Informační systém v Olbramovicích – obtěžováni za každou cenu.

Integrovaný informační systém stanice (INISS) – audio-vizuální systém, všemi železničními fandy familiérně nazývaný „Andula“, který v současné době nahrazuje ve všech modernizovaných železničních stanicích předchozí systémHIS (Hlasový informační systém).

Předchozí systém je novým nahrazovaný i přesto, že kvalitou namluvení nemůže druhořadá herečka Danuše Hostinská-Klíchová nahradit profesionála, jakým je herec Václav Knop.

Železniční stanice Olbramovice je umístěna nad stejnomennou obcí v nadmořské výšce 460 m,  na nádražní pláni pod blízkými bezejmennými kopci s nadmořskými výškami 491, 516 (obec Křešice), 546 m a vrchu Kopanina (592 m).  Blízkost kopců, poloha stanice a klimatické podmínky způsobují velmi dobré akustické vlastnosti prostředí, proto se mám jeví použité směrové reentrantní reproduktory jako nevhodné, zejména v bezprostřední blízkosti obou nádražních budov. Daleko lepším řešením se nám jeví použití modulových reproduktorových soustav, případně reproduktorů s nižším výkonem.

Na nástupištích pod zastřešením chybí reproduktory zcela a to v délce několika desítek metrů, což umístění reproduktorů před nádražní budovou – zejména v případě ozvučení I.nástupiště nemohou zcela nahradit – jeden má ve zvukové cestě blízký výtah, druhý pak ceduli s označením názvu stanice a další pár je nevhodně umístěn na rohu nové technologické budovy, v bezprostřední blízkosti výše zmiňovaného páru, umístěném před nádražní budovou na I. nástupišti, což ve svém důsledku způsobuje poměrně silné výkonové zatížení nejbližšího okolí („akustický smog“), které ani nová okna (s odhadovaným skelním útlumem 45dB) nejsou schopna akceptovat. Špatný stavební postup při osazování oken (zejména použití nevhodných materiálů – polystyren apod.) zároveň  způsobila zhoršení akustických vlastností oken.

Bylo by proto dobré stávající reproduktory nahradit za jiné s nižším výkonem nebo stávající přemístit pod zastřešení nástupišť, případně na druhou stranu na nejbližší stožáry nástupištního  osvětlení.

Rovněž i zbylé reproduktory by bylo vhodné otočit o 180 stupňů, tak aby jejich ozvučnice směřovala do prostředí stanice, nikoli k nejbližším obytným domům v obci.

ODKAZ
Perličky z historie

Myslím, že k tomu není třeba co dodávat, obyvatelé obce (především nejbližších domů) a obytných částí nádražní budovy jsou obtěžováni hlukem z nádraží – především rozhlasem – jeho nevhodně rozmístěnými prvky a výkonem ozvučení. Přitom by postačovala trocha dobré vůle pro pár úprav.

A i přesto, že dobrá vůle je, za celé prázdniny ke změnám nedošlo, naopak, po posledním softwarovém zásahu  (přidání zast. Tomice do hlasového systému) opět došlo k odpojení tiššího nočního režimu provozu, tudíž žádný není a hlasitost je stejná jako ve dne.


 

Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře