Investiční priority na železnici České republiky

Včera vydalo Ministerstvo dopravy tiskovou zprávu, ve které uvádí proiritní stavby na železnici. Jsou zde uvedeny také stavby IV.koridoru, proto zprávu přebírám v plném znění, pouze jsem červeně odlišil „naše“ stavby.

Tisková zpráva:

Prioritou státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) v oblasti investic do železniční dopravní infrastruktury ČR v současném rozpočtovém období Evropské unie (2007–2013) je dokončení chybějících úseků a uzlů na III. a IV. tranzitním železničním koridoru. Na společné tiskové konferenci to dnes potvrdil ministr dopravy Mgr. Pavel Dobeš a generální ředitel SŽDC Ing. Jiří Kolář, Ph.D. SŽDC do konce června vyhlásí soutěž na pět významných projektů.

 • Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 2. stavba
 • Optimalizace tratě Praha Bubeneč – Praha Holešovice
 • Rekonstrukce stanice Olomouc
 • Modernizace tratě Tábor – Sudoměřice u Tábora
 • Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí

Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 2. stavba

Termín realizace 09/2012 – 08/2014
Hodnota zakázky 1 013 mil . Kč
Předmět Rekonstrukce střední části stanice a zabezpečovacího zařízení
Přínos Výrazné zrychlení průjezdu a zvýšení bezpečnosti provozu

Optimalizace tratě Praha Bubeneč – Praha Holešovice

Termín realizace 09/2012 – 07/2014
Hodnota zakázky 1 088 mil . Kč
Předmět Modernizace stanic a vybudování nové železniční zastávky
Přínos Zvýšení kultury cestování

Rekonstrukce stanice Olomouc

Termín realizace 10/2012 – 11/2015
Hodnota zakázky 2 512 mil . Kč
Předmět Modernizace osobního nádraží
Přínos Zvýšení kultury a bezpečnosti cestování

Modernizace tratě Tábor – Sudoměřice u Tábora

Termín realizace 10/2012 – 09/2015
Hodnota zakázky 2 423 mil . Kč
Předmět Zdvoukolejnění trati
Přínos Zvýšení povolené maximální rychlosti na 160 km/h

 Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí

Termín realizace 10/2012 – 03/2015
Hodnota zakázky 1 469 mil . Kč
Předmět Přeložka trati při zachování stávající výpravní budovy
Přínos Zvýšení maximální rychlosti až na 160 km/h

Veřejné zakázky budou zadány v otevřeném řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena.  Zadávací dokumentace staveb schválil expertní tým složený z pracovníků Ministerstva dopravy (MD), Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) a Českého vysokého učení technického (ČVUT). V kvalifikačních předpokladech SŽDC vždy požaduje podmínky odpovídající charakteru a rozsahu stavby a naopak nepožaduje podmínky, které by zbytečně omezily počet uchazečů o zakázku.

Realizací projektů dojde ke zkrácení jízdní doby a zvýšení přepravní kapacity, a tím ke zlepšení konkurenční pozice železnice vůči ostatním druhům dopravy. Účelem staveb je úprava železniční infrastruktury s cílem dosáhnout co nejvyšší traťové rychlosti (160 km/h, případně až 200 km/h na IV. koridoru), zajištění průjezdného průřezu a traťové třídy zatížení UIC.

Dalšími přínosem je vybavení stanic a zastávek bezbariérovými přístupy, rekonstrukce železničních přejezdů, zvýšení nástupištní hrany pro snadnější nástup a výstup cestujících, dále vybavení moderními orientačními a navigačními systémy a snížení hlukové zátěže obyvatel v okolí rekonstruovaných tratí.

Investorem těchto staveb je SŽDC a to prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury. Současně bude zažádáno o spolufinancování těchto projektů Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava 2007–2013. Míra spolufinancování z Fondu soudržnosti může být až 85 % z nákladů stavby.

Zbývající úseky na III. tranzitním železničním koridoru (TŽK)

 • Dětmarovice – Mosty u Jablunkova
 • Průjezd uzlem Ostrava hl. n.
 • Přerov (2. stavba – Dluhonická spojka)
 • Ústí nad Orlicí – Choceň
 • Praha-Běchovice – Úvaly
 • Praha-Smíchov – Beroun
 • Zbiroh – Rokycany (v realizaci)
 • Rokycany – Plzeň
 • Průjezd uzlem Plzeň (v realizaci)

Zbývající úseky na IV. TŽK

 • České Budějovice – Veselí nad Lužnicí
 • Veselí nad Lužnicí – Soběslav – Doubí u Tábora
 • Tábor – Votice
 • Votice – Benešov (v realizaci)

Úkolem SŽDC je kromě dokončení výše uvedených staveb v rámci III. a IV. TŽK zejména k oncepční postupná modernizace železniční sítě v souladu s politikou TEN-T, obsluha významných aglomerací příměstskou železnicí (Praha – Kladno, Pardubice – Hradec Králové, Ostrava – Frýdek Místek, Brno – Třebíč).

Důležité je také výrazné zefektivnění řízení a bezpečnosti provozu zaváděním dálkově ovládaného
 zabezpečovacího zařízení.


 

 

2 komentáře

 1. Tak hlavně,aby se alespoň některé zdezmíněné stavby začali realizovat tak,jak je zde psáno.
  A ne zase se zpožděním(třeba za dva roky)….

 2. Úsek Běchovice – Úvaly na trojce je ostuda zejména paradoxně mimo oblast bývalých rybníků v Klánovickém lese, ale po rekonstrukci volá celek. na koridory bych zakázal pouštět cokoli osobního s neodhlučněným pojezdem – rozdíl mezi lomozícími Béčky a Bmz je propastný stejně jako mezi Esy a Taury. Nákladu se to týkat nemůže. Na čtyřce by se mělo urychleně stavět tam, kde je nový profil téměř přímý a neprotkaný mosty a tunely (na jih od Tábora) a současně budovat Votice – Tábor v novém profilu. Leoš uš se třese nedočkavostí a já na jeho kulturu cestování taky…

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*