Rok 2012 – na železnici více nehod, méně usmrcených

Na dráhách v minulém roce zahynulo o 47 osob méně než v roce 2011, přičemž největší pokles zaznamenala Drážní inspekce u osob, které si krátily chůzi po kolejích, a u nehod na železničních přejezdech. Celkově však došlo k nárůstu počtu mimořádných událostí o téměř 12 %. I přesto je počet mimořádných událostí, stejně jako počet usmrcených na dráhách v roce 2012, čtvrtý nejnižší za posledních 10 let.

Podle předběžných statistik evidovala Drážní inspekce v roce 2012 na dráhách celkem 4 181 mimořádnýchudálostí. Celkový počet mimořádných událostí na dráhách v České republice proti roku 2011 vzrostl téměř o 12 %, tento nárůst byl zapříčiněn výrazným nárůstem mimořádných událostí v městské hromadné dopravě, tedy u tramvají a trolejbusů, kde eviduje Drážní inspekce o 17 % mimořádných událostí více než v roce 2011.

Zatímco počet mimořádných událostí vzrostl, tak statistiky usmrcených osob na dráhách v roce 2012 uvádějípokles počtu usmrcených v porovnání s rokem 2011 téměř o 17 %. Vzrůstající tendenci má ale v posledních třech letech statistika zraněných – v porovnání s rokem 2011 se jedná o více než šestiprocentní nárůst s tím, že počet zraněných v roce 2012 je čtvrtý nejvyšší za posledních 10 let.

Celkově se v porovnání s rokem 2011 snížila tragičnost mimořádných událostí na dráhách. Zatímco v roce 2011 byla s následkem smrti průměrně každá třináctá mimořádná událost, tak v roce 2012 zemřel člověk „až“ při každé osmnácté, což odpovídá dlouhodobému průměru této statistiky.

Graf vývoje MU

Graf vývoje následků MU

Na vývoji statistiky počtu usmrcených osob se každoročně největší měrou podílí střety vlaku s osobou. V roce 2012 se na železnici střetl vlak s osobou celkem 268krátcož je o téměř 5 % méně než v roce 2011, a rok 2012 je třetí do počtu střetů vlaků s osobou za posledních 10 let. V roce 2012 bylo při těchto nehodáchusmrceno 196 lidí, což je o téměř 12 % méně než v roce 2011, který byl však Drážní inspekcí na základě statistických čísel hodnocen jako nejtragičtější od jejího vzniku. Nárůst o téměř 10 % zaznamenala Drážní inspekce v počtu zraněných osob. To si lze vysvětlovat právě poklesem usmrcených (v roce 2011 umřelo 79 % sražených osob, loni to bylo „jen“ 73 %). Ve třech případech eviduje Drážní inspekce tuto mimořádnou událost dokonce bez usmrcené nebo zraněné osoby, protože postižená osoba z místa nehody utekla. První střet vlaku s osobou v letošním roce se udála již 1. 1. 2013 v 15.01 hodin u Velvar, kde se střetl osobní vlak jedoucí z Velvar do Neratovic se ženou jdoucí podél trati. Následkem střetu utrpěla žena lehké zranění a první letošní mimořádná událost se tedy obešla bez oběti na životě.

ODKAZ
Stavba mostu u Červené nad Vltavou zdárně pokračuje

Vývoj střetu drážních vozidel s osobou

Již třetím rokem dochází k poklesu počtu nehod na železničních přejezdech. V roce 2012 se na železničních přejezdech událo celkem 189 střetnutí, což je o jedno méně než v roce 2011. Současně došlo k výraznému poklesu počtu usmrcených při těchto nehodách, když v porovnání s rokem 2011 zemřelo na železničních přejezdech o téměř 21 % méně osob. Jak počet nehod na přejezdech, tak i usmrcených je nejnižší za posledních 10 let. K nárůstu o necelá 4 % v porovnání s rokem 2011 došlo u zraněných při těchto nehodách. Největší podíl na tomto nárůstu má střetnutí z 25. 5., kdy se v Třešti na železničním přejezdu zabezpečeném světelnou výstražnou signalizací střetl posunový vlak s autobusem. Při nehodě byla jedna žena usmrcena a dalších 19 osob bylo zraněno.

Vývoj MU na přejezdech

Drážní inspekce již v minulosti připravila řadu preventivních kampaní, aby varovala dospělé i děti před riziky, které jim hrozí na železnici. V roce 2009 vydala DVD s filmem Hazardéry železnice zabíjí, který názorně ukazuje, co vše hrozí lidem na železnici, pokud se v jejím okolí budou chovat nezodpovědně. Do autoškol byl také v roce 2007distribuován film Řidič, postrach přejezdů, který zdůrazňuje pravidla při přejíždění železničních přejezdů. V roce 2008 také všechny základní školy obdržely nástěnný obraz s názvem Hurá na cesty, pracovní sešity a pomůcky pro děti 2. tříd, které se tak hravou formou učily bezpečnému cestování vlakem a chování poblíž kolejí.

O rok dříve v létě Drážní inspekce varovala občany tématickými billboardy před nezodpovědným chováním, ještě na jaře téhož roku pak připravila vědomostně-bezpečnostní soutěž pro děti v dětském časopisu Hurá. Všechny kampaně jsou ke stažení na webu DI (www.dicr.cz).

Drážní inspekce je státní instituce, která odborně zjišťuje příčiny mimořádných událostí (nehod) a vykonává preventivní státní dozor na dráhách. Jako vyšetřovací orgán je nezávislá na všech státních institucích a jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy. Drážní inspekce se při své činnosti řídí zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, příslušnými prováděcími vyhláškami a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES.

ODKAZ
Kolaps české železnice

V Praze dne 2. 1. 2013

Mgr. Martin Drápal, v.r.

mluvčí Drážní inspekce


Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře