Benešov – Bystřice v roce 2008

Tentokrát se podíváme na úsek trati, který teprve čeká na první kopnutí do země. A také proti svému zvyku jsem do fotogalerie zařadil fotky nikoliv od počátku ke konci kolometráže, nýbrž od konce. Začínáme tudíž v km 133,2 u Benešova a končíme v Bystřici. Časem snad budou přibývat fotky z dalších úseků směrem na jih.

Od Benešova směrem na jih je trať jednokolejná, elektrifikovaná od 29.5.1988 střídavou soustavou 25kV. Mezi Bystřicí a Benešovem je v km 130,080 styk střídavé trakce 25kV a stejnosměrné 3kV. Slavnostní zahájení provozu na této trati (KFJB) bylo 3.9.1871. Více o historii trati se dočtete v článku Miroslava Kunta Dráha císaře Františka Josefa

Traťový úsek je značně směrově náročný, rovněž převýšení je dost velké. V rámci koridorizace bude úsek zdoukolejněn, směrové úpravy budou z prostorových důvodů jen minimální. Dojde ke zvýšení traťové rychlosti ze současných 100km/h na 125 – 130 km/h. Graf rychlostí si můžete stáhnout z webu SŽDC.

Mostní objekty jsou vesměs na zdvoukolejnění připraveny, můžete se o tom přesvědčit ve fotogalerii. V rámci elektrifikace trati byl snesen kamenný most spojující silnici I/3 a obec Mokrá Lhota. Dodnes jsou jeho pozůstatky patrné jak ze země, tak především na letecké fotografii.

Stanice Bystřice u Benešova leží v km 129,192 v nadmořské výšce 375m nad hladinou moře Jaderského.

Ve stanici jsou tři dopravní a tři manipulační koleje. Mezi 1.a 2. SK je nástupiště o délce 125m a mezi 2. a 4. o délce 80m. Stanice je vybavena elektromechanickým zabezpečovacím zařízením, mezistaniční úsek Bystřice-Benešov má vybudováno nové zařízení typu AH, úsek Tomice-Bystřice RPB s traťovým souhlasem.

Stanice Bystřice bude po dopravní stránce zrušena, na jejím místě bude pouze zastávka na dvoukolejné trati s vnějšími nástupišti přístupnými po místních komunikacích.

Ještě před nějakým časem se po obci proslýchalo, že by snad nová zastávka měla být u mostu do Nesvačil, tudíž blízko centra města to je asi zde.

Je pravda, že hodně cestujících by to mělo blízko do SPORTBARu 

Na to, jak celý úsek z Benešova do Bystřice a stanice Bystřice vypadá dnes, se podívejte veFOTOGALERII.Většina fotografií obsahuje odkaz na Mapy.cz s vyznačením fotografovaného místa. A na konci galerie dvě letecké fotky od Rail2005.

 

Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře