Úpravy klimatizace u City Elefantů

471

(Železniční magazín č.8/2013, autoři: DPOV, -jp-, snímky: DPOV, převzato se svolením redakce)
Od května 2012 (po provedené EVy opravě) byla na jednotce 471.019 ověřována v pravidelném provozu úprava klimaagregátů vyvolaná požadavkem ČD na snížení hlučnosti. Klimatizační zařízení sice vyhovuje hygienickým normám, což bylo ověřováno hlukovými zkouškami při schvalování řady 471, přesto jsou City Elefanty obyvatelstvem vnímány jako nadměrně hlučné (je totiž potřeba zohlednit fakt, že maximální hlučnost daná normou je nejvyšší limit, nikoli cíl pro výrobce). Tento vjem je dále umocňován při větším seskupení jednotek řady 471, zvláště ve městech, kde se hluk odráží od stěn budov.

471

Hlavním zdrojem hluku je ventilátor, který ochlazuje výměníky chladícího média. Proto společnost DPOV Přerov připravila řešení, které dokáže hlučnost klimatizace zásadně snížit. Po asi půlročním období konstrukčního vývoje a zkoušek vyvinula DPOV jiný způsob cirkulace vzduchu pro chlazení, kde namísto jednoho původního ventilátoru jsou dosazeny dva zcela nové, a to přímo na chladící kondenzátory. Původní venkovní žaluzie byly odstraněny a byl vmontován kompletní nový díl sestávající z ventilátoru, vzduchovodu a nových krycích plechů.

Ventilátory jsou tedy nového typu, od španělského výrobce Soler Palau, jež byly upraveny přímo na konkrétní požadavky. Jejich použitím se zvýšil průtok vzduchu, čímž je dosaženo lepšího a rychlejšího vychlazení chladícího média, a snížila se hlučnost klimaagregátu na 57 dB z původních 80 dB (což je max. hodnota dle ČSN ISO 3744 a dle nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací).

Doprovodným jevem této konstrukční změny je zvýšená spolehlivost takto upravených klimaagregátů, což prokázal více než roční zkušební provoz na jednotce 471.019 bez jediného výpadku z důvodu přehřátí zařízení, a to ani při extrémních teplotách, jež panovaly během tohoto léta.

ODKAZ
Ohlédnutí za Parním festivalem 2023

V současné době připravují České dráhy vyhlášení výběrového řízení, dle jehož výsledku bude rozhodnuto o dalším postupu. Hlavním kritériem bude cena úpravy, roli může hrát také čas, jenž si provedení úprav vyžádá. Každopádně další jednotky budou podrobovány úpravám na základě výsledků tohoto výběrového řízení a předpokládá se, že se tak bude dít v rámci periodických oprav jednotek nebo při větších poruchách klimatizačních agregátů, jež by si vyžádaly výměny dotčených komponentů.

Také ŠKODA VAGONKA má již zpracováno řešení na snížení hlučnosti klimaagregátů, neboť ve spolupráci s firmou Faiveley byly upraveny kryty klimatizací a opatřeny novými ventilátory. Takto byla z výroby osazena jednotka 471.073, u níž při měřeních bylo zjištěno snížení hlučnosti na 56 dB. Podobné provedení klimaagregátů již bylo použito i sériově na jednotkách řady 671 pro ZSSK (Železničná spoločnosť Slovensko).

Na prvním snímku je nové provedení představeno po dokončení montáže v únoru 2012, tedy před zahájením zkoušek, na druhém snímku pak už v květnu 2012, po nalakování.

Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře