Praha-Hostivař. Postup rekonstrukce stanice k 20.7.2015 a výhled do září

 

Už bylo na čase, abych se podíval do Hostivaře i jinak, než jen z okna vlaku. Vedra minulých dnů mi na elánu nepřidala, také nějaká ta dovolená… Jak ale píše správce „kmenového“ webu stavby – Narozdíl od žáků a studentů nečekají stavbaře v Hostivaři příliš odpočinkové prázdniny.

Dnešek jsem vybral také proto, že stavba pomyslně vstupuje do další fáze (podle harmonogramu sice jde o stále stejný stavební postup) – dnes, tedy 20.7.2015 je termín předání mostovky přes ulici Průmyslová pro zahájení výstavby prodloužení 2.nástupiště a také na stavbu nastupuje dodavatel přístřešků na nástupištích. Od 25.7. začne osazování těchto přístřešků.

Když jsem hned v úvodu začal termíny, ještě si řekneme tři důležité:

  • 23.7. bude zahájeno sypání štěrku na pláň před a za podchodem a mostem přes Průmyslovou
  • 17.8. začátek prací na dosypání štěrku na zbývající úseky a pokládce 1.SK až k lichému (uhříněveskému) zhlaví
  • v noci ze 14. na 15.9. ukončení výluky lichých kolejí

Ale vraťme se do současnosti.

Liché (uhříněveské) zhlaví

Již víme, že bylo zbouráno stavědlo St.1 a přibyl nám tady laminátový domeček s provizorním zabezpečovacím zařízením. V těsném sousedství, u koleje 3a (vlečka Skanska) je dokončována betonáž boční rampy.

Pláň pod budoucími lichými kolejemi má dokončené odvodnění a probíhá montáž kabelovodu. Jak jsem uvedl výše, od 23.7. tady začne sypání štěrků pod budoucí 1.SK.

Prostory pro cestující

Obě nástupiště ve směru od Uhříněvsi až téměř k podchodu mají boční stěny a zásyp, 1.nástupiště je částečně zadlážděné. Pokračuje výstavba bezbariérových chodníků z podchodu a na druhé straně podchodu i schodišť.
1.nástupiště bude za podchodem pokračovat až k mostu přes Průmyslovou, 2.nástupiště se několik metrů za podchodem zúží tak, aby se na jeho pravou stranu vešla kusá kolej pro ML a zúžená část bude pokračovat přes most až asi do poloviny současné výpravní budovy. Na fotografiích je vidět, jak bude široké i kde bude končit.

ODKAZ
Jižní spojka - zdvoukolejnění; odb. Spořilov, Branický most (fotogalerie)

Vynechal jsem podchod a novou odbavovací budovu. Až v půli srpna je termín pro dokončení stropu podchodu, ramp a schodišť obou nástupišť. Odbavovací budova v „podzemí“ má dokončen zásyp stěn a na „střeše“ je navezena hlína pro ozelenění. Zbývající zásypy mezi schodišti budou dokončeny do 9.8.
Jsou položeny přístupové chodníky jak zdola, od zastávek MHD v ulici Plukovníka Mráze, tak shora, od současné výpravní budovy. Samotná odbavovací budova má již čelní prosklení a pokračují i práce uvnitř. Budova by se pro cestující měla otevřít s ukončením této výluky (přestěhuje se sem mj. osobní pokladna), kdy začne cestujícím sloužit i podchod a 1.nástupiště.

Práce na části podchodu u odbavovací budovy musí být dokončeny do 26.7., kdy pro změnu začnou práce na silnici – ulice U Hostivařského nádraží (termín dokončení koncem září). Zatím je podél ní dokončen nový chodník od přemostění Průmyslové k podchodu.

hosti-2015-07-20-a

 

Od mostu přes Průmyslovou k sudému zhlaví

Jak jsem psal v úvodu, dnes probíhá předání mostovky pro výstavbu prodloužení 2.nástupiště. Dodatečnou sanaci podstupují obě opěry, jejichž technický stav nebyl plně vyhovující. Z toho důvodu je prodloužena uzavírka pomalých jízdních pruhů pod mostem do konce prázdnin.
Probíhá montáž zábradlí.

Dál až k technologické budově jsou vystavěny kolektory kabelovodů a z větší části i samotné kabelovody. Stejně tak i odvodnění je téměř dokončené. Pláň je připravovaná pro sypání štěrků.

V technologické budově probíhá montáž technologie. Lávka pro pěší je uzavřena a pracuje se na její renovaci. Byly odstraněny původní opěry, konstrukce byla otryskána a v současné době je prováděn její nátěr. To vše samozřejmě jen nad vyloučenými kolejemi, druhá polovina bude opravena po „překlopení“ výluk od poloviny září.

U bývalého přejezdu u St.2 a několik metrů za ním jsou prováděny přeložky vodovodního potrubí.

hosti-2015-07-20-b

 

Opěrná a zárubní zeď

Opěrná zeď začíná před „myší dírou“ (asi 100m za bývalým St.2). Hotová musí být do konce srpna. Její výstavba započala ihned po zahájení celé přestavby, neboť se jedná o velmi náročnou stavbu. Obrázek o postupu prací si uděláte nejlépe sami, z fotografií. Stejně tak se nebudu rozepisovat o zárubní zdi (před lávkou pro pěší a cyklisty, spojující ulice Za Drahou a Pražská.

Kromě zmíněné „myší díry“ je rekonstruován ještě jeden propustek (najdete ve fotogalerii) a před začátkem zářezu se zárubní zdí uvidíte další dvě mohutné roury protlaků pod drážním tělesem.

Na konci zárubní zdi, až za lávkou, bude krakorec s vjezdovými návěstidly od Vršovic.

hosti-2015-07-20-c

 

Tím jsme se dostali až na samý konec žst. Praha-Hostivař. Dozvěděli jste se několik termínů stavby a snad vás  provedou vložené fotogalerie.
Vaše připomínky vítám, pište mi je formou komentářů.

V brzké době bych vás chtěl seznámit s podrobnějším postupem prací do ukončení tohoto stavebního postupu a nastínil začátek dalšího – rekonstrukce sudé kolejové skupiny.

Upozorni mě
Upozornit na
guest
8 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře
Blažena
Blažena
11.8.2015 08:42

Všem nadšencům bych přála bydlet u stanice Nádraží Hostivař. Šílíme hlukem, v noci se nevyspíme (štěrkování – nepředstavitelný hluk). Než se stavba ukončí, tak se z toho asi zblázníme. Chceme protihlukovou stěnu, místo stávajících 6 kolejí, které se nevyužívají všechny, bude v provozu 9 kolejí, z toho 3 nákladní + vlečky. Když čteme harmonogram, nevidíme VÝSTAVBU PROTIHLUKOVÝCH STĚN, víte prosím někdo o tom něco ? Asi nezbyde, než se odstěhovat, nebude se tu dát žít.

simba
Autor
Reakce na  Blažena
12.8.2015 16:40

Pokud vím, protihlukové stěny (PHS) se již stavějí a bude jich dostatek. Jejich výstavba se provádí průběžně. Otázka je, který objekt, jenž by měla PHS chránit, máte na mysli Vy ??
Vzdálené panelové sídliště tyto stěny nijak neochrání, mnohým bližším objektům (vilky, strážní domky, výpravní budovy) budou buď vyměněna okna nebo před nimi vystavěna zeď.
Nečekejte však od zdí zázraky – ty neumí a mnohdy znemožní výhled či vrhají nevhodně stín (např. z jižní strany). Provoz na novém svršku (nových kolejích) je o mnoho dB tišší než na starém. I brzdění souprav při vybavení kotoučovými brzdami (např. elefanty) je téměř neslyšitelné.
S hlukem ze stavby se budete muset smířit (jako mnozí jinde) – stavbaři na to mají i výjimku. Doporučit se dá po dobu stavby neotvírat okna či si pořídit ucpávky do uší.

Blažena
Blažena
Reakce na  simba
23.8.2015 07:58

Pokud tvrdíte, že panelové sídliště u nádraží Hostivař je vzdálené, tak jste se tam nikdy nebyl podívat.
Je tak vzdálené, jako vilky za kolejemi. Moc nám pomůže, že nám možná ve vilce vymění okna, abychom celý život proseděli za zavřenými okny a dívali se na naši nepoužívanou zahradu. Navíc
nemůžete srovnávat celodenní bydlení u devítikolejního nádraží s krátkodobou přítomností ve strážním domku a výpravní budově, kde budou zaměstnanci pouze v pracovní době.
Navíc, na noční práce musí být povolení, nikoliv, že mají stavbaři výjimku automaticky. V době nočního pokládání štěrku neměl zhotovitel povolení. Doporučuji, zjistit všechny okolnosti, jít se někdy podívat na místo stavby a nehodnotit pouze od PC. To, že lidem rapidně klesne cena nemovitostí je Viamontu, Eurovii SŽDC a dalším společnostem jedno, hlavně, že se budou utrácet peníze i z dotací. Miliarda sem, miliarda tam. A u nového podchodu aby stál městský policista, už tak se lidi bojí chodit podchodemk k tramvaj. Pokud to půjde, tak lidi budou stejně chodit vrškem a ne touhle megalomanskou strahovskou bránou. Na vlakové nádraží v Hostivaři chodí jen pár desítek lidí,a to jen ve špičce, přes den se jedná o jedince, přijdťe se někdy podívat.

simba
Autor
Reakce na  Blažena
23.8.2015 22:48

Ale já Vám věřím, že noční hluk ze sypání štěrku je slyšitelný na „míle“ daleko. Ale je to krátkodobá záležitost a výsledkem celé stavby bude tišší provoz vlaků, což poznáte sama. Pokud zhotovitel neměl na noční práce povolení, je to samozřejmě problém a je dobře, že se postižení (jako Vy) ozvali.
Rozhodně nic nehodnotím od klávesnice PC pohledem člověka, co o tom nic neví. Věřte, že ví.
A mimochodem, na sídlišti jsem kdysi pobýval a to přímo na „Vltavě“. Magistrála vedoucí kolem je mnohem horší zlo a trvalého charakteru.

Jan Beneš
Jan Beneš
25.7.2015 09:53

Na 8 fotce pod odstavcem „Prostory pro cestující“ se mi zdá, že mají udělaný špatný sklon chodníku v místě asi nějakého přechodu. Chodník sice není průchozí, ale měl by tam být dodržen pás o šíři min. 0,9 m v příčném sklonu max. 2,0% a pak až rampová část v max. 12,5%. To jen takový postřeh z profesní deformace:-)

Jan Prachař
Jan Prachař
24.7.2015 09:30

Mám radost, že se spustila oprava lávka pro pěší.

Jak bude řešen přístup pro pěší na provizorní nástupiště při dokončování nástupišť a pokládce kolejí?