Říčany – Světice: výstavba

V tomto příspěvku máme možnost se podívat, jak pokročila stavba koridoru mezi Říčany a Světicemi ke dni 30.března 2007 fotoaparátem Mirko, jemuž děkuji za souhlas s uveřejněním fotografií a komentář.

Začneme třemi nostalgickými fotografiemi z archivu autora, jež byly pořízeny v lednu 2006. Na první vidíme St.2 a na druhé St.1 v Říčanech. Mechanická návěstidla již spořádala teplota vysoké pece i to vjezdové od Strančic (L) z třetího snímku. Můžeme jen vzpomínat, jak nám mávala a jak se rozvěšovala, při náhlých změnách venkovních teplot směrem nahoru…

Říčany - St.2 v lednu 2006 Říčany - St.1 v lednu 2006 Říčany - vjezdové náv.L v lednu 2006

A pokračujeme fotoreportáží úseku Světice – Říčany z 30.3.2007. I na těchto fotografiích vidíme místa, která se do dneška již také většinou změnila:

zastávka Světice, km 161,3 směrem k Říčanům. Bagr odstraňuje čerstvě vytrhané lože buňka budoucího přejezdu v km 161,724 a budoucí oddílové návěstidlo autobloku 2-1617 PKS (pokladač kolejových polí) firmy GJV Praha v km 161,8 (pohled směr Říčany) propustek v km 162,372

pohled od km 162,550 k Říčanům, s Př2L v km 162,601 Hektor 720.509-9 dopravce Posázavský Pacifik popojíždí v km 162,7 s právě vytrhanými kolejovými poli firmou GJW, bagr MHS2 upravuje přístup na vyloučenou 1.TK. Pohled směr Světice. pohled od km 163.0 s vlakem od Prahy pohled od km 163.1 k Říčanům

budoucí oddílové návěstidlo autobloku 2-1632 v km cca 163,1 a izolované styky se stykovými transformátory vjezdové návěstidlo do Říčan 2L v km 163.338 s krásnou protihlukovou stěnou …a tady jsou ty hnusné prefabrikáty pro hnusnou protihlukovou stěnu složené (km 163,4) pohled z trati na Říčany. Takové výhledy nám pomalu mizí zásluhou PHS

přejezd AŽD 71 v km 163,593 protínající ulici Olivovu úsek tratě od přejezdu v km 163,593 do km 163,955

nový izolovaný styk v km 163,680 již hotová opěrná zeď v km 163,700 – 163,955 s hotovou 2.kolejí (vpravo) a původní 1.traťovou kolejí. Vpředu je budoucí výhybka č.1 a v pozadí výhybka č.4. nadjezd přes trať v km 163,955 s osobním vlakem do Prahy. V těchto místech stávalo mechanické návěstidlo z třetího snímku tohoto článku záhlaví (budoucí zhlaví) žst.Říčany, od km 164,000 mezi nadjezdem přes trať (ulice 5.května) a podjezdem (ul.Smiřických)

výstavba nového podjezdu pod tratí v km 164,120, ulice Smiřických původní strančické zhlaví (obvod býv.St.1) s výhybkami 1 až 6 s provizorními seřaďovacími návěstidly Se5, Se6. Výhybky 1 a 2 jsou v km 164,203.
Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře