Z Votic do Bystřice se staví

Máme březen, jaro klepe na dveře a na stavbě zas práce začnou být víc vidět. Jak psal Simba ve svém příspěvku, od úterý 15. do středy 16.března bude nepřetržitá výluka. Včera jsem si úsek projel a připravil fotogalerii úseku od mostu u Nazdic do Bystřice. A je se na co dívat.

Nazdický most
Nazdický most

Před torzem kamenného nazdického mostu stavbaři armují základy pro nový most, který konečně uleví obyvatelům Nazdic a dalších obcí život. Oproti starému mostu bude most překonávat hluboký zářez trati šikmo, původní byl kolmo a velmi obtížně se na něj najíždělo. Současně je zpevňován rozšířený skalní zářez.
Za mostem bude vložená provizorní výhybka, která umožní přechod z původní jednokolejné trati do dvoukolejného záhlaví Votic. Velká část této dvoukolejné přeložky je již položená. Přeložka bude současnou trať křížit za nynějším vjezdovým návěstidlem, pokračovat bude novým zářezem v lomu a napojí se opět před nově postaveným mostem do Beztahova, v místě bývalého St.1.

Po průjezdu Voticemi, za poslední výhybkou, je vlevo vidět zářez budoucího napojení do Votického tunelu. Po několika stovkách metrů zářezu je opět vidět na stavbu přeložky s tunelem, až ke kamennému mostu nad Srbicemi. Po vjezdu do Olbramovic je vlevo vzadu vidět do roury výjezdového portálu Olbramovického tunelu a na stavbu nového přemostění silnice do Sedlčan. V Olbramovicích na jižní straně výpravní budovy roste nová technologická budova. Ve stanici jsou již vidět nové trakční stožáry.

Bystřice - nové návěstidlo "L"
Bystřice – nové návěstidlo „L“

Mezi Olbramovicemi a Tomicemi dojde k podstatným změnám v zabezpečovacím zařízení, stejně jako mezi Tomicemi a Bystřicí. V současnosti jsou v celém úseku Olbramovice až Bystřice použity jako prvky pro zjišťování volnosti vlakové cesty kolejové obvody. Ty budou nahrazeny počítači náprav, traťové zabezpečovací zařízení zůstane typu RPB (releový poloautomatický blok). Současně bude o 900 metrů posunuto olbramovické vjezdové návěstidlo „S“ – od Tomic do úrovně současné předvěsti a tato bude přemístěna o 1200 metrů směrem k Tomicům, necelých 200 metrů od tomické předvěsti Př.L. Je to proto, že budou pokračovat práce na napojení trati na přeložku do Zahradnického tunelu a stavba nové koleje z Olbramovic k této přeložce a návěstidlo „překáží“. A počítače náprav zajistí stejnou funkci jako kolejové obvody, ale bez složitého přenastavování a odpadne tím napájecí část s releovým zařízením u Zahradnic.
Za mostem na konci rovinky za Olbramovicemi vidíme vlevo stavbu přeložky a do ústí raženého Zahradnického tunelu.

U obce Zahradnice uvidíme vlevo, asi 200 metrů na kopci, únikovou šachtu tunelu a po projetí oblouku se objeví výjezdový portál tunelu a přeložka trati, která se napojí do rovinky před Tomicemi. Přeložka je připravená na položení kolejí, již stojí vystrojené trakční stožáry.

V Tomicích nad dřevěnou výpravní budovou jsou haldy vytěžené zeminy, za obloukem se můžem přesvědčit o postupu prací na přeložce, vedoucí do tunelu Tomický I.

Bystřice - most do Nesvačil
Bystřice – most do Nesvačil

Po výjezdu z Tomic podjedeme klenbu mostu u vjezdového návěstidla, po několika stovkách metrů se nám vlevo otevře pohled mírně dozadu na výjezdový portál tunelu Tomický I, kousek náspu přeložky a následuje stavba tunelu Tomický II. Jeho výjezdový portál není vidět, můžeme ho jen tušit nad sebou před torzem bývalého hradla Opřetice. Na konci oblouku za hradlem dojde zleva k napojení nové trati do stopy té současné, která je až k Bystřici ve stavbě. Hned na počátku rovinky k Bystřici stojí zatím neplatná, o více než 500 metrů přemístěná bystřická předvěst Př.L a po téměř 800 metrech je vlevo od koleje postaveno vjezdové návěstidlo L žst. Bystřice. To bylo vysunuto do tratě o 460 metrů. Vlevo je umístěno proto, že na pravé straně by překáželo stavbě 2.koleje. A proč bylo přemístěno? Protože před silniční nadjezd před Bystřicí (silnice do Nesvačil) bude vložena provizorní výhybka 1X, která by jinak byla ještě před jeho současným umístěním.

Dál už je Bystřice u Benešova, kde se zatím jen poráží dřeviny po levé straně, po průjezdu kolem St.2 se přes provizorní výhybku dostaneme na nový, dvoukolejný úsek k Benešovu.

 

Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře