Ražba prvního Tomického tunelu zahájena

27. října 2010 – zdroj: SUBTERRA

Ve středu 20. října se uskutečnil v předportálí budoucího tunelu Tomice I slavnostní akt zahájení ražby. Za účasti ředitele divize 3 Subterra Antonína Formánka, výrobně-technického ředitele Subterra Jaroslava Čižinského a Michala Žáka ze společnosti Eurovia CS byla u portálu tunelu osazena soška svaté Barbory, patronky všech horníků a tunelářských pracovníků. Podle tradice byla soška nejprve vysvěcena místním farářem.
Tunel Tomice I patří do souboru pěti tunelů, které jsou realizovány v rámci stavby Modernizace trati Votice–Benešov u Prahy. Za stanicí Votice je první Votický tunel délky 590 m a jako jediný bude proveden v otevřené hloubené jámě. Navazuje již proražený Olbramovický tunel délky 480 m z čehož 360 m je ražených a 120 m hloube¬ných. Další přeložka trati je za stanicí Olbramovice a její součástí je i nejdelší dvojkolejný 1044 m dlouhý Zahradnický tunel, kde ražený úsek je dlouhý 936 m a hloubený 108 m. Tunel byl proražený 30. září 2010. Za zastávkou Tomice pokračuje přeložka právě zahajovanou ražbou 324 m dlou¬hého Tomického tunelu, který bude mít ražený úsek dlouhý 216 m a hloubený 108 m. Následuje poslední přeložka trati, jež obsahuje poslední 252 m dlouhý tunel Tomice II., u kterého ražený úsek před¬stavuje 204 m a hloubený úsek 48 m. Ražba tohoto tunelu má být zahájena 1. listopadu 2010.
První Tomický tunel budeme v převážné většině rozpojovat mechanicky s minimálním množstvím použití trhacích prací. Podle všeho nás čeká zvětralé, středně až silně rozpukané horninové prostředí. Podle geologického průzkumu se jedná o migmatity a ruly s intruzemi žul,“ říká před zahájením ražeb vedoucí projektu Jakub Němeček z divize 1.
Tunel by měl být proražen v první polovině prosince tohoto roku.

Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře