Modernizace přejezdů na trati České Velenice – Veselí nad Lužnicí

Hrdloøezy - pøejezd v km 13,737.

Nejprve došlo k modernizaci přejezdů ve středním úseku velenické trati mezi stanicemi Suchdol nad Lužnicí – Lomnice nad Lužnicí a tím zrušení hradla Holičky a závorářského stanoviště Zv 24 Majdalena v roce 2012, o dva roky později pak (v souvislosti s modernizací stanice Veselí nad Lužnicí) došlo k témuž v severní části, čímž bylo zrušeno hradlo Vlkov (v místě nikdy nedokončené výhybny) a závorářské stanoviště Zv 46 ve Frahelži, tedy další pár stanovišť obsluhující několik mechanických přejezdových zařízení a jejich nahrazení světelnou automatikou.  Následovala ve vší tichosti (v prosinci 2014) demolice po II.světové válce jak „Fénix z popela“ znovuzrozené  a po zrušení lokomotivního depa v Českých Velenicích léta chátrající kruhové výtopny a nyní zasáhly modernizační práce i nejjižnější část dnešní trati č.226.

Zde v současné době probíhá akce

„Modernizace přejezdů na trati České Velenice – Veselí nad Lužnicí“.

Stavba probíhá v úseku mezi železničními stanicemi Nová Ves nad Lužnicí a Suchdol nad Lužnicí a řeší výstavbu deseti nových přejezdových zařízení (přejezdy zabezpečené mechanickým přejezdovým zabezpečovacím zařízením včetně drátovodných tras jsou ve stavu úměrném jejich stáří a vyžadují rekonstrukci. Ventilové kolejové obvody je nutné vzhledem k jejich stáří vyměnit za počítače náprav a navázat na staniční zabezpečovací zařízení), pokládku traťových kabelů, elektrické přípojky NN a demolici dvou strážních domků (podrobnosti níže v textu). V žst. Suchdol nad Lužnicí pak bude sneseno mechanické odjezdové návěstidlo na velenickém zhlaví a nahrazeno světelným.

Zrušena budou následující závorářská stanoviště (Zv):

 • Zv 11, ležící na zastávce Dvory nad Lužnicí v km 11,323
 • Zv 13, ležící na zastávce Hrdlořezy v km 13,682

(v obou zmíněných zastávkách proběhnou demolice bývalých strážních domků č. 8 a 10).

Mechanická přejezdová zařízení budou nahrazena světelnými na následujících přejezdech:

 • P 5591 silnice IV.třídy v km 10,368 (současný stav – Zv 11, PZM 1)
 • P 5592 silnice III.třídy v km 10,910 (Zv 11, PZM 1)
 • P 5593 silnice III.třídy v km 11,343 (Zv 11, PZM 2)
 • P 5594 silnice III.třídy v km 12,296 – pouze indikace umístěná na Zv 11, přejezd je již zabezpečen světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením (PZS 3SBI) a snímači počítačů náprav (SPN)
 • P 5596 silnice III.třídy v km 13,737 (Zv 13, PZM 2)
ODKAZ
Správa železnic vybere projektanta tříkolejného mostu na Výtoni

Již dříve zřízená světelná přejezdová zabezpečovací zařízení budou modernizována a nahrazena novými. Jedná se o přejezdy:

 • P 5590 silnice IV.třídy v km 9,530 (PZS-K 3SBL s SPN a přejezdníky X89 a X102)
 • P 5597  silnice III.třídy v km 15,126 (PZS 3SBI s SPN)
 • P 5598 silnice II.třídy v km 15,782 (PZS 3SNI s SPN a závislostí odjezdového návěstidla žst. Suchdol nad Lužnicí)
 • P 5599 silnice I.třídy v km 15,942 (PZS 3SNI s SPN a závislostí odjezdového návěstidla žst. Suchdol nad Lužnicí)
 • P 5600 silnice II.třídy v km 16,248 (PZS 3SNI s SPN a závislostí vjezdového a odjezdového návěstidla žst. Suchdol nad Lužnicí)

Vyjma přejezdu P 5590 jsou kontroly činnosti přejezdů svedeny do dopravní kanceláře žst. Suchdol nad Lužnicí. Nově sem budou přivedeny i kontroly z modernizovaných přejezdů, doposud ovládaných ze závorářských stanovišť.

Modernizace probíhá ve spolupráci s národním SFDI a fondy EU. Příspěvek z Fondu soudržnosti by měl činit až 43 884 485 Kč, celkové náklady pak činí 70 720 394 Kč. Práce provádí plzeňská firma První SaZ a.s. Konec prací je naplánován na září letošního roku.

Přejezdy ovládané ze stavědel zůstávají v dotčeném traťovém úseku beze změny, stavědla byla v roce 2014 opravena a modernizována. S modernizací celé tratě se počítá nejdříve v letech 2018 – 2022.

Fotogalerie
modernizace-prejezdu-Simba

 

Upozorni mě
Upozornit na
guest
1 Komentář
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře
Rob
Rob
11.5.2015 10:16

Díky za tento článek, protože zpráva o modernizaci a rušení ZV11 a ZV13 nikde myslím neproběhla. Škoda té jedenáctky. Byla moc pěkná. Takže práce asi již probíhají na obou ZV.