Tábor – Chotoviny. Popis stávajícího stavu tratě před zahájením stavby

Blíží se začátek stavby dalšího úseku 4.koridoru, Tábor – Sudoměřice, takže bychom se měli podívat na současný stav.

Dnes tedy navštívíme traťový úsek od začátku stavby v Táboře, přes Čekanice a Stoklasnou Lhotu dojdeme do Chotovin. V příštím díle budeme pokračovat z Chotovin přes zrušené hradlo Moraveč do  Sudoměřic u Tábora.

Se zahájením stavby si přiblížíme výhledový stav a určitě se jednou dočkáme i pohledu do hluboké i nedávné historie. Usilovně se na historických podkladech pracuje, takže se můžeme těšit.

Na začátek jsem pro lepší orientaci vložil mapu s vyznačenými orientačními body a na konci příspěvku je fotogalerie a video.


Zobrazit místo Tábor-Chotoviny na větší mapě

Jak vidíme na mapě, začátek stavby je v Táboře těsně za mostem přes plzeňskou výpadovku, v km 83,460. Levá kolej (levá při pohledu od začátku trati, tj. od Budějovic) je trať do Písku, pravá do Čekanic a dál do Prahy.

Asi po 200 metrech vidíme vlevo nad Jordánem  bývalý strážní domek. Je od něj nádherný výhled na Jordán a daleké okolí.

V úrovni km 84,0 hlavní trati je táborská předvěst „Př.S“ a na písecké trati vjezdové návěstidlo. Po dalších 130 metrech se dostáváme na místo, kde „písecká“ překonává zářez s cestou po mostě na kamenných pilířích, hlavní trať po klenutém nadjezdu.

Služební místnost výhybny Čekanice
Služební místnost výhybny Čekanice

Po dalších necelých 100 metrech už jsme u vjezdového návěstidla „L“ výhybny Čekanice. V Čekanicích je v minulosti silně frekventovaný přejezd s automatickými závorami typu AŽD71, za ním vpravo opuštěná výpravní budova. Uvnitř je „zakonzervované“ pracoviště výpravčího.

Výhybna Čekanice je zabezpečena zjednodušeným reléovým zabezpečovacím zařízením. Výhybna není obsazena a průjezd vlaků po 1. koleji je řízen automaticky při postavení vjezdové/odjezdové cesty do/z železniční stanice Tábor. Za výpravní budovou doprava vychází vlečková kolej TAGREA.

ODKAZ
Mezi Sudoměřicemi a Voticemi byla částečně zprovozněna nová trať 4. koridoru

Na druhém zhlaví výhybny je buňka jediného čekanického stavědla – St1, následuje trvale uzamčený přejezd s mechanickými závorami. Totiž závory tady byly ještě v roce 2011 (foto v galerii), v době mé návštěvy již byly „snesené“. Obsluhovaly se z nedalekého strážního domku.

Následuje vjezdové návěstidlo „S“ a za levým obloukem trať podchází pod mostem dálnice D3.

Za dalším levým obloukem, v polovině lesa, jsou téměř ve stejné úrovni dvě předvěsti: čekanická „Př.L“ a po pár metrech „Př.Lo“ hradla Stoklasná Lhota. Někde v tomto lese byl hraniční „patník“ bývalé Severozápadní a Jihozápadní dráhy. Dnes je hranice posunutá až na sudé zhlaví žst.Sudoměřice u Tábora. Na hranici jsem chodíval coby spojový dozorce při poruchách na vzdušném vedení. Tady se dalo vedení v „objektu“ rozpojit a benešovská i táborská zkušebna provedla zaměření poruchy. Ovšem přesnou polohu hranice si již nepamatuji.

Tábor-Chotoviny
Hradlo Stoklasná Lhota

Za lesem nacházím základ bývalé mechanické předvěsti Stoklasné Lhoty. Hradlo Stoklasná Lhota obsluhuje i místní přejezd „na požádání“. Hradlo v současné podobě funguje od 24.9.1986, do té doby se obsluha tísnila v dosud zachovalé maličké budově těsně u přejezdu. Když jsem tam přišel na údržbu, hradlářka musela ven, abych mohl sejmout kryt hradlového přístroje. Od uvedeného data byla také mechanická návěstidla a jejich předvěsti nahrazeny světelnými.

Také základy předvěsti „Př.So“ a jejího dotahovače drátovodů jsou zachované v km 88,320.

 

Od Čekanic do Chotovin jsou dosud patrné pozůstatky zrušených přejezdů, stejně jako na celé trati. Byly většinou obsluhovány ze strážních domků – vechtrů, případně z hradel a stavědel. Zbytky jednoho přejezdu jsou velmi dobře patrné v v km 88,420 těsně za chotovinskou „Př.L“ a v km 89,2 před chotovinským vjezdovým návěstidlem „L“.
Bývalé vechtrovny tohoto úseku si podrobně představíme v některém z následujících příspěvků. Na vechtry z Heřmaniček do Benešova se můžete podívat ve starším článku zde>

V Chotovinách vpravo za vjezdovým návěstidlem je areál napájecí stanice trakčního vedení, do které  také vede manipulační kolej od St.1.

ODKAZ
Sudoměřice - Votice: Likvidace původního úseku je v plném proudu

Stanice Chotoviny je vybavena elektromechanickým staničním zabezpečovacím zařízením se světelnými návěstidly AŽD. Výpravní budova stojí těsně před přejezdem s mechanickými závorami, které jsou obsluhované z přilehlého St.2.

Fotografie ze služebních prostor obou stavědel a dopravní kanceláře zveřejním v okamžiku, kdy zde bude ukončena služba.

Tím jsme na konci mé téměř pětihodinové pouti z Tábora do Chotovin. Ve fotogalerii najdete fotky „pamětihodností“ celého úseku s popisky. Jsou pořízené 14.dubna 2012.

A kdo by se chtěl podívat na další fotky z tohoto úseku, najde je v této galerii webu Fotoarchiv 4.koridoru.

[divide width=“medium“]

[incor name=“video-ta-choto“]


 

Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře