hejtmana nová trolej 1. již rozšířený svah 2.svah-opěrná stěna
betonáž opěrné stěny, hotová 1.sekce opěrná zeď u plánského vjezdu a zahrádek PHS u vjezdu přejezd, dnes již kolej vlevo před ním nekončí (viz. 2.foto 22.5)
demolice skladiště žst.  Planá táborský vjezd, pila skrývka zeminy
u plánské předvěsti, vpravo E55 oddíl Sezimáku, v pozadí silniční nadjezd vpravo provizorní nástupiště provizorium přes Kozský potok
Tábor Čapův Dvůr přejezd u hřbitova – tudy vedla stará cesta MP u hřbitova, neutrální pole … totéž
začátek neutrálního pole u předvěsti, Tábor MP Trocnovská ulice pažení
již přemístěný  táborský vjezd začátek troleje před Černými mosty MP Černý most nová výhybka 1
bývalá výtažná kolej

22.5.2007

betonáž opěrné zdi Planá za vjezdem – 2.TK nové výhybky nová kolejová pole odstavená v Plané
skrývka u Silonu Sezimovo Ústí válcování pláně u Kozského potoka Černé mosty
základy nové opěry – Černé mosty
Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře