Silně vytížená stanice Praha-Vršovice osobní nádraží je téměř bez kolejí

Praha-Vršovice osobní nádraží (Autor: Kasme, koridory.cz)

Jeden z největších železničních projektů v zemi, čtyřmiliardová optimalizace traťového úseku z Prahy-Hostivaře na Hlavní nádraží, pokročil k dalšímu milníku – rekonstrukci stanice Praha-Vršovice.

„Podle harmonogramu jsme zde začali počátkem května. Soustřeďuje se tu velký objem prací, zahrnující demontáže výhybek, trakčního vedení, kolejiště, zbourání třetího nástupiště. To vše se zmodernizuje a postaví znovu, včetně nového podchodu. Vršovické nádraží se pak stane moderní železniční křižovatkou.“ říká Róbert Doboš, specialista společnosti Swietelsky Rail CZ, která nádraží rekonstruuje.

Z provozu byly vyloučeny staniční koleje 7 až 19, včetně těch na mostě Otakarova a třetího nástupiště, a koleje 5a a 13a na mostě Bartoškova. Pro nakládání vytěženého materiálu z mostů, podchodu, železničního spodku a ostatních objektů, se ponechala část koleje 7 až ke třetímu nástupišti.

„Vytěžený a vybouraný materiál z této části stavby nám projekt předepisuje odvézt v ucelených vlakových soupravách, abychom nezatěžovali nákladními auty místní komunikace. Letos půjde o více než 70 tisíc tun,“ dodal Róbert Doboš. Stejnou cestou, po kolejích, firma v předstihu pro letošní stavební postup přivezla kamenivo na železniční spodek, svršek a nástupiště.

Při nočních květnových výlukách se zřídí pažení pro stavbu tubusu prodlouženého podchodu a rampy ke 3. nástupišti a poté začne jejich vlastní výstavba. Rekonstrukcí procházejí také železniční mosty v Otakarově a Bartoškově ulici a přes Botič.

Práce v letošním stavebním postupu na vršovickém nádraží skončí 27. listopadu uvedením kolejí 7 – 17 a části nového 4. nástupiště do zkušebního provozu. O pár dnů později, 8. prosince, dojde k napojení kolejiště a výhybek v depu.

Práce rovněž pokračují na nedaleké nové železniční zastávce Eden výstavbou podchodu, 3. nástupiště, mostu a trakčního vedení. Snesena byla nosná konstrukce pod demontovanými kolejemi na mostě U Vršovického hřbitova. V tomto prostoru se také položila další část kabelovodu a pracuje se na odvodnění a konstrukčních vrstvách železničního spodku pro koleje 201 a 202. Podobnou proměnou prochází i most v ulici V Korytech. Zde už byla snesena nosná konstrukce, zbourány obě opěry a založeny nové.

Součástí stavby je také vybudování nové železniční stanice Praha – Zahradní Město. Koncem dubna se v prostoru čekacích kolejí a koleje na Krčské trati uvedlo do provozu provizorní zabezpečovací zařízení a přečíslováním kolejí a výhybek vznikla právě tato stanice.

Modernizace frekventované tratě, která Prahu napojuje na IV. železniční koridor, začala loni v květnu a má za sebou prvních 12 z celkových 44 měsíců trvání. Společnost Swietelsky Rail CZ se na zakázce za více než 4 miliardy Kč podílí 40 procenty ve sdružení s Metrostavem a SMP CZ. Především pak pracemi na železničním svršku, spodku, kabelovodech a nástupištích.

Praha-Vršovice, květen 2019

Zdroj: Swietelsky

Upozorni mě
Upozornit na
guest
5 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře
Karel Kubista
Karel Kubista
8.6.2019 00:22

simba – díky za info. Takže možná oprava staniční budovy, ale vlastní zastávka bude blíž Vltavě pro přestup na „pobřežní“ tramvaje

simba
Autor
27.5.2019 16:37

Slůvko „moderní“ je tak nadužíváno, že už z něho jeden dostává kopřivku. Novátorského a pokrokového na stavebních objektech není nic, běžný standard. Nová nástupiště budou zřejmě podobná těm na Hlavním (v prodloužených částech nástupišť 1.-4.), těžko ale usuzovat, když aktuální projektová dokumentace je zřejmě přísně tajná.

simba
Autor
Reakce na  simba
27.5.2019 17:04

Jen doplním: tedy standard vzhledem k současnosti. Je-li to bráno k původnímu stavu, je tohle použití sice pravdivé, leč jen zčásti, neboť tak je tomu vždy ve srovnání současnosti a minulosti. Říkejme tomu spíše obnova, uvedení do stavu odpovídajícího době, neboť za 30, 50 let bude moderní zas něco jiného. Ve své době bylo např. moderní dnes mnohými zatracované nádraží na Vyšehradě (první pražské nádraží s ostrovním nástupištěm a podchodem). Jeho současný stav známe. Oblouk byl problém tehdy i dnes, zdá se však, že s dnešními technologiemi a svázaností je ten problém o mnoho větší.

Karel Kubista
Karel Kubista
Reakce na  simba
28.5.2019 14:46

Simbo, počítá se s obnovou právě Vyšehradu?

simba
Autor
Reakce na  Karel Kubista
28.5.2019 23:50

Pokud to Praha myslí s odkupem budovy od soukromého majitele opravdu vážně, pak by budova mohla být zachráněna. O zastávce je rozhodnuto, má být na Výtoni a zřejmě není síly, která by to změnila, leč existují plány propojení nové zastávky s původním nádražím prostřednictvím korza.