Stavba Votice-Benešov byla slavnostně ukončena

 

Dnes (13.června 2013)  dopoledne byla ukončena část stavby koridoru z Votic do Benešova. V Olbramovicích byly proneseny projevy a v Olbramovicích a Bystřici umístěny pamětní desky.

A Bystřice se počátkem tohoto týdne konečně dočkala úklidu zastřešeného nástupiště u staré výpravní budovy. Prostředí tam bylo opravdu odpudivé, plno odpadků a pozůstatků stavebního materiálu a listí. Otázkou zůstává, kdo to bude uklízet v budoucnu, až se nebude očekávat návštěva „shora“.

Z Prahy do Votic pozvaní hosté přijeli jednotkou RegioPanter, která z Benešova do Votic a zpět jela maximální traťovou rychlostí.
Podle některých zdrojů je do budoucna plánováno, že by tyto, nebo podobné jednotky v budoucnu měly nahradit mezi Benešovem a Táborem klasické jednotky a Regionovy na osobních vlacích. Tím by se cestující dočkali znatelného zkrácení jízdních dob. Ale to je hudba budoucnosti…

„Po dokončení celého koridoru by tak měla trvat například cesta z Prahy do Tábora pouhých 63 minut. Až do Českých Budějovic se cestující z Prahy dostane za 92 minut,“ řekl náměstek SŽDC pro modernizaci dráhy Petr Šlegr.

A víte, že původně v Bystřici kameníci připravili jiný kámen? Byl již usazený na místě, nahradil ho ten současný.

Připomeňme si základní údaje o stavbě:

  • Stavba je podílem 71,20 % spolufinancovaná Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava, kdy maximální schválený finanční příspěvek EU na tento projekt činí 4 081 436 955 Kč. Národní zdroje poskytl Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI).
  • Celkové schválené stavební náklady činí 6,757 mld. korun.
Traťová rychlost
   pro klasické soupravy 100 až 160 km.h-1
   pro soupravy s naklápěcími skříněmi 125 až 160 km.h-1
Zřízení koleje
   UIC 60 nová s bezpodkladnicovým upevněním 36 830 m
   S 49 užitá s tuhým upevněním 5 687 m
Zřízení výhybky
   UIC 60 nová na betonových pražcích 20 ks
   S 49 nová (přednostně užitá) 16 ks
Sanace železničního spodku celkem 39,813 km
Nástupiště ostrovní ve stanici (nové) 1 x 294m
1 x 300 m
Nástupiště vnější ve stanici (nové) 3 x 220 m
Nástupiště vnější na zastávce (nové) 2 x 220 m
2 x 140 m
Železniční mosty, propustky a podchody
   železniční mosty 20 ks
   návěstní lávky 3 ks
   propustky 16 ks
   zdi 3 ks
   podchody 2 ks
   silniční nadjezd 8 ks
Traťové zabezpečovací zařízení (elektronický autoblok) v celé délce stavby
Výstavba trakčního vedení 43,860 km
Úspora pracovních sil 34 osob
Rozsah stavby
   nové staničení km 114,763–133,235
   délka úseku 18,406 km
Upozorni mě
Upozornit na
guest
1 Komentář
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře
simba
Autor
3.7.2013 07:30

Oslavovat ne zcela zkolaudovanou stavbu mi připadá poněkud komické …