Tábor – Chotoviny. Popis stávajícího stavu tratě před zahájením stavby

Blíží se začátek stavby dalšího úseku 4.koridoru, Tábor – Sudoměřice, takže bychom se měli podívat na současný stav.

Dnes tedy navštívíme traťový úsek od začátku stavby v Táboře, přes Čekanice a Stoklasnou Lhotu dojdeme do Chotovin. V příštím díle budeme pokračovat z Chotovin přes zrušené hradlo Moraveč do  Sudoměřic u Tábora.

Se zahájením stavby si přiblížíme výhledový stav a určitě se jednou dočkáme i pohledu do hluboké i nedávné historie. Usilovně se na historických podkladech pracuje, takže se můžeme těšit.

Na začátek jsem pro lepší orientaci vložil mapu s vyznačenými orientačními body a na konci příspěvku je fotogalerie a video.


Zobrazit místo Tábor-Chotoviny na větší mapě

Jak vidíme na mapě, začátek stavby je v Táboře těsně za mostem přes plzeňskou výpadovku, v km 83,460. Levá kolej (levá při pohledu od začátku trati, tj. od Budějovic) je trať do Písku, pravá do Čekanic a dál do Prahy.

Asi po 200 metrech vidíme vlevo nad Jordánem  bývalý strážní domek. Je od něj nádherný výhled na Jordán a daleké okolí.

V úrovni km 84,0 hlavní trati je táborská předvěst „Př.S“ a na písecké trati vjezdové návěstidlo. Po dalších 130 metrech se dostáváme na místo, kde „písecká“ překonává zářez s cestou po mostě na kamenných pilířích, hlavní trať po klenutém nadjezdu.

Služební místnost výhybny Čekanice
Služební místnost výhybny Čekanice

Po dalších necelých 100 metrech už jsme u vjezdového návěstidla „L“ výhybny Čekanice. V Čekanicích je v minulosti silně frekventovaný přejezd s automatickými závorami typu AŽD71, za ním vpravo opuštěná výpravní budova. Uvnitř je „zakonzervované“ pracoviště výpravčího.

Výhybna Čekanice je zabezpečena zjednodušeným reléovým zabezpečovacím zařízením. Výhybna není obsazena a průjezd vlaků po 1. koleji je řízen automaticky při postavení vjezdové/odjezdové cesty do/z železniční stanice Tábor. Za výpravní budovou doprava vychází vlečková kolej TAGREA.

Na druhém zhlaví výhybny je buňka jediného čekanického stavědla – St1, následuje trvale uzamčený přejezd s mechanickými závorami. Totiž závory tady byly ještě v roce 2011 (foto v galerii), v době mé návštěvy již byly „snesené“. Obsluhovaly se z nedalekého strážního domku.

Následuje vjezdové návěstidlo „S“ a za levým obloukem trať podchází pod mostem dálnice D3.

Za dalším levým obloukem, v polovině lesa, jsou téměř ve stejné úrovni dvě předvěsti: čekanická „Př.L“ a po pár metrech „Př.Lo“ hradla Stoklasná Lhota. Někde v tomto lese byl hraniční „patník“ bývalé Severozápadní a Jihozápadní dráhy. Dnes je hranice posunutá až na sudé zhlaví žst.Sudoměřice u Tábora. Na hranici jsem chodíval coby spojový dozorce při poruchách na vzdušném vedení. Tady se dalo vedení v „objektu“ rozpojit a benešovská i táborská zkušebna provedla zaměření poruchy. Ovšem přesnou polohu hranice si již nepamatuji.

Tábor-Chotoviny
Hradlo Stoklasná Lhota

Za lesem nacházím základ bývalé mechanické předvěsti Stoklasné Lhoty. Hradlo Stoklasná Lhota obsluhuje i místní přejezd „na požádání“. Hradlo v současné podobě funguje od 24.9.1986, do té doby se obsluha tísnila v dosud zachovalé maličké budově těsně u přejezdu. Když jsem tam přišel na údržbu, hradlářka musela ven, abych mohl sejmout kryt hradlového přístroje. Od uvedeného data byla také mechanická návěstidla a jejich předvěsti nahrazeny světelnými.

Také základy předvěsti „Př.So“ a jejího dotahovače drátovodů jsou zachované v km 88,320.

 

Od Čekanic do Chotovin jsou dosud patrné pozůstatky zrušených přejezdů, stejně jako na celé trati. Byly většinou obsluhovány ze strážních domků – vechtrů, případně z hradel a stavědel. Zbytky jednoho přejezdu jsou velmi dobře patrné v v km 88,420 těsně za chotovinskou „Př.L“ a v km 89,2 před chotovinským vjezdovým návěstidlem „L“.
Bývalé vechtrovny tohoto úseku si podrobně představíme v některém z následujících příspěvků. Na vechtry z Heřmaniček do Benešova se můžete podívat ve starším článku zde>

V Chotovinách vpravo za vjezdovým návěstidlem je areál napájecí stanice trakčního vedení, do které  také vede manipulační kolej od St.1.

Stanice Chotoviny je vybavena elektromechanickým staničním zabezpečovacím zařízením se světelnými návěstidly AŽD. Výpravní budova stojí těsně před přejezdem s mechanickými závorami, které jsou obsluhované z přilehlého St.2.

Fotografie ze služebních prostor obou stavědel a dopravní kanceláře zveřejním v okamžiku, kdy zde bude ukončena služba.

Tím jsme na konci mé téměř pětihodinové pouti z Tábora do Chotovin. Ve fotogalerii najdete fotky „pamětihodností“ celého úseku s popisky. Jsou pořízené 14.dubna 2012.

A kdo by se chtěl podívat na další fotky z tohoto úseku, najde je v této galerii webu Fotoarchiv 4.koridoru.

[divide width=“medium“]

[incor name=“video-ta-choto“]


 

Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře