Benešov – Bystřice v roce 2008

Tentokrát se podíváme na úsek trati, který teprve čeká na první kopnutí do země. A také proti svému zvyku jsem do fotogalerie zařadil fotky nikoliv od počátku ke konci kolometráže, nýbrž od konce. Začínáme tudíž v km 133,2 u Benešova a končíme v Bystřici. Časem snad budou přibývat fotky z dalších úseků směrem na jih.

Od Benešova směrem na jih je trať jednokolejná, elektrifikovaná od 29.5.1988 střídavou soustavou 25kV. Mezi Bystřicí a Benešovem je v km 130,080 styk střídavé trakce 25kV a stejnosměrné 3kV. Slavnostní zahájení provozu na této trati (KFJB) bylo 3.9.1871. Více o historii trati se dočtete v článku Miroslava Kunta Dráha císaře Františka Josefa

Traťový úsek je značně směrově náročný, rovněž převýšení je dost velké. V rámci koridorizace bude úsek zdoukolejněn, směrové úpravy budou z prostorových důvodů jen minimální. Dojde ke zvýšení traťové rychlosti ze současných 100km/h na 125 – 130 km/h. Graf rychlostí si můžete stáhnout z webu SŽDC.

Mostní objekty jsou vesměs na zdvoukolejnění připraveny, můžete se o tom přesvědčit ve fotogalerii. V rámci elektrifikace trati byl snesen kamenný most spojující silnici I/3 a obec Mokrá Lhota. Dodnes jsou jeho pozůstatky patrné jak ze země, tak především na letecké fotografii.

Stanice Bystřice u Benešova leží v km 129,192 v nadmořské výšce 375m nad hladinou moře Jaderského.

Ve stanici jsou tři dopravní a tři manipulační koleje. Mezi 1.a 2. SK je nástupiště o délce 125m a mezi 2. a 4. o délce 80m. Stanice je vybavena elektromechanickým zabezpečovacím zařízením, mezistaniční úsek Bystřice-Benešov má vybudováno nové zařízení typu AH, úsek Tomice-Bystřice RPB s traťovým souhlasem.

Stanice Bystřice bude po dopravní stránce zrušena, na jejím místě bude pouze zastávka na dvoukolejné trati s vnějšími nástupišti přístupnými po místních komunikacích.

ODKAZ
Od 2. listopadu ze Soběslavi do Plané jezdí vlaky po obou kolejích

Ještě před nějakým časem se po obci proslýchalo, že by snad nová zastávka měla být u mostu do Nesvačil, tudíž blízko centra města to je asi zde.

Je pravda, že hodně cestujících by to mělo blízko do SPORTBARu 

Na to, jak celý úsek z Benešova do Bystřice a stanice Bystřice vypadá dnes, se podívejte veFOTOGALERII.Většina fotografií obsahuje odkaz na Mapy.cz s vyznačením fotografovaného místa. A na konci galerie dvě letecké fotky od Rail2005.

 

Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře