Sudoměřice po výluce a před uzavírkou

Vypravni budova byvale stanice.

Vítejte na zastávce sudoměřické

Zopakujme, že v pátek, 29. května 2015, byla ukončena dopravní služba v dopravně Sudoměřice u Tábora a tím i její existence (více ZDE). Jde tedy o třetí železniční stanici mezi Táborem a Prahou, která „padla za oběť“ výstavbě 4. železničního koridoru. Jako první byly Tomice (14.5.2012), následovala Bystřice u Benešova (14.5.2012 změna na Odbočku, 29.8.2012 ukončení veškeré dopravní služby). Do tohoto výčtu bychom mohli započítat i Votice, kde byla ukončena služba dopravních zaměstnanců 25.11.2011, ale stanice se po dopravní stránce stala součástí žst. Olbramovice.

Celá akce deaktivace stanice Sudoměřice u Tábora tedy proběhla 29. května 2015, včetně snesení všech návěstidel, ačkoliv se původně plánovalo, že k tomuto aktu dojde rovněž až o nepřetržité srpnové výluce. K rozhodnutí o dřívějším ukončení činnosti dopravny došlo kvůli nečekané kolizi některých drátovodných tras s novou tratí (zejména pak ke vjezdovému návěstidlu „L“) a to po dohodě stavitele s investorem a správcem železniční sítě.

Osobní vlaky i nadále (ke dni vydání článku) zastavují u provizorního sypaného nástupiště, zřízeného u bývalé třetí staniční koleje. U budoucí druhé traťové koleje (2.TK) jsou již připraveny prefabrikované konstrukční prvky nového devadesátimetrového nástupiště vznikající zastávky (totožné bude posléze i u 1.TK).

2.TK je již protažena celým prostorem bývalého nádraží. Zároveň s ní byla na střezimířském zhlaví položena nová výhybka budoucí, dočasně zřizované (do dokončení modernizace úseku Sudoměřice – Votice) odbočky, jež bude po dokončení právě modernizovaného úseku dálkově řízena ze železniční stanice Chotoviny.

Pamětní list
Pamětní list

Ze stavědla č.1 je nyní závorářské stanoviště ZS 94 (nikoli Zv), ovládající tlačítko obsluhy závor přejezdu. Pokyn k obsluze je dáván telefonicky formou předvídaných odjezdů z dopraven Chotoviny a Střezimíř.

Za uzavření (a otevření) závor je tak plně zodpovědný pouze zaměstnanec, právě konající dopravní službu.

ODKAZ
Ohlédnutí za Parním festivalem 2023

Druhé ex-stavědlo je (ke dni vydání článku) rovněž stále na svém místě, neboť na obou bývalých výhybkářských stanovištích jsou stále fyzicky přítomny stavědlové přístroje vz.5007. K jejich demontáži by mělo dojít v nejbližších dnech, neboť byly odprodány soukromým subjektům. St.2 bude po demontáži zabezpečovacího zařízení sneseno, neboť překáží novému odvodnění (s tím, že dle projektové dokumentace mají být před demolicí bez poškození nejprve vyjmuta plastová okna a dveře).

Na dveřích zrušené dopravní kanceláře visí rozlučkový „smuteční“ věnec, vytištěn byl dokonce i pamětní list. Zda se uvnitř i nadále nachází řídící přístroj se nepodařilo zjistit, ale je více než pravděpodobné (vzhledem ke stavu na stavědlech), že ano.

Další dlouhodobá uzavírka silnice I/3

První červnový den se znovu na čtyři měsíce (do 30.září 2015) uzavře bývalá silnice I/3 mezi Moravčí a Sudoměřicemi.

Důvodem jsou úpravy a následné přeložení silničního provozu na nový silniční nadjezd (km 92,545), vystavěný nad novou přeložkou trati. Při srpnové výluce vlakového provozu (od 12. do 28.srpna 2015) pak dojde k ukončení provozu na původním traťovém úseku a jeho snesení, následně k zavezení zářezu přeložky (z osmdesátých let dvacátého století) u Moravče, dostavbě komunikace a dokončení přeložky silnice. Následně pak dojde k demolici současného nadjezdu.

Linková doprava v době trvání uzavírky nebude obsluhovat zastávky Chotoviny, Moraveč a Chotoviny – Rzavá.

Varianty objízdných tras:

  • vozidla s hmotností do 12t, jedoucí z Tábora do Sudoměřic mohou objet uzavřený úsek po silnici II/120 ve směru Chotoviny – Sedlečko a zpět na silnici I/3,
  • vozidla s hmotností do 12t, jedoucí ze Sudoměřic do Tábora mohou tentýž uzavřený úsek objet po téže silnici ve směru Borotín – Orlov – Vlásenice – Všechov – Tábor,
  • vozidla s hmotností nad 12t obousměrně pouze po dálnici D3 (pro ostatní vozidla je toto variantní možnost, nechtějí-li jeti po silnici II/120)

    Schéma nového přemostění silnice nad tratí.
    Schéma nového přemostění silnice nad tratí.

Nový silniční most

Nový most je železobetonové, trámové, dodatečně předpjaté, vzpěradlové konstrukce o třech polích v šířkách 24 + 34 + 24 m. Celková délka nosné konstrukce pak činí 84 m, délka přemostění 80,6 m, celková délka mostu 105,8 m, celková šířka 16,4 m a celková výška 11,5 m. Nosnost mostu bude 32t (s tím, že jej lze výhradně zatížit až 80 t, vyjímečně až 196 t). Úhel křížení s přeložkou tratě je kolem 33 stupňů.

Fotogalerie z 31.5.2015
Sudo-2015-05-31
Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře