Přeložka „císařské dráhy“ u Hodějovic

17.dubna 2019 byla slavnostním poklepáním na „eurošutr“ zahájena stavba dalšího úseku dálnice D3 v jižních Čechách. Stavba byla zahájena i přesto, že je tomuto úseku vytýkána koncepční zastaralost, neboť je veden v bezprostřední blízkosti obydlené oblasti, o čemž se psalo kupříkladu zde. Ničeho se nelekejme a na nic nehleďme, hlavně když se staví. Je jedno, že to někomu zboří dům, „zvýší“ cenu nemovitosti či „vylepší“ bydlení, desítky let je to tak namalováno, tak to tak bude. Potřebu obchvatu jihočeského krajského města tím samozřejmě nikdo zpochybňovat nechce. Zájmy menšiny musí ustoupit zájmům většiny. Musí … Ke zpochybnění, jsou, kromě trasování, hlavně důvody. Dálnice coby léčba „rakoviny“ – následků vlastního destrukčního dopravního chování – se zdají být účinným prostředkem proti nemoci, je to však jen dočasné potlačení příznaků. Pokud se i nadále budeme chovat dopravně stejně jako doposud, můžeme (či spíše naši potomci mohou) očekávat návrat nemoci a to v mnohem větší síle. 

Dálkový silniční koridor dálničního obchvatu Českých Budějovic si vynutí několik demolicí a vedoucí v bezprostřední blízkosti několika domů má do budoucna zaděláno na další problémy zcela nepochybně. Riziko vylidnění oblastí sousedících s dálnicí v budoucnu a zabrání další půdy pro logistické „hangáry“ všeho druhu (samozřejmě bez vlečkového napojení) je také značné. Stavba dálnice pohltí na 122 ha převážně zemědělské půdy. V takřka dvacetikilometrovém úseku obou částí vznikne devatenáctipolová mostní estakáda v údolí Malše o délce 800 m a tunel Pohůrka o délce 999,5 m. A také 8 kilometrů protihlukových stěn dosahujících výšky až 6 m, které však nejsou samospásné, v boji proti hluku by tak měl pomoci i tzv. „tichý“ asfalt.

Dálniční úseky staví:

  • Úsilné – Hodějovice: Hochtief CZ, cena stavby dle smlouvy 5 285 635 635 Kč (bez DPH)
  • Hodějovice – Třebonín: italsko-turecké sdružení firem Astaldi a IC Içtaş Inşaat Sanay ve Ticaret, cena stavby dle smlouvy 5 804 190 216 Kč (bez DPH)
ODKAZ
Trať v Pardubicích byla a je zabezpečena

Vraťme se však k hlavnímu tématu tohoto článku. Tím je souvislost stavby dálnice se železnicí. Dálnice nejen definitivně pohřbí pozůstatky koncové části (kdysi vojenské vlečky) do Rudolfova, ale její stavba si zejména vynutí přeložku části trati č. 199 České Velenice – České Budějovice.

Právě budovaný úsek dálnice D3 číslo 0310 je rozdělen na dvě části (0310/I Úsilné – Hodějovice a 0310/II Hodějovice – Třebonín: stavba tohoto úseku byla slavnostně zahájena již 29. března 2019), přičemž dělení úseků je v úrovni nového železničního mostu zmiňované přeložky bývalé Dráhy císaře Františka Josefa (KFJB).

Trať bude kolem Hodějovic přeložena v úseku od svého km 208,890 do km 210,269  vpravo stávající trati v celkové délce 1379 m a dálnici D3 překročí po mostní konstrukci (v železničním km 209,636 a dálničním km 138,437). Stavba přeložky je součástí stavby dálnice D3 0310/II. Přeložena bude také veškerá kabelizace. Zabezpečovací zařízení bude upraveno. Napřímení tratě bude mít v podstatě koridorové parametry – původní oblouk o poloměru R=560 m nahradí oblouk o poloměru R=1950 m. Přejezd P1122 silnice č. III/15523 v km 210,009 přes původní trať nahradí o kus dál nadjezd přes přeložku trati.

Zrušení stávající trati Č.Velenice – Č.Budějovice: vzorové příčné řezy

Opouštěný původní úsek trati bude po spuštění provozu na přeložce rekultivován a to tak, že bude uveden do stavu před výstavbou trati. Veškeré technické zařízení dráhy bude sneseno, kolejový rošt i lože odtěženo, zářezy zasypány, náspy odkopány, umělé stavby (dva propustky a jeden most) demolovány. Snesen bude i bývalý strážní domek, dvě protihlukové stěny a již zmíněný přejezd (nedrážní demolice vynucené stavbou D3 jsou pak uvedeny níže).

 

Přestavované umělé stavby původní trati:

  • propustek – km 208,971, sv. šířka 1,89 m, volné výška 2,69 m
ODKAZ
Návrh jízdního řádu pro rok 2025

Snášené umělé stavby původní trati:

  • propustek – km 209,219, sv. šířka 2,10 m, volné výška 1,94 m,
  • most přes Starohodějovický potok – km 209,661, sv. šířka 4,70 m, volná výška 5,10 m.

Galerie

Hodějovice - most a propustek původní trati
Hodějovice - strážní domek a přejezd

Demolice kvůli stavbě dálnice:

Stavba 0310/I (Úsilné – Hodějovice) vyžaduje demolice několika bytových i nebytových objektů. Jedná se o tři výrobní areály (cihelna, truhlárna a další provozní areál) se skladovacími a administrativními budovami a dalšími drobnými stavbami, dále o šest obytných objektů (čtyři rodinné domy a dvě rekreační chaty) se souvisejícím příslušenstvím a několik dalších drobných staveb (přístřešky, skleník, chlév, studny,oplocení, apod.). Výstavbou a provozem dálnice D3 0310/I nebudou zlikvidovány žádné nemovité kulturní památky a stavby hodnotné architektury a kulturně historického významu.

Stavba 0310/II (Hodějovice – Třebonín) prochází v km 138,8 – 138,9 přes stávající chatovou, resp. zahrádkářskou osadu. V dotčené lokalitě bude zbouráno 5 chat a ze souvisejících zahrad budou odstraněny kůlny, skleníky, oplocení, studny, stromy. Nejbližší nemovité kulturní památky (5 NKP) jsou vzdáleny 250 – 500 m. Dle vyjádření Národního památkového ústavu bude část NKP – mohylník zasažena, ostatní nebudou realizací a provozem dálnice ovlivněny

Přílohy (v pdf):

Zrušení stávající trati Č.Velenice – Č.Budějovice: situace vč.zákresu přeložky trati
Zrušení stávající trati Č.Velenice – Č.Budějovice: podélný profil


Zdroje: ŘSD, SŽDC, SUDOP, Pragoprojekt

Upozorni mě
Upozornit na
guest
4 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře
BmbČ
18.8.2019 20:18

Ano. O tom, že bude postavena dálnice kolem Budějovic se ví – co pamatuji – nejméně od roku 1965. A už tehdy byla zakreslena její trasa s kterou počítal i pozdější územní plán. Všichni tedy v hrubých rysech věděli, kudy D3 povede. Proto také, pokud vím, v její trase nebyl od té doby postaven žádný nový trvalý objekt, který by teď museli bourat.
Jde spíše o to, kolik lidí by bylo tenkrát a kolik lidí bude dnes zatíženo hlukem a to i docela daleko od D3. V 60. letech bylo v Hodějovicích a vůbec v sídlech kolem budoucí D3 oproti dnešku v podstatě pár domů, ale postupem let přibývaly další a další. Zástavba se podstatně zahustila (a stále zahušťuje) a rozrůstá nejen v těsné blízkosti budoucí D3. Proto také před pár lety, kdy D3 (obchvat CB) začínal být opravdu už „na spadnutí“ zazněly názory posunout D3 od těchto půl století „zahušťovaných“ sídel dále. Znamenalo by to však další posunutí začátku stavby, což bylo z mnoho důvodů nepřijatelné. Vymohlo se aspoň vybudování 999,5 m dlouhého tunelu Pohůrka, s kterým vůbec nebylo počítáno, částečné zapuštění D3 pod úroveň terénu a souvislé oboustranné protihlukové stěny. Že bude po výstavbě D3 hlukem zatíženo ještě více občanů, než dosud, musí být každému jasné. Tam kde jej dosud měli, se nepatrně sníží, do oblastí dosud jakž takž relativně tichých se zavede…

Svatá Prostoto
Svatá Prostoto
6.5.2019 13:39

Pěkný článek, ale měl bych připomínku ke kritice vedení poblíž zástavby. Nevím, jak přesně je tomu v této konkrétní situaci, ale jak autor sám píše, tyto stavby bývají nakreslené již desítky let.
A problém není v tom, že to někdo nepřekreslí kvůli nové zástavbě, ale to, že tam ta nová zástavba vznikne. To je právě častý nešvar, lidé i firmy ignorují územní plány a vesele staví na levných pozemcích v bezprostřední blízkosti plánované dopravní stavby. A když na ni pak konečně dojde, tak se hrozně diví a jsou dotčeni, že se musí stěhovat, nebo budou mít pod okny hluk.
V Praze je obdobná situace s městským okruhem, nebo třeba plánovanou stavbou nové ranveje na Ruzyni.

BmbČ
2.5.2019 22:10

Díky za článek. Velmi dobře toto místo znám, a proto bych chtěl ocenit práci toho, kdo nafotil výše zveřejněné fotografie propustků a mostu. Kolem nich existovala a někde ještě dnes existuje taková „džungle“, že vyfotit objekty bez zakrytí stromy či keři byl (je) malý zázrak.
Přeložka trati bude provedena pro MÚK Hodějovice (zejména kvůli sjezdům a výjezdům z D3), které však v I. etapě stavby nebudou realizovány (nenajdeme je ani na poslední vizualizaci). Zatím se tedy z MÚK Hodějovice na (z) D3 nedostaneme. Jeden čas se dokonce v místním tisku objevilo, že se MÚK Hodějovice vůbec stavět nebude a tudíž ani nebude potřeba přeložit trať.
K bývalému, do poslední chvíle užívanému, strážnímu domku č. 209 v traťovém km 209,842 – slepice odstěhovány, hlídající vlčák též, nedávno odpojena elektřina a prý už tento měsíc…