Harmonogram prací 2007

Poslední aktualizace 4.4.2007- změna ovládání zab.zař. po dobu výluk (poslední odstavec)

Dílčí harmonogram plánovaných prací v Benešově a v úseku Benešov – Čerčany na nejbližší měsíce.

Benešov u Prahy

V současné době intenzivně probíhá výstavba kolektorů a definitivních tras pro kabelovody, pokládka kabeláže provizorního zabezpečovacího zařízení. Pokračují stavby transformovny a technologické budovy, právě dnes začala stavba objektu napájení zab.zařízení, v podchodu rachotí sbíječky a odstraňují se omítky, obklady, dlažby.

V trati mezi Benešovem a Hr.Bedrč pokračuje stavba základů trakčních stožárů, kabelizace na nové Odbočce Bedrč, jsou postavena v obou traťových kolejích vjezdová návěstidla odbočky, jejich předvěsti kromě Př.2L, návěstidlo 1Lo a jeho předvěst budoucího automatického hradla Tužinka.

28.2. začala výstavba protihlukové stěny od Zemědělské školy téměř k Hr.Tužinka po pravé straně trati. Základy jsou formou vrtaných pilotů téměř v celé délce stěny. Mapka s polohou protihlukových stěn je v samostatném článku.

Schematický plán žst.BenešovPro orientaci přidávám plán polohy žst.Benešov v současné podobě (kusé koleje viz text). Ve směru na Bystřici je již zakreslena nová kolej a výhybky (šedé), o této etapě níže v textu. Kliknutím se mapka otevře v novém okně.

Benešov 5.3. – 5.4.2007

 • Jsou vytrhané kusé koleje 3a, 7a, 7b, 7c, 15a, demontuje se výhybka č. 6A
 • Začínají práce na budoucím napojení zhlaví na trať směr Bystřice: položeny nové výhybky č. 1, 3, 4, 5, 9, 10 a část koleje až do km 133,360, kde bude v další etapě kolej napojena na stávající traťovou kolej.
 • Probíhá výstavba a kompletace objektu transformovny, objektu napájení zabezpečovacího zařízení, technologická budova. Fotomapa Benešova

Benešov 27.4. – 19.7.2007

 • Demontáže staničních kolejí č.1 a 3 v místě nového ostrovního nástupiště, až k výhybkám č.32 a 33
 • Demontáž výhybky č.31
 • Probíhá rekonstrukce části koleje č.2 zhruba od úrovně poloviny nakládací rampy, v těchto místech bude vložena nová výhybka č.24, spojující nynější 1. a 2. kolej
 • Rekonstrukce koleje č.4 od poloviny skladiště až na konec výpravní budovy
 • Rekonstrukce celé koleje č.3
 • Provizorně je napojena 3. kolej od konce ostrovního nástupiště na 2.kolej v místě demontované výhybky č.31
 • Podél skladiště je zrušena kolej č.6 a místo ní vybudováno provizorní boční nástupiště. Foto z 7.3.2007
 • Nástupiště u výpravní budovy prochází rekonstrukcí
 • Přestavba podchodu na nové ostrovní nástupiště a stavba tohoto nástupiště v místě nynější 1.koleje

Traťový úsek Benešov – Hr. Bedrč

Bude vybudována a aktivována Odbočka Bedrč mezi stanicemi Benešov – Čerčany, část stávajícího hradlového poloautobloku v obou traťových kolejích mezi Benešovem a Odbočkou Bedrč bude nahrazena automatickým hradlem s oddílovým návěstidlem Tužinka. Dále bude upraven hradlový poloautoblok mezi Odbočkou Bedrč a žst. Čerčany. Na Odb.Bedrč budou vloženy výhybky nejprve do 1.TK, v dalších dnech postupu i do 2.TK.

Zde jsou práce tak, jak budou postupně prováděny:

20.4. – 26.4. 2007

 • Budou vypnuta a zneplatněna stávající oddílová návěstidla a jejich předvěsti Hr.Tužinka
 • Zruší se vazby hradlového poloautobloku v obou TK žst.Benešov-Hr.Tužinka-Hr.Bedrč
 • Na Hr. Tužinka bude ukončena služba hradláře a hradlo je tímto zrušeno
 • V žst.Benešov budou prováděny práce na AH s novým oddílovým návěstidlem hradla Tužinka
 • v žst.Čerčany se na řídícím přístroji aktivuje kolíčkový zapojovač pro umožnění průjezdů vlaků ve směru Benešov po 2.TK
 • Mezi Hr.Mrač až do Benešova budou aktivovány počítače náprav v 1.TK
 • Na Odb.Bedrč budou nově vložené výhybky 2 a 3 zapojeny do zab.zař
 • 3.den výluky bude odinstalován kolíčkový zapojovač v Čerčanech
 • Bude aktivována Odb.Bedrč v 1.TK, provedena úvazka hradlového poloautobloku Odbočka Bedrč – Čerčany a zřízeno AH Tužinka, zapnuto bude až poslední den výluky. Do té doby návěsti jeho návěstidel neplatí pro jízdu vlaků.
 • Začnou platit návěstidla Odbočky Bedrč pro jízdu vlaků
 • Na Hr.Bedrč bude ukončena služba hradláře a hradlo bude zrušeno
 • V žst.Benešov bude pro umožnění průjezdu vlaků na 1.TK do Čerčan instalován kolíčkový zapojovač na řídícím přístroji
 • V žst.Čerčany bude provedena úprava zabezpečovacího zařízení, pro umožnění odjezdu vlaků bez obsluhy traťového zab.zař.
 • Mezi Hr.Mrač až Benešov budou v 2.TK aktivovány počítače náprav
 • Nově vložené výhybky 2 a 4 Odbočky Bedrč budou zapojeny do zabezpečovacího zařízení
 • Před ukončením výluky dojde k zrušení předchozích úprav zab.zařízení v Benešově a Čerčanech
 • Na konci 7.dne výluky budou Odbočka Bedrč a automatické hradlo Tužinka zapnuty do plného provozu

Ještě doplním: Odbočka Bedrč bude po skončení těchto výluk, až do ukončení prací na tomto úseku stavby (prozatím termín 8.2008) ovládána dálkově z Benešova. To znamená, že výpravčí na Odbočce bude zařízení obsluhovat z místního pracoviště jen do 26.4.2007. Poté bude toto pracoviště přeneseno do Benešova. Čas ukáže, zda je toto řešení opravdu „to pravé ořechové“ především pro obsluhující pracovníky, na základě jejichž požadavku (jejich vedení) se dálková obsluha dodatečně projektovala.


Změny v obsluze zabezpečovacího zařízení po dobu nepřetržitých výluk

Změny změn budou provázet celou výstavbu, vše se dolaďuje tak, aby stavba měla co nejmenší vliv na GVD)

Benešov – optimalizace sudých staničních kolejí. (Polohoplán současného stavu kolejiště je zde>>

 • Vydáno 28.3.2007:Vzhledem k velkému rozsahu tohoto stavebního postupu bude část zabezpečovacího zařízení v žst. Benešov a v přilehlých traťových úsecích vyloučena z činnosti.
 • Z důvodu snášení železničního svršku staničních kolejí 1 a 3 a výhybky 31 dojde v Benešově k vypnutí výhybkových kolejových obvodů V3-5, V4, V31 a V32-33-34,což bude znamenat, že v Benešově budou jízdy vlaků (vjezdové i odjezdové jízdní cesty ve všech třech směrech) realizovány na „přivolávací návěst“ (PN).
 • To ovlivní i činnost traťových zabezpečovacích zařízení všech tří traťových úseků, zab. zař. AH Tužinka, odbočky Bedrč a žst. Bystřice u Benešova, Postupicea Čerčany. Ve zmiňovaných traťových úsecích bude především zavedeno telefonické dorozumívání.
 • Na AH Tužinka v obou traťových kolejích a obou směrech a na odbočce Bedrč ve směru do Benešova budou jízdy prováděny na PN.
 • V Čerčanech a Bystřici u Benešova budou staniční elektromechanická zabezpečovací zařízení upravena tak, aby umožňovala odjezdy vlaků ve směru doBenešova bez závislosti na traťovém zab.zařízení – zde jednosměrných hradlových poloautomatických blocích.
 • I z Postupic do Benešova budou jízdy vlaků uskutečňovány na PN, neboť výluky zab. zař. v žst. Benešov ovlivní i činnost traťového zab. zař. Benešov -Postupice – reléového poloautomatického bloku.
 • V neposlední řadě ustoupí stavebním pracem náv. L1, L3, S1 a S3, výstroje kolejových doteků dotčených staničních kolejí v žst. Benešov a přestavníkydemontovaných výhybek.
Vydáno 4.4.2007Dochází ke změnám proti původnímu předpokladu organizování optimalizace sudé skupiny v Benešově a 2. traťové koleje Benešov – Čerčany. Kolejové obvody, kterých se týká demontáž staničních kolejí, budou upraveny na přechodný stav kolejiště a ponechány v činnosti. Nebude tedy nutno realizovat veškeré vlakové cesty v ŽST. Benešov na přivolávací návěst. Tím odpadá i potřeba provádět odjezdové vlakové cesty v ŽST. Postupice a Bystřice u Benešova shodným způsobem – činnost traťových zab. zař. zůstane zachována.
Změny dosáhne taktéž obsluha trať. zab. zař. Benešov – Čerčany. V 1.traťové koleji Benešov – Bedrč bude se spuštěním odb. Bedrč aktivováno automatické hradlo a na St.2 Benešov bude provedena úprava elektromechanického zab. zař. pro umožnění odjezdů na Bedrč po 1. traťové koleji na návěstní znaky.
2. traťová kolej se automatického hradla dočká až po dokončení její optimalizace t.j.19.7.2007. Vzhledem k tomu, že hr. Tužinka již nebude v činnosti, bude v ní zavedeno telefonické dorozumívání s vjezdy do ní na přivolávací návěst.

Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře