Výstavba GSM-R pokračuje s podporou financí EU z Děčína přes Všetaty do Kolína

tisková zpráva SŽDC

Praha, 20. února 2012 – Státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) podepsala se společností Kapsch CarrierCom smlouvu o výstavbě systému GSM-R v železničním úseku Děčín Prostřední Žleb – Děčín východ – Ústí n/L. Střekov – Mělník – Všetaty – Lysá n/L. – Kolín. Trať je součástí připravovaného mezinárodního nákladního koridoru a vybudování systému GSM-R zaručí kompatibilitu traťové komunikace s vlaky zahraničních dopravců
a tím i nediskriminační přístup.

 

 

Celá výstavba systému GSM-R bude probíhat až do konce června roku 2013 a je z 85 % financována z prostředků Evropské unie. Z provozního hlediska se jedná o další významný krok k zařazení významných železničních tratí v České republice do jednotného celoevropského komunikačního systému.

Podmínky výstavby se řídí evropskými pravidly označovanými FIDIC, podle tzv. žluté knihy systémem vyprojektuj a postav. Na celkové délce 172 km stavba obsahuje celkem 22 nových základnových stanic BTS a doplnění 7 stávajících základnových stanic (BTS). Z bezpečnostního hlediska jsou všechny základnové stanice postaveny v technologických objektech vybavených systémem pro inteligentní údržbu označovaným GSM‑R Smart House.

Finanční prostředky pro tento projekt poskytl Státní fond dopravní infrastruktury. Rozhodující část je zajišťována spolufinancováním z Fondu soudržnosti Evropské unie v rámci Operačního programu Doprava. Příspěvek EU může činit až 297 980 250 korun, což je  85 % způsobilých nákladů stavby.

 


O systému GSM-R

Pro rozvoj aplikací potřebných pro moderní řízení provozu v železniční dopravě bylo nezbytné vyvinout a do tohoto prostředí implementovat rádiový systém, který poslouží k přenosu potřebných datových a hlasových informací mezi pevnou železniční infrastrukturou a mobilními vlakovými jednotkami. A právě pro toto specifické použití byl aplikován systém GSM-R. Spojení mezi vlakovou jednotkou a řízením provozu má řadu specifických požadavků, jako jsou prioritní volání, bezpečný datový kanál, přenos řídicích a zabezpečovacích údajů apod. Jde o komunikační systém mezi vlakem a pozemním řízením provozu, jehož podstatou není pouze samotná komunikace, ale její stoprocentní spolehlivost. Jedná se o bezpečnost, proto nesmí dojít k výpadku komunikace ani jejímu přerušení.V České republice staví GSM-R projekt pro SŽDC společnost Kapsch od roku 2005, kdy odstartoval pilotní projekt GSM-R v úseku Děčín, státní hranice – Ústí nad Labem – Praha – Kolín. Česká republika získala díky tomuto úspěšnému pilotnímu projektu jako jedna z prvních zkušenosti s nasazením a využitím této technologie. Mezi další realizované projekty patří dokončení
I. NŽK v celkové délce cca 330 kilometrů a stavba GSM-R Břeclav – Přerov – Petrovice u Karviné v celkové délce 207 km. Právě probíhá rovněž stavba GSM-R Ostrava – st. hr. SR a Přerov – Č. Třebová v celkové délce 230 km započatá v roce 2011.

ODKAZ
Perličky z historie

 

Stavba v číslech
Celková délka vykrývaného úseku 172 km
Celková délka kabelových tras 13 km
Celková délka zafukovaných úseků 18 km
Počet nově budovaných BTS 22 ks
Počet doplňovaných BTS 7 ks
Počet nových stožárů 21 ks
Počet GSM-R Smart House objektů 25 ks
Počet přenosových zařízení SDH STM4 32 ks
Počet budovaných zařízení ITZ 10 ks
Počet terminálů GSM-R 37 ks

Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře