Dubnové výlukové práce na čtvrtém koridoru podrobněji

Strojní čistička SČ 600 TSS (zdroj: Traťová strojní společnost).

Jak jsme již avizovali, od pondělí 16.dubna až do čtvrtka 26.dubna 2018 proběhne z důvodů rozsáhlých údržbových a opravných prací nepřetržitá výluka na trati č.220, postupně v různých úsecích mezi výhybnou Nemanice až železniční stanicí Veselí nad Lužnicí, resp.Tábor. Souběžně s touto výlukou bude rovněž probíhat výluka i na hlavní větvi někdejší dráhy Františka Josefa, dnešní trati č.190, mezi výhybnou Nemanice a železniční stanice Zliv a to ve dnech 16. až 21.dubna 2018. Obě výluky si vyžádají zavedení náhradní autobusové dopravy (odkazy na výlukové jízdní řády jsou uvedeny na konci článku).

Údržbové a opravné práce na trati č.220 podrobněji:

 • ve dnech 16. až 26.4.2018 budou provedeny následující práce:

– těžká střední obnova koleje v úseku Chotýčany – Ševětín v km 19,100 až 20,810,
– výměna upevnění v úseku Chotýčany – Ševětín v km 18,550 až 21,587,
– oprava mostu v úseku Chotýčany – Ševětín v km 20,836,
– odstranění defektoskopicky vadných kolejnic a údržba trakčního vedení v úseku Nemanice – Dynín,
– oprava zabezpečovacího zařízení přejezdů P6094 v km 5,255 a P6097 v km 11,763, při kterých bude vyměněna stávající technologie, vč. výstražníků a kabelizace za nové prvky,
– v rámci stavby modernizace trati mezi Ševětínem a Dynínem bude probíhat hloubení a betonáž základů trakčních podpěr, demontáž a stavba návěstidel L1 a L3 v žst. Ševětín a betonáž pilotů pro mostní provizorium  v 1.traťové koleji v km 26,632.

 • ve dnech 17. a 18.4.2018 bude v km 30,350 až 31,450 v obou traťových kolejích provedeno strojní propracování koleje, doplní se a upraví štěrkové lože a na závěr bude provedena kontrola sjízdnosti trakčního vedení po provedených úpravách,
 • dne 19.4.2018 bude provedena oprava vedení 22 kV v km 32,500 firmou E.ON ČR,
 • ve dnech 20., 23., 24. a 25.4.2018 bude provedena běžná údržba železničního svršku a trakčního vedení v traťovém úseku Soběslav – Roudná – Planá nad Lužnicí.
ODKAZ
Modernizace Jižní spojky zahájena

Použitá mechanizace:

 • mobilní pracovní vozík MPV 22.2
 • dva mobilní univerzální vozíky MUV 69
 • dva dvoucestné bagry MHS
 • mobilní kráčející rypadlo Menzi Muck
 • strojní čistička SČ 600
 • pracovní vlak se štěrkem a vozy ř. Sa
 • autojeřáb
 • válec na úpravu asfaltového povrchu vozovky
 • montážní vůz trakčního vedení MVTV
 • pluh pro úpravu štěrkového lože SSP
 • automatické strojní podbíječky (výhybková + kolejová)
 • vozy ř. Sa + kolejový pluh firmy Strabag Rail, a.s.
 • pracovní vlak firmy EŽ Praha, a.s.
 • tři svařovací četa a jedna kovářská četa na výhybky

Výše uvedená technika bude odstavována v železničních stanicích Hluboká nad Vltavou-Zámostí (5.kolej), Chotýčany (4.kolej), Ševětín (5.kolej), Veselí nad Lužnicí (26.kolej) a Soběslav (část 4.koleje).

Po skončení výluky (až do 10.5.2018) budou zavedeny pomalé jízdy (PJ = 50 km/h) ve čtyřech úsecích trati mezi žst. Chotýčany a odb. Doubí u Tábora.

Údržbové a opravné práce na trati č.190 podrobněji:

 • těžká střední obnova (TSO) koleje č.2 v km 3,867 – 4,564 ve výhybně Nemanice,
 • TSO výhybek č.5 a 6 ve výhybně Nemanic,
 • TSO přejezdu P1129 v km 216,726 + 3,602 ve výhybně Nemanice,
 • TSO přejezdu P1131 v km 218,831 vč.výměny pražců až do km 218,900,
 • strojní vytahování kolejí v obou traťových kolejích v celkové délce cca 1250 m v úseku Č.Budějovice – Nemanice,
 • oprava výhybky č.8 v žst. Hluboká nad Vltavou ad.

Opravy přejezdů si vyžádají jejich uzavření pro silniční provoz ! 

P1129 bude uzavřen ve dnech 16. (7.30 hod.) až 21.4.2018 (19.00 hod.), P1131 pak ve dnech 18. (7.00 hod.) až 20.4.2018 (20.00 hod.).

Výlukové jízdní řády:

ODKAZ
Rozšíření odstavných kapacit železničního uzlu Praha – lokalita Malletova

Zdroj:  SŽDC

Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře