Tunely u Ševětína budou až po roce 2018

Dvojice železničních tunelů z Hrdějovic u Českých Budějovic do Ševětína se zatím stavět nebude. Na investici za 12 miliard korun nejsou peníze.

tunel
Ilustrační foto, autor: MirKo, 4koridor.cz

SŽDC chtěla v následujících letech (2015 – ?) investovat 12 miliard korun do výstavby dvou nejdelších tunelů v ČR. Rychlost ze současných cca. 80 km/h ve staré stopě se zvýší na 160 km/h, výhledově 200 km/h. Trať bude zdvoukolejněna, čímž pojme více vlaků. V současné době se upravuje dokumentace pro územní rozhodnutí.
Bohužel Česká republika odmítla v dohledné době potřebné finance na stavbu vydat, investor se proto obrátil na Evropskou unii s žádostí o částečné proplacení stavebních výdajů. Nicméně Poradenské orgány EU financování záměru nedoporučily – peníze budou v následujících letech pravděpodobně rozděleny na jiné projekty.

Datum zahájení výstavby je tak zatím v nedohlednu, jedinou nadějí na brzké zhotovení zůstává přehodnocení záměrů EU. V opačném případě dojde k financování až v následujícím období a zahájení stavby se posune „někdy po roce 2018“.

Ovšem nic není tak černé, jak by se na první pohled zdálo. SŽDC v brzké době zahájí výstavbu zbývajících úseků na jižní části 4. koridoru tak, aby do tří, maximálně čtyř let bylo možné jen vlakem z Českých Budějovic do Prahy „za 90 minut“ (za předpokladu, že pojedeme Pendolinem „co to dá“, klasický rychlík pojede okolo 120 minut).

K dostavbě tunelů u Ševětína se vyjádřil Marek Illiaš ze Správa železniční dopravní cesty:

Příprava stavby „Modernizace trati Nemanice I – Ševětín“ byla značně zpožděna pro odpor občanského sdružení v obci Hrdějovice a nedořešení souladu stavby s územním plánem. Od roku 2000 probíhala mezi zúčastněnými stranami intenzivní jednání na úrovni náměstka ministra dopravy a hejtmana Jihočeského kraje. Výsledkem jednání bylo v roce 2008 přijetí akceptovatelného řešení vedení přeložky v nové stopě o délce modernizovaného úseku 22,1 km s dodržením požadovaných technických parametrů. Důsledkem bylo zvýšení investičních nákladů na cca 11,7 mld. Kč především z důvodu téměř zdvojnásobení délky tunelů, které vyplynulo z přijatého, dlouhodobě projednávaného, řešení vedení přeložky. Vzhledem k tomu, že investiční náklady přesahovaly původní předpoklady, byla prověřována i varianta vedení trasy v původní stopě. Toto řešení však není v souladu s územním plánem, nesplňovalo by požadované technické parametry. V rámci zpracování nové Studie proveditelnosti požaduje JASPERS prověření i jiných variant vedení trasy v úseku Nemanice I – Ševětín. Technické řešení, investiční náklady ani termín realizace v tomto úseku zatím nelze přesně určit. Z důvodu nutnosti zajištění interoperability na úseku Strančice – České Budějovice do konce roku 2018 bude nutné v tomto úseku realizovat technické řešení, které umožní v požadovaném časovém horizontu minimální splnění požadavků na ETCS vyplývající z mezinárodních dohod.

 


Zdroje: vlastní zjištění, časopis Budějovický Samson

Upozorni mě
Upozornit na
guest
1 Komentář
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře
Vůjta
Vůjta
17.4.2017 11:39

Dobrý den. Je smutné jakým přístupem se v ČR přistupuje k myslím si k strategickým stavbám. Kolik let se promarní a nakonec se zvolí nejhorší varianta viz dálnice u Lovosic. Nejde mě na rozum, že Ejpovický tunel jde stavět ale tunel u Nemanic NE! Jsou to jen žvásty a průtahy a nepravdy. Celé řešení je již několik let na videoprodukce včetně technických parametrů Řešení tunelů ve světe je prioritou viz Švýcarský Gottharský tunel. S pozdravem Vůjta