Kompozitní brzdové obložení na veletrhu Czech Raildays 2014

Nekovové brzdové špalíky na veletrhu Czech Raildays 2014 aneb nejúčinnější způsob snížení hlučnosti železničních vozidel.

(převzato ze Železničního magazínu č.7/2014 v plném rozsahu se souhlasem redakce – děkujeme. Autory celé reportáže z veletrhu byli Tomáš Kuchta, Bohuslav Kotál, ing.Petr Kadeřávek a ing.Jaromír Pernička).

Původní název reportáže je Czech Raildays 2014, pro potřeby webu byl použit vlastní, vyjadřující téma vybrané části.


Firma Knorr-Bremse ukázala na Czech Raildays tři typy brzdových špalíků se speciálním zaměřením na brzdový špalík ICER IB 116 (Icer Rail je od května 2010 společný podnik firem Knorr-Bremse a španělské Icer Brakes, jednoho z hlavních evropských výrobců třecích materiálů). Špalík ICER IB 116 (viz snímek č.1.) je schválen dle UIC a také Drážním úřadem ČR. Tento typ LL špalíku je určen u nákladních vozů pro náhradu litinových brzdových špalíků, oproti nimž vykazuje nižší hlukové emise a nižší ekologickou zátěž (jsou bez azbestu, zinku a olova).

Díky zcela odlišné třecí charakteristice vytváří LL špalíky na jízdní ploše kol minimální zdrsnění, na rozdíl od defektů na ploše kol při použití litinových špalíků – oba stavy jsou patrné na snímku č.2. Tím je docíleno nižší hlučnosti v kontaktu kolo – kolejnice až o 10 dB, čímž při průjezdu nákladního vozu s LL špalíky klesá pocitová hodnota hluku přibližně o polovinu.

U nově vyráběných nákladních vozů jsou již několik let standardem nekovové špalíky typu K. Jejich dosazení namísto litinových špalíků však není možné bez úpravy brzdového systému. Naopak špalíky IB 116 lze použít bez nutnosti konstrukčních změn pneumatických a mechanických komponentů brzdy vozů, předpokladem je, že dopravcem a držitelem vozů, resp. jejich vlastníkem bude dodržen dokument UIC SET 10 Usage guidelines for composite brake blocks (Návod k použití kompozitních brzdových špalíků).

ODKAZ
Ohlédnutí za Parním festivalem 2023

Firma Knorr-Bremse vystavovala také různé typy organického brzdového obložení. Hlavním bodem zájmu dopravců je zejména typ ICER 106 (snímek č.3. nahoře), a to jako brzdové obložení schválené pro rychlost až 200 km/h nejen pouze dle UIC, ale také Drážním úřadem ČR. Instalováno je na jednotkách OBB railjet.

Obložení ICER 203 (snímek č.3. dole) je také schváleno dle UIC. Oba uvedené typy lze použít pro osobní vozy, motorové a elektrické jednotky atd.

Vývoj LL špalíků firmami Icer a Becorit probíhal od roku 2002 v rámci projektu Euro Rolling Silently (ERS, lze přeložit jako „Evropa jede tiše“). Důsledné testy a schvalovací zkoušky a procesy probíhaly v mnoha zemích Evropy jak v rámci národních zkušebních programů (i v ČR byla provozována souprava vozů Eas z části vybavená LL špalíky, viz ŽM 3/08, str.20 – 23), tak v rámci společného nadnárodního projektu „EuropeTrain“, při němž byly špalíky LL prověřeny mj. v zimních podmínkách Skandinávie, v letních Itálie, na sklonově náročných alpských rampách či obloukovitých tratích v údolí Rýna apod.

V květnu 2013 špalíky LL typů Becorit IB 116 a ICER IB 116 získaly schválení UIC pro území EU.

V září 2013 pak následovalo schválení Drážním úřadem v ČR na všech typech nákladních vozů registrovaných ke dni 18.6.2013 v národním registru drážních vozidel ČR a specifikovaných v příloze tohoto rozhodnutí.

V Německu, Nizozemí a Švýcarsku již je aplikována sleva z úhrady za použití dopravní cesty pro vlaky s vozy s nekovovými špalíky. V Německu a Švýcarsku se jedná o součást dlouhodobějších programů podpory. U DB Netz bude probíhat do prosince 2020, s již vyčleněným rozpočtem určeným pro pokrytí této slevy. Jde de facto současně o podporu investic na výměnu litinových špalíků za nekovové, jelikož určená suma byla vypočtena právě z odhadovaných nákladů, které by si výměna měla u vozů registrovaných v Německu vyžádat. Po roce 2020 bude následovat buď výrazné zdražení použití dopravní cesty pro vozy s litinovými špalíky, nebo úplný zákaz. Zhruba podobný časový horizont mají současné švýcarské plány. Zde parlament již odsouhlasil zákaz provozu nákladních vozů s litinovými špalíky v roce 2017, ten ale nakonec nebyl shledán reálným a byl posunut na rok 2020, s pravděpodobným udělením výjimky v odůvodněných případech a možnosti posunu.

ODKAZ
Perličky z (tarifní) historie

V Německu se u náhrady litinových špalíků špalíky LL kalkuluje s částkou cca 1 640 EUR (cca 45 000 Kč) na vůz, ve Švýcarsku se uvádí zhruba 2 400 CHF (55 000 Kč)., pro zajímavost, u výměny litinových špalíků na typ K na stávajícím voze se ve Švýcarsku uvádí částka okolo 15 000 CHF, tj. okolo 340 000 Kč. Se zajištěním dodávek LL špalíků by neměly být problémy, pokud ovšem bude jejich nákup realizován průběžně, nicméně primární bude samozřejmě schopnost držitelů nákladních vozů tyto investice pokrýt. Proces zavádění LL špalíků byl již zahájen a je jimi opatřeno na 8 300 z celkových zhruba 60 000 nákladních vozů u DB. Letos DB plánuje vyměnit špalíky na dalších cca 5 000 vozech a stejně tak i v roce 2015.

Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře