Čerčany 2008

Další stanicí na IV.železničním koridoru, které se dotknou stavební práce, jsou Čerčany.

Čerčany leží na dvoukolejné trati 221, na jihu je nejbližší stanicí Benešov u Prahy, na sever Senohraby. Vychází z ní jednokolejné tratě na Světlou nad Sázavou a druhá směrem na Prahu Vršovice.

V letošním roce zde bude aktivováno provizorní zabezpečovací zařízení ESA s JOP, s tím je spojena zásadní změna staničního zabezpečovacího zařízení.

Tento článek bude pro nezasvěcené nudný a nesrozumitelný, těm, co jsou „v obraze“ snad něco řekne.

V současné době je zde v provozu elektromechanické zabezpečovací zařízení (řídící přístroj RANK a dvě stavědla vzor 5007). Toto zařízení umožňuje stavět zabezpečené jízdní cesty směrem na Odb.Bedrč a Senohraby v pravostranném provozu z/na správnou kolej. Vjezdová, odjezdová a seřaďovací návěstidla jsou světelná, kromě čtyř výhybek v obvodu St.2 jsou použity mechanické přestavníky a závorníky. Odjezdová návěstidla nejsou vybavena přivolávacími návěstmi.

Traťové zabezpečovací zařízení směr Bedrč a Senohraby je jednosměrný hradlový poloautoblok pro pravostranný provoz, na trati do Týnce nad Sázavou (směr Praha Vršovice) je použit reléový poloautomatický blok a jízdy ve směru na Hvězdonice (směr Světlá nad Sázavou) jsou zajištěny telefonickým dorozumíváním.

V roce 2008 bude aktivováno provizorní staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) ESA. Mechanické přestavníky a závorníky budou nahrazeny elektromotorickými přestavníky. Návěstidla S2, L5 a L8 budou přemístěna tak, aby jejich poloha odpovídala normě (budou postavena nová, provizorní návěstidla).

Ve směru od Bedrče je v 1.TK postaveno nové vjezdové návěstidlo, jeho předvěstí bude nové oddílové návěstidlo stávajícího Hr.Mrač. Odjezdová návěstidla ve směru na Bedrč budou sloužit zároveň jako předvěsti oddílových návěstidel stávajícího Hr.Mrač, proto musí být doplněna horním žlutým světlem.

Protože ve směru na Senohraby dojde k výraznému posunu zhlaví až za zastávku Pyšely, budou zde zřízena nová vjezdová návěstidla, jejich předvěstmi budou stávající oddílové návěstidlo stávajícího Hr.Čtyřkoly (na něm bude zelené světlo nahrazeno žlutým) a nově postavená předvěst v 2.TK. Stávající vjezdové návěstidlo S bude přeznačeno na cestové a v jeho úrovni bude postaveno u současné nesprávné koleje nové cestové návěstidlo. Toto návěstidlo bude vlevo od koleje, proto v jeho úrovni bude návěst „Hlavní návěstidlo je na opačné straně“.

ODKAZ
Pendolinem dvoustovkou na jihu Čech

Odjezdová návěstidla ve směru na Senohraby budou z  důvodu posunu zhlaví přeznačena na cestová, návěstidlo L4 bude zrušeno. Opět na nich budou doplněna horní žlutá světla. Návěstidlo L8 bude nahrazeno novým a posunuto. Nová odjezdová návěstidla L1a a L2a budou před tzv. „pyšelskými spojkami“ a nová zde budou i seřaďovací návěstidla Se15 a Se16.

Zároveň budou zrušena i některá seřaďovací návěstidla.

Pro spolupůsobení železničních vozidel se staničním zabezpečovacím zařízením ESA budou použity počítače náprav FRAUSCHER.

Nově bude vybudováno a aktivováno automatické hradlo (AH) Mrač v obou kolejích, nahradí hradlový poloautoblok, stávající Hr.Mrač bude zrušeno. Ve směru na Senohraby bude do aktivace SZZ ESA v Senohrabech (květen 2008) zachován hradlový poloautoblok, potom bude nahrazen AH pro obě koleje. Směrem do Týnce nad Sázavou bude navázán stávající reléový poloautoblok, ve směru Hvězdonice zůstane telefonické dorozumívání.

Veškerá kabelizace bude provedena jako provizorní.

Stávající mechanické závory na Hr.Čtyřkoly budou zrušeny, přejezd dočasně uzavřen a se spuštěním SZZ ESA v Senohrabech bude spuštěno i definitivní přejezdové zabezpečovací zařízení se závorami (PZZ-EA). Dojde i k úpravám stávajících přejezdových zab.zař. v Poříčí n.S., automatických závor a AŽD71 na trati do Hvězdonic.

SZZ ESA bude umístěno ve dvou kontejnerech u výpravní budovy. V současné době zde již kontejnery stojí a dodavatel začíná se zapojováním kabelizace.

Protože práce spojené s aktivací SZZ ESA budou prováděny v etapách a nějakou dobu potrvají, budou nejprve všechny výhybky opatřeny výměnovými zámky, výsledné klíče se budou zavěšovat na tabule v dopravní kanceláři a v provizorních stanovištích StI a StII., návěstidla budou přepínána postupně, postupně bude i zapínáno venkovní zařízení k technologii ESA.

Účelem provizorního zabezpečovacího zařízení je zabezpečení vlakových a posunových cest po dobu rekonstrukce přilehlých traťových úseků ve směru od/do Bedrče a v obvodu stanice mezi novými výhybkami na zastávce Pyšely a stávajícím zhlavím a zajištění obousměrného provozu v těchto úsecích. Toto provizorní zařízení bude zabezpečovat jízdní cesty i po dobu rekonstrukce kolejiště stanice v roce 2009 do doby, než bude aktivována definitivní ESA.

Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře