Začala dlouhodobá výluka v Čerčanech

Čerčany17.března ráno byla zahájena nepřetržitá výluka lichých staničních kolejí v Čerčanech. Již v předstihu, 16.března, začalo trhání 7. a 9. staniční koleje a výluka s náhradní přepravou do Týnce.

9.staniční kolej bude částečně zprovozněna 30.3. pro vlaky z/do Týnce nad Sázavou, bude u ní vybudováno provizorní nástupiště.

O tom, co se v Čerčanech všechno změní, jste si mohli již dříve přečíst v článku Výhled do budoucna

V Čerčanech je tedy k dnešnímu dni vyloučena lichá kolejová skupina, to znamená, že výpravčí mají k dispozici pouze koleje č. 2 a 4 pro vlaky na hlavní trati a 8.kolej pro vlaky směr Hvězdonice. Nezáviděníhodná situace. Dobrá myšlenka projektantů byla, že za zastávkou Pyšely byly vloženy dvě kolejové spojky, senohrabské zhlaví se posunulo až za zastávku, která se stala součástí žst.Čerčany a je zde tedy možnost křižování. Tím se ve velké míře kompenzují zpoždění, která by nutně vznikala, kdyby se jezdilo z Čerčan až do Senohrab po jedné koleji.

Takže: intenzivně pokračuje trhání a následné odtěžování štěrkového lože pod kolejemi 3, 5, 7 a 9, dnes začalo trhání 1.SK, která dosud sloužila jako manipulační pro vlaky stavby. Je vytrhaná kolej 1a od mostu přes řeku až na zastávku Pyšely, zde je také odstraněno boční nástupiště u 1.koleje. Vlaky obou směrů staví jen u nástupiště směr Praha.

Asi nejsledovanější stavbou v této stanici bude rekonstrukce mostu přes řeku Sázavu. Zde je vytrhané kolejiště 1.koleje, pod konstrukcí je zbudováno lešení pro stavbaře. Přes mlýnský náhod z pravé na levou stranu mostu je postaveno bytelné mostní provizorium pro těžkou techniku, pod mostem je připraveno staveniště a stavební buňky.

25.3. budou snesena 1. a 2. pole mostu, 30.3. 3.a 4. pole a poslední dvě 2.4.

Ještě připomenu, že v Čerčanech je v provozu provizorní zabezpečovací zařízení ESA11 s JOP obsluhované z nové provozní budovy. Ve stanici slouží dva výpravčí.

Na aktuální fotografie  se můžete podívat v průběžně doplňované FOTOGALERII

V další FOTOGALERII, od Vládi se podívejme na aktuální fotky mostu ze střechy mlýna

Fotogalerie z postupu stavby
Fotogalerie z postupu stavby
Fotogalerie mostu ze střechy mlýna
Fotogalerie mostu ze střechy mlýna

 

 

 


 

Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře