Proč jsou pomalé jízdy v okolí Senohrab?

Senohraby | Autor: mirekk, 4koridor.cz

Od červnových povodní je před stanicí Senohraby ve 2.traťové koleji pomalá jízda, další je v Senohrabech mezi peronem a odjezdovým návěstidlem, taktéž ve 2.koleji.

Narušený násep u Senohrab | Autor: mirekk, 4koridor.cz
Narušený násep u Senohrab | Autor: mirekk, 4koridor.cz

Dúvodem obou omezení je narušení svahů drážního tělesa. Obě místa jsou na vysokých náspech, které stavitelé dráhy před rokem 1871 navršili přes hluboká údolí. Shodou okolností pod oběma náspy protéká potok a pod oběma jsou dvě mohutné propusti – jednou protéká potok, druhá je průjezdná i pro povozy.

V náspech jsou podélní trhliny, které vznikly při extrémních deštích letos v červnu. Na fotografiích se můžete přesvědčit, že nejsou nijak malé. Sice po čtyřech měsících zarostly, ale jsou stále patrné. Stabilita obou svahů je narušená a byla dlouhodobě sledovaná a měřeny případné další posuvy.

Nyní se zdá, že další posuvy nehrozí, ale pomalé jízdy tady z bezpečnostních důvodů zůstanou až do zpevnění obou náspů. Podle neoficiálních informací v současné době probíhá projektová příprava zpevnění, pravděpodobě bude provedeno injektáží do svahu. (Aktualizace 6.12.2013: Podle Ročního plánu výluk by práce měly být provedeny v květnu 2014)

Co s trhlinami udělá zima, je další otázka. Zateče do nich voda, která zmrzne, trhliny se mohou, ale také nemusí dále zvětšit.

Ptáte se, proč došlo na modernizovaném úseku k takovému stavu? Za příčinou se musíme vydat před rok 1871. Podle dvou fotografií, které jsem náhodou, díky geocachingu, objevil na internetu, a o které se s vámi podělím, je vidět, jak se náspy stavěly. Nejdříve se v údolí postavily obě propusti a na ně se navážela zemina, která byla vytěžena při hloubení zářezů drážního tělesa v okolí. Naváželo se koňskými povozy a ručními vozíky, když násep dosáhl potřebné výšky, položily se koleje a násep se výklopnými vozíky dál navážel a rozšiřoval.
Žádné hutnění jako dnes, vrstvu po vrstvě. Jen tak, jak to ušlapali dělníci a koně. Nelze se tedy divit, že se stalo to, co se stalo. Voda po víc než 140 let pronikala do svahu, až letošní deště náspy nevydržely. Na jaře to nebyly jediné případy, některé tratě jsou dosud poškozené natolik, že jsou uzavřené.

ODKAZ
Návrh jízdního řádu pro rok 2025

Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře