Tomice a Bystřice – co nás čeká v květnu?

Bystřice u Benešova – vlevo původní výpravní budova, vpravo „nová“

Jak jsme již informovali, od 7. do 14.května 2012 se bude konat nepřetržitá výluka. Co je účelem této výluky, o tom jste si  v hrubém náčrtu mohli přečíst.
Tentokrát se na květnové dění podíváme trochu blíž a to na úsek z Tomic do Bystřice.

TOMICE

Dnem 14.5. bude oficiálně zrušena dopravna Tomice, výkon dopravní služby bude ukončen. Po 70 letech nepřetržité přítomnosti výpravčího budova navečer 18.5. osiří a 20.5. bude zbourána. 3. a 3a staniční kolej (SK) – blíž k výpravní budově – bude zrušena, provoz bude zajišťován jen po koleji č.1. Se zrušením dopravny bude i zbytečná buňka se zabezpečovacím zařízením a budova s agregátem náhradního zdroje napájení. I ty budou zbourány a uvolní místo pro nové kolejiště a perony budoucí zastávky Tomice.

BYSTŘICE u Benešova

V Bystřici se již v předstihu připravuje stávající část 3. a 5. SK pro převedení provozu z ostatních staničních kolejí.
Výhybky č. 1 a 3 budou trvale přizpůsobeny pouze pro jízdu jedním směrem, od výhybky č. 3 budou vlaky pokračovat k výpravní budově po stávající 3. SK a za silničním podjezdem u Restaurace U nádraží se postupně napojí na osu stávající 5.SK. Následovat bude u výpravní budovy provizorní peron a u St.2 se dostaneme přes výhybku č.10 na kolej k Benešovu. Tato výhybka bude také sloužit k najíždění a vyjíždění kolejové techniky do nově budovaného kolejiště. Všechny ostatní staniční koleje budou sneseny a v jejich místě bude probíhat výstavba nových dvou kolejí a peronů budoucí zastávky Bystřice u Benešova.

Výřez z plánku stanice Bystřice z r.1893 (Zdroj: Národní archiv, Fond Generální inspekce Rakouských drah – Státní dráha Cmunt-Praha, karton 615, č.plánu 17928)

U zmíněné restaurace je silniční podjezd, který bude z důvodu malého průjezdného profilu kompletně přestavěn, rozšířen a zvýšen. A tady se zmíním o jedné zajímavosti. V roce 1893 byla nad tímto podjezdem jen jedna kolej, podjezd byl proto jen úzký. V rámci rozšíření kolejiště o další koleje byl vypracován projekt, podle kterého byl rozšířen. Když se do podjezdu podíváte, uvidíte, že sestává vlastně z několika dílů. Foto je v galerii. A ta zajímavost? Protože se kolejiště po rekonstrukci „smrskne“ na pouhé dvě koleje, podjezd bude opět zkrácen. Takže se dostaneme někam k roku 1900.

Také se sluší sdělit, že budou zrušena i obě stavědla a budou zbourána. Takže kdo chcete fotit, máte ještě pár dnů.

Zabezpečovací zařízení

Protože při výluce bude zrušena dopravna Tomice, bystřické kolejiště zredukováno na pouhou jednu staniční kolej a budou zrušena obě stavědla, bude staniční zabezpečovací zařízení upraveno do následující podoby:

  • vjezdové návěstidlo „L“ od Tomic a jeho předvěst
  • vjezdové návěstidlo „1S“ a „2S“ a jejich předvěsti od Benešova
  • zařízení obsluhuje výpravčí z JOP provizorního staničního zabezpečovacího zařízení ESA11 a to ze stávající dopravní kanceláře
  • traťové zabezpečovací zařízení – v současnosti je mezi Olbramovicemi, Tomicemi a Bystřicí releový poloautoblok (RPB). Se zrušením Tomic bude propojen, vzniknou dva traťové úseky (bez návěstidel) Olbramovice – Bystřice
  • z Olbramovic do Bystřice provoz po jedné traťové koleji, z Bystřice do Benešova zatím dvoukolejně
Současně s ukončením služby v Tomicích a na bystřických stavědlech vás pozvu na prohlídku těchto služebních prostor a obou releových místností.
Prozatím nabízím fotogalerii z Bystřice.

 

 

Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře