Výhled do budoucna: žst. Senohraby

Aktualizace 20.12.2006

Železniční stanice Senohraby je další stanicí, které se dotkne optimalizace v rámci výstavby IV.železničního koridoru. I tato stanice bude modernizována a dojde ke změnám v kolejišti.

Železniční stanice Senohraby leží na dvoukolejné trati mezi žst. Čerčany a Strančice. Většina stanice je v oblouku, částečně na vysokém náspu přes údolí, část směrem k Čerčanům je naopak sevřena ve skalním zářezuZabezpečovací zařízení je elektromechanické se světelnými návěstidly (kromě odjezdových směr Strančice jsou typu SSSR). Na obou stavědlech i v DK jsou hradlové přístroje RANK, na St.2 byl v roce 1981 rekonstruován v rámci přestavby zhlaví.

Pohled od výhybky č.1 do stanice Řídící přístroj v dopravní kanceláři Kolejová deska v dopravní kanceláři
Stavědlový přístroj St.2 Kolejová deska St.2

Stavební práce ve stanici budou opět rozsáhlé, jako na všech stavbách IV.koridoru:

Kolejiště

Stávající kolejiště je tvořeno čtyřmi dopravními, dvěma kusými a jednou průběžnou manipulační kolejí. Stanice je v oblouku o poloměru 600m.

Aby bylo dosaženo zvýšení traťové rychlosti, dojde k posunům staničních kolejí a oblouků. Obě nová zhlaví budou konstruována ve tvaru Y a umožní jízdu do předjízdné koleje rychlostí 50km/h. Přechod osových vzdáleností na čerčanském zhlaví bude vyřešen rozdílnými délkami přechodnic, na strančickém rozdílnými poloměry oblouků a délkami přechodnic.

Kliknutím nové oknoČást koleje 4, celá kolej 6 a 8 (kusá) budou sneseny. Nová kolej 2 bude posunuta přibližně do osy koleje 4 a 6. Výhybky 8, 9, 10 budou zrušeny. Toto již v roce 2007. Dále bude snesena 1. a 3.kolej, položena nová 1. a 0.kolej. Traťová rychlost pro soupravy s naklápěcí skříní bude 120km/hod, pro klasické soupravy 100km/hod. Nultá kolej (prostřední) bude pojížděná 50km/hod.

Nástupiště

V současnosti jsou ve stanici tři úrovňová nástupiště. Dojde k plné peronizaci s jedním ostrovním nástupištěm (mezi kolejemi 1. a 0.) a jedním bočním nástupištěm u koleje č.2. Délka obou nástupišť bude 200m, boční bude mít šířku 3m. Příchod na ostrovní nástupiště bude bezbariérovým podchodem (s výtahy). V místě budoucího podchodu je skalní masív, takže jeho stavba nebude nijak jednoduchá.

Zabezpečovací zařízení

Stanice bude v definitivní podobě zabezpečena elektronickým staničním zabezpečovacím zařízením ESA11. V dopravně nebude trvalá obsluha a stavědlo bude dálkově ovládáno ze žst. Čerčany systémem dálkového ovládání DOZ-1. Pro místní ovládání bude dopravní kancelář vybavena jedním (nezálohovaným) ovládacím pracovištěm JOP.

Vnitřní část elektronického stavědla a napájecí zdroje budou umístěny částečně ve stávající budově a částečně v její přístavbě, která vznikne v části krytého prostoru mezi budovou a WC pro cestující.

Zabezpečovací zařízení bude napájeno z univerzálního zdroje nepřerušovaného napájecího napětí UNZ-1 se záložními bateriemi a nabíječi. Napájecí zdroj bude připojen na dvě nezávislé přípojky. Základní napájení bude realizováno z trakčního vedení, záložní napájení z veřejné rozvodné sítě.

Informační systém a rozhlasové zařízení

V současné době není v žst. Senohraby žádný informační systém pro informování cestujících (v době psaní článku nebyl, od počátku roku 2007 je v provozu zjednodušený informační systém s monitorem pro informování cestujících vedle pokladny). V žst.Senohraby bude instalován informační systém Elektročas s LCD tabulemi. Instalací tohoto jednotného systému bude zajištěno budoucí centrální řízení informačních systémů v celém úseku trati. Systém pro trať Benešov u Prahy – Strančice bude pracovat plně automaticky v popisování tabulí, to znamená že dle reálného času se popisují odjezdové tabule, tak jak obsluha ovládá zvukové hlášení. V žst.Senohraby bude umístěné podřízené řídící pracoviště informačního systému, který:

  • zobrazuje informace na informačních panelech lokální žel. stanice
  • automaticky hlásí v lokální žel. stanici a do vzdálených zastávek
  • zpětně předává informace o stavu informačního zařízení do centra
  • řídí PC určené pro zobrazování informací o příjezdech/odjezdech vlaků na informačních monitorech v žel. stanici.

Ve stanici bude stávající rozhlasová ústředna nahrazena novou a budou vybudovány nové rozvody a reproduktory. Zavedené rozhlasové zařízení bude umožňovat místní i dálkové ovládání a hlášení z informačního systému. Hlášení informačního systému budou předem naprogramována a budou prováděna automaticky a řízena dispečinkem trati.

Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře