Hradlo Stoklasná Lhota je minulostí. A co bude dál?

23.10.2013 bylo navždy vypnuto hradlo Stoklasná Lhota mezi Čekanicemi a Chotovinami. Do vybudování nového přejezdového zabezpečovacího zařízení u tohoto hradla pracovníci hradla budou obsluhovat uzamykatelné závory (otvírané na požádání).

Čekanice - odjezdová návěstidla směr Chotoviny |foto 2012, autor: mirekk, 4koridor.cz |
Čekanice – odjezdová návěstidla směr Chotoviny |foto 2012, autor: mirekk, 4koridor.cz |

27.října začíná nepřetržitá výluka mezi Táborem a Sudoměřicemi u Tábora. (Více o výluce v článku>>)
Ve stručnosti si popíšeme, co se bude o této výluce dít z hlediska zabezpečovacího zařízení.

Tábor, Čekanice (Balkova Lhota)

 • Bude aktivováno staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) typu ESA11, prováděcí část v Čekanicích a řídící část v Táboře.
 • Dopravna Čekanice se stane součástí stanice Tábor. U 2.traťové koleje (TK) vlevo ve směru od Chotovin, před Čekanicemi, bude aktivováno nové vjezdové návěstidlo žst.Tábor – „2S“. Místo jeho předvěsti bude do aktivace autobloku umístěna na zábrzdnou vzdálenost „tabulka s křížem“
 • V obvodu bývalé dopravny Čekanice budou aktivovány staniční kolejové obvody (KO)
 • Aktivace nového, definitivního přejezdového zabezpečovacího zařízení (PZZ) v km 84,619 (nové staničení km 84,626) v Čekanicích. PZZ je nově vybaveno třemi závorovými stojany a kontrolou celistvosti břeven.
 • Aktivace nového odjezdového návěstidla „L2f“ žst. Tábor v obvodu Čekanice
 • V opačném směru přibude další cestové návěstidlo a budou aktivována další 4 seřazovací návěstidla
 • Všechna dosavadní návěstidla Čekanic budou zrušena, budova bývalé dopravní kanceláře zbourána
 • Z důvodu zajištění bezpečnosti při vjezdu z odbočné trati od Balkovy Lhoty bude současné vjezdové návěstidlo „BS“ přejmenováno na cestové „Sc3f“ a nové vjezdové návěstidlo bude vysunuto o 1,5 násobek zábrzdné vzdálenosti do tratě (včetně své předvěsti) a bude umístěno vlevo. Tady upozorním na novinku, která bude použita – od Balkovy Lhoty budou aktivovány obvody VNPN – výstraha při nedovoleném projetí návěstidla
 • Při nočním úplném zastavení provozu na tratích v okolí Tábora bude vyměněn SW SZZ (předpoklad 28.10.)

trať Tábor – Chotoviny

 • Jak jsem již psal v úvodu, Hr.Stoklasná Lhota už v předstihu bylo zrušeno. Jeho oddílová návěstidla budou snesena.
 • Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) typu RPB je vypnuto a bude nahrazeno TZZ AHP 03 (automatické hradlo) bez oddílových návěstidel
 • Do obvodů AHP budou zapojeny kontroly uzavření místně ovládaného mechanického přejezdu na Stoklasné Lhotě v km 87,639 pomocí elektromagnetického zámku
ODKAZ
Pendolinem dvoustovkou na jihu Čech

Chotoviny

 • Budou zrušeny závislosti SZZ na dosavadní TZZ a vybudovány nové závislosti na TZZ AHP 03 včetně nových ovládacích prvků na kolejové desce v dopravní kanceláři
 • Protože Čekanice se stávají součástí žst.Tábor, budou přeznačeny všechny štítky s názvem dopravny Čekanice (řídící a stavědlový přístroj St.1, kolejové desky
 • Nově bude osazen počítač náprav u vjezdového návěstidla „L“ a u hrotu výhybky č.1

Těch změn je daleko víc, popsal jsem vám jen ty nejdůležitější

 

 

Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře