Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy: Průběh prací (září 2010)

Práce na modernizaci trati Votice – Benešov u Prahy jsou v plném proudu.

Pokračuje kácení lesní a mimolesní zeleně v úseku Tomice – Bystřice, začínají práce na železničním spodku – budoucích nových traťových přeložkách, zpočátku však v prostoru portálových jam pro realizaci dvou ražených tunelů. V dané oblasti proběhla rovněž překládka kabelů zabezpečovacího zařízení a dálkových kabelů pro uvolnění území.

Probíhají práce na liché kolejové skupině železniční stanice Votice v pokračující výluce a pokračují práce na 1. traťové koleji v úseku Bystřice – Benešov u Prahy. Práce pokračují také na přeložce trati poblíž Votic dokončováním opěrné zdi z armovaných zemin, dále pak na přeložkách trati k tunelům v úseku Votice – Olbramovice a Olbramovice – Tomice buď zakládáním nových náspových těles, popř. zřizováním odřezů, což představuje rozsáhlé zemní práce. V souvislosti s budovaným odvodněním trati jsou zřízeny v určitých oblastech v závislosti na konfiguraci terénu i násypy ochranných protivodních valů, apod. Obnažené svahy po zemních pracích jsou ohumusovávány, a jsou používány zatravňovací rohože.

V souvislosti s novým kolejovým uspořádáním železniční stanice Votice souvisí demontáž přestavníků, návěstidel a počítacích bodů, stejně jako položení nových kabelů zabezpečovacího zařízení a po instalaci odpovídajícího softwaru jejich aktivace a zkouška, stejně jako po celé trati postupné výkop a betonáž základů stožárů trakčního vedení, jejich stavba a vystrojení, následné převěšení vedení a demontáž původních stožárů.

U celkem zatím tří budovaných tunelů, jednoho hloubeného – Votický a dvou ražených – Zahradnický a Olbramovický práce pokračují, kdy již proražený Olbramovický tunel je celkově zajišťován betonáží klenby a protiklenby, Zahradnický je již blízko proražení – zatím však stále probíhá ražba kaloty i jádra. U Votického tunelu probíhá betonáž podkladních betonů pod základové pasy, vybetonování bočních klínů, provedení drenážního potrubí.

Pracovníci stavby pokračují také v pracích na mostních objektech. U třech mostů, které budou kompletně přestavěny, pokračuje jejich výstavba, nebo jsou již téměř dokončeny, další mosty a propustky jsou pak rozšiřovány, případně pouze sanovány, prováděním vysekávání kaveren a jejich sanací, přebroušením, injektáží, tryskáním, spárováním, provedením ochranných a sjednocujících nátěrů, popř. odlážděním.

Probíhají rovněž stavební úpravy výpravních budov nádraží Votice a nádraží Olbramovice pro možnost včlenění nových systémů zabezpečení provozu.

V oblasti Heřmaniček pokračuje ukládání přebytečného materiálu ze stavby do vytvářeného náspového tělesa budoucí přeložky trati.

V následujícím období budou nadále pokračovat práce na liché kolejové skupině železniční stanice Votice, trakčním vedení, zabezpečovacím zařízení, druhém nástupišti a podchodu a celkovém vybavení železniční stanice Votice, tj. provedení a zřízení zámkové dlažby, schodišť, zábradlí. Práce se plně rozvinou na úseku Tomice – Bystřice budováním portálových úseků jednoho z tunelů a nových směrových přeložek trati. Na 1. traťové koleji v úseku Bystřice – Benešov u Prahy budou dokončeny práce na železničním svršku a výstavbě souvisejícího traťového vybavení.

Stavební práce si vyžádají nezbytné výluky železničního provozu a objížďky na okolních komunikacích.
V denních hodinách se výluky na železniční trati týkají probíhajících prací na základech trakčního vedení, zemních a trhacích prací v blízkosti trati. V nočních hodinách pak dochází k navážení materiálu pro budované souběžné koleje. Stavba se dotýká také silničního provozu. V místech, kde se pracuje na mostních objektech, je doprava omezena, případně vedena po objízdných komunikacích.

17. 9. 2010 – zdroj Eurovia

Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře