Konec dopravny Sudoměřice u Tábora

Ačkoliv denní výluky vlakového provozu začínají až dnes (tj. v úterý 26. května) a potrvají do pátku 29. května 2015, podle rozkazu o výluce je po(s)tupný konec staničního zabezpečovacího zařízení a tím i dopravny Sudoměřice u Tábora jako takové naplánován na osm dní, nepřetržitě od 22. (7.00 hod.) do 29. května 2015 (15.00 hod.), tedy již jako probíhající. Přejezd v dopravně (P 5655, km 94,920) je v těchto dnech pro veškerou silniční dopravu uzavřen.

 

Od 16. března 2015 jsou v dopravně Sudoměřice vyloučeny a sneseny 1. a 2.staniční kolej a doprava je uskutečňována pouze po koleji č.3.

Výhybky č.1, 4, 6 a 8 jsou přestaveny v poloze pro jízdu na tuto kolej a krajní výhybky (č.1 a 8) jsou proti přestavení do odbočky uzamčeny ambulantním zámkem. Výhybky č.2, 3, 7 a S1 byly sneseny.

Pozvanka Sudo
Pozvánka na rozloučení se stanicí

V již modernizované železniční stanici Chotoviny je pak již od 10. března až do 23. října 2015 v souvislosti s pokračujícími pracemi trvale vyloučena 3.staniční kolej, jež slouží k odstavování mechanizace a nakládce či vykládce materiálu.

Při nynější výluce se vyloučí staniční (SZZ) i přejezdové (PZZ) zabezpečovací zařízení v Sudoměřicích u Tábora, současně s tím dojde k jeho postupné deaktivaci a demontáži, ukončení dopravní služby a po 144 letech existence zrušení dopravny.

Místně ovládané závory PZZ typu PZM 2 (doposud v závislosti na elektromechanickém SZZ pomocí klíče, uzamčeného v elektromagnetickém zámku) budou sneseny a nahrazeny novými se světelnou signalizací (typ EA).

Ze stavědla 1 se nově stane závorářské stanoviště Zv 94, ze kterého budou dočasně (do 12. srpna 2015) nové závory obsluhovány závorářem pomocí tlačítka, bez závislosti na traťovém zabezpečovacím zařízení (TZZ).

Během výluky budou výhybky č.1, 4 a 6 osazeny upínači hákového závěru pro jízdu po 3.staniční koleji a budou na nich demontovány odlehlé jazyky. Z výhybky č.1 bude demontován závorník i přestavník, stejně tak i z výhybky č.8 (jež bude dále vedena jako výhybka na trati), která se upraví na ruční stavění a opatří výměnovým a odtlačným zámkem, který bude v závislosti na výkolejku VkL1 na 1.staniční koleji. Výsledný klíč VkL1/8t/8 bude v úschově přednosty PO Tábor, resp. jeho zástupce (výpravčí žst.Chotoviny).

Vlaky budou projíždět dopravnou sníženou rychlostí 40 km/h. Jízdy vlaků budou vedeny v mezistaničním úseku Chotoviny – Střezimíř s hradlem Mezno a zavedeno telefonické dorozumívání mezi oběma dopravnami, neboť TZZ (hradlový poloautoblok) Chotoviny – Sudoměřice a Sudoměřice – Střezimíř bude rovněž vypnuto.

Dojde k ukončení služby signalistů na obou stavědlech a výpravčích v dopravní kanceláři (ukončení dopravní služby 29. května 2015 v 15:00 hod.).

Návěstidla dopravny (L, S, PřL, PřS, S2-3, L2-3) budou vypnuta a až do snesení zneplatněna. Návěstní štít samostatné předvěsti PřS bude vytočen od koleje a zakryt, označení návěstidla zrušeno a snesena vzdálenostní upozorňovadla.

Rovněž dojde k přepojení hláskového telefonu Chotoviny – Mezno – Střezimíř a na nové závorářské stanoviště Zv 94 bude zaveden traťový telefon a zřízena pobočka služební telefonní sítě.

Už jen drobným detailem je pak výměna štítků na hradlových přístrojích na hradle Mezno a v dopravních kancelářích žst.Chotoviny a Střezimíř.

 

 

Ve dnech denních výluk pak souběžně s výlukou dopravny Sudoměřice proběhnou opravné a údržbové práce na stávající trati (odstranění defektoskopických vad, oprava rozchodu koleje a upevňovadel, vkládání KKV, svařování, opravy trakčního vedení apod.).

Obdobné udržovací práce probíhaly i při výlukách ve dnech 12. – 15. května 2015, při nichž mimo jiné došlo k podbití traťové koleje mezi dopravnami Ješetice a Heřmaničky, výměně dřevěných pražců či opravě přejezdu v km 109,504 u obce Jiříkovec.

Po ukončení výluky bude mezi dopravnami Chotoviny a Střezimíř spuštěno upravené TZZ (i nadále hradlový poloautoblok) s hradlem Mezno.

Strojvedoucí všech vlaků budou o změnách zpravováni písemnými rozkazy.

Vlaky pak budou po původní trati mezi Chotovinami a Sudoměřicemi jezdit až do 12. srpna 2015, do doby zahájení nepřetržité sedmnáctidenní denní nepretržité výluky, trvající do 28.srpna, po které dojde k přeložení provozu po nové 2.traťové koleji přeložky trati (estakáda, tunel).

Co by asi na to všechno řekl ing.arch. Josef Fanta ??

 

Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře