Autobusový terminál v Plzni propojí vlaky a autobusy

Autobusový terminál Plzeň | Autor: Metroprojekt Praha

V polovině listopadu 2017 začala v Plzni stavba nového autobusového terminálu. Autobusový terminál je situován do plochy mezi ulici Šumavská a kolejištěm železniční stanice Plzeň Hlavní nádraží. Terminál bude sloužit pro městkou, regionální i dálkovou autobusovou dopravu. V Plzni tak bude v blízkosti centra města vytvořen hlavní přestupní uzel hromadné dopravy mezi městkou hromadnou dopravou, příměstskými a dálkovými autobusy a železnicí. První cestující využijí nový terminál ke konci roku 2018. Na tento termín se též plánuje ukončení rekonstrukce nástupišť vlakového nádraží a zprovoznění druhého železničního mostu v Mikulášské ulici. První most blíže k centru bude uveden do provozu v nejbližších dnech.

Základní údaje

Název: Přestupní uzel Plzeň /Šumavská
Objednatel: Statutární město Plzeň
Zhotovitel: EUROVIA CS

Dopravní řešení

Kapacita odbavovací části terminálu je při volném řazení 10 stání pro autobusy. Přímá nástupní hrana umožňuje i úpravy provozního uspořádání, například sdružovat dvojice odbavovacích stání do řazení polotěsného. Toto uspořádání se může volit pro provoz kloubových autobusů nebo z důvodu potřeby navýšení kapacity terminálu. Odstavných stání je celkem 9, z toho 1 stání je uvažováno pro trolejbusy. Prostor terminálu je z dopravního hlediska rozdělen a veřejnou a neveřejnou část. Do neveřejné části bude autobusům umožněn vjezd na základě identifikace a otevření automatické závory na vjezdu. Veřejná část umožní obsluhu terminálu individuální dopravou s možností parkování v režimu K+R.
Nástupiště jsou umístěna u středového ostrůvku o šířce 8 – 12 m. Přístup cestujících je úrovňově z ulice Šumavská a dvěma podchody s vazbou na přilehlou železniční stanici. Nejvyšší nápor cestujících se očekává z (a do) prostoru železničního nádraží nově zbudovaným západním podchodem se schodištěm a eskalátorem navazující na centrální podchod spojující výpravní budovu železniční stanice a ulicí Šumavskou. Jako doplňkový je východní podchod spojující autobusový terminál a nástupiště železniční stanice. tento podchod bude vybaven schodištěm a výtahem. plánovaný na východním konci terminálu, který bude vybaven i výtahem pro bezbariérový přístup.

Autobusový terminál Plzeň – situace | Autor: Metroprojekt Praha

Zastřešení nástupiště

Výrazným architektonickým prvkem celého terminálu je konstrukce zastřešení nástupiště. Tato konstrukce je navržena s úmyslem pozvednout prostředí a upozornit na autobusový terminál moderní architekturou, zároveň však respektovat památkovou a historickou hodnotu území a okolních budov. Proto byl zvolen typický tvar zastřešení nádražní „vlaštovkou“, která je nejen z dálkových pohledů jednotná se způsobem zastřešení vlakového nástupiště. Zastřešení bude ocelové s podhledem ze systémových kazet z hliníkových panelů. Podhled bude z cca 1/3 prolomen prosklenými otvory. Do podhledu budou integrována zapuštěná svítidla.

Provozní objekt

Provozní objekt se nachází na východní části autobusového terminálu. Zařízení bude sloužit jako veřejné záchody a dále pro krátkodobý oddech řidičů autobusů. Jedná se o přízemní budovu podélného půdorysu o rozměrech 24,245 x 4,87 m a výšce 3,860 m. Ze třech stran objektu (dvou delších a jedné krátké) vystupuje betonová markýza, která překrývá nástupiště, schody a výtah do stávajícího podchodu. Střecha provozní budovy je navržena zelená s extenzivním souvrstvím pro suchomilné rostliny. Obvodový plášť bude z hladkých lícových obkladových pásků v barevném odstínu červená světlá. Vzhled pásků bude totožný se zdivem na oplocení kolejiště. Dodávku tepla pro objekt zajišťuje tepelné čerpadlo vzduch – voda.

Oddělení kolejiště od terminálu

Kolejiště železniční stanice a autobusový teminál budou odděleny zděným oplocením z lícového zdiva. Pro snížení pocitu bariéry v území budou pole provedena s otvory – průhledy na železniční stanici. Otvory budou provedeny na délku poloviny cihly (150 mm) šachovnicově prostřídané v každé řadě cihel.

Oddělení terminálu a kolejiště | Autor: Metroprojekt Praha

Opěrná zeď

Dominantním prvkem stavby bude také opěrná zeď, která vyrovná výškový rozdíl mezi úrovní autobusového terminálu a ulicí Šumavská. Délka zdi je 138 m a výška je v rozmezí 0,15 – 6,3 m. V západní části prostupuje opěrnou zdí podchod k autobusovému terminálu. Pro autobusovou zastávku v ulici Šumavská místo klasického zastávkového přístřešku v zídce vytvořena 8 m dlouhá nika, na kterou navazuje 1,8 m široká skleněná markýza na ocelové konstrukci. Obklad líce zdi bude proveden v celé ploše kotveným lomovým kamenem (žulové haklíky).

ODKAZ
Plzeňský uzel léto 2017

Podchod k nástupišti

Hlavní přístup cestujících bude západním podchodem z prostoru železničního nádraží a z ulice Šumavská. Podchod k nástupišti je tvořen z uzavřeného monolitického rámu, přes který je vedena komunikace pro autobusy, a z otevřeného U rámu. Podchod je zakončen schodištěm a dvojicí eskalátorů.

Další vybavení

Pro komfort cestujících bude autobusový terminál vybaven mobiliářem, který je složen z prvků laviček, košů (včetně tříděného odpadu), pítka, hodin, cyklostojanů, informačních tabulí a atypického oboustranného označníku s tabulí odjezdových řádů.

Umístění mobiliáře | Autor: Metroprojekt

Zdroje: Metroprojekt Praha a.s., Magistrát města Plzně

Upozorni mě
Upozornit na
guest
3 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře
bkv
bkv
10.12.2017 22:47

Projektová dokumentace jde nalézt na https://www.etendry.cz/detail/104233-Prestupni-terminal-Plzen-Sumavska—autobusovy-terminal.html jako 3. příloha zadávací dokumentace

Marek Nesládek
Marek Nesládek
8.12.2017 12:46

Konečně někde vidím nejen vizualizaci ale hlavně celý plánek jak to tam bude vypadat. Nemáte víc obrázků z více úhlů? I tak děkuji hlavně za ten velký plánek.

sladlu
sladlu
Reakce na  Marek Nesládek
8.12.2017 14:54

Ahoj
Ano moc toho doposud nebylo k nalezení… nebo v špatné kvalitě
Zveřejnil jsem vše co mě město Plzeň a projekční kancelář poslali