Votické nádraží bude důstojnou branou do města. Souboj s Olbramovicemi pokračuje

Výpravní budova Votice, 2009 (Autor: mirekk, www.4koridor.cz)

Po letech vyjednávání města s dráhami vyhlásila Správa železnic dne 26. února 2020 výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací souvisejících s opravou někdejší výpravní budovy bývalého votického vlakového nádraží z roku 1917.

4. března 2020 proběhla na místě prohlídka pro podnikatele. Lhůta pro podání nabídek byla 11. března 2020. Předmětem veřejné zakázky je oprava vnějších pláště budovy včetně opravy oken, přístřešku pro cestující a dalších plechových ploch, oprava vstupních dveří, střechy, vstupních ploch, dispoziční úpravy interiéru, oprava elektroinstalace a dodání mobiliáře pro cestující. Dojde též k napojení na obecní vodovod a kanalizaci, kde bude město Votice investovat do krátkého prodloužení stávajících sítí na hranici pozemku s tím, že bude připraveno i pokračování těchto inženýrských sítí dále na horní Beztahov podle připravovaného projektu.

Po této rekonstrukci – dispozičních úprav přízemí budovy, které město Votice získalo ve veřejném výběrovém řízení v roce 2019 – budou tyto bývalé služební prostory připraveny pro využití městem dle jeho studie. Vznikne zde moderní čekárna pro cestující, malá turistická informační kancelář, místnost se zázemím pro dopravní zaměstnance, a nakonec budova pro volby a osadní výbor Beztahov s kompletním sociálním a technickým zázemím.

Vítězem soutěže se stala firma EDIKT, a.s., která má s takovým druhem staveb dlouholeté a rozsáhlé zkušenosti. Smlouva o dílo byla mezi zadavatelem, tj. Správou železnic a zhotovitelem podepsána 19. března 2020. Cena oprav má činit 8, 323.684 korun (bez DPH). Práce mají trvat 183 dnů v průběhu od 1. dubna do 30. září 2020, takže by tyto již měly probíhat. Uvedení do historické podoby však nelze očekávat, neboť budova není památkově chráněná.

Soupis prací stavby „Oprava osobního nádraží Votice“:

  • oprava čekárenského přístřešku
  • oprava vnějšího pláště budovy a oplechování střechy
  • venkovní opravy
  • vnitřní opravy
  • elektroinstalace
  • VRN

Text celé smlouvy o dílo, včetně detailního výpisu prací a harmonogramu si lze stáhnout zde.

Pro potřeby tohoto článku je nutné zmínit, že oprava střechy výpravní budovy ve Voticích byla realizována již na přelomu let 2005 a 2006.

Terminál a parkoviště

Změn dozná rovněž okolí nádražní budovy a přístupové cesty z města. U nádraží vznikne přestupní dopravní terminál a parkoviště P+R, k nádraží bude vystavěn nový chodník z centra města. Níže pod nádražím momentálně již probíhá výstavba autobusové zastávky ve směru do Votic na nádraží s přístupovým chodníkem a osvětlením k bráně společnosti Mokate, na kterou byla získána dotace z MAS Posázaví. Tato stavba by měla být dokončena do počátku léta letošního roku s tím, že autobusy zde budou zastavovat od zahájení dopravní integrace Voticka do systému Pražské integrované dopravy (PID). Zastávka v opačném směru bude umístěna provizorně až za křižovatkou a cedulí označující počátek Beztahova. Zakázku realizuje společnost Swietelsky, s.r.o.

Přípravy pokročily i v případě dopravního terminálu a záchytného parkoviště. Město Votice požádalo o dotaci do Fondu včasné přípravy Středočeského kraje na tvorbu projektové dokumentace (předpokládaná výše dotace je do 2 mil. korun)  a momentálně vykupuje pozemky od Českých drah. Dopravní terminál bude mít dostatečnou parkovací kapacitu pro motoristy i cyklisty, budou zde i stání pro dobíjení elektromobilů, informační systém pro cestující a nová autobusová stanoviště s plochou pro jejich případné odstavení.

ODKAZ
Duch místa železničního - Čtyřkoly

Na nádraží bude prozatím zajíždí linka PID č. 532 (Votice, Beztahov – Jankov, Bedřichovice). S ohledem na dokončení autobusové zastávky u Marily dojde i k rozšíření provozu na této lince do podvečerních hodin (viz aktualizovaný jízdní řád). Po dokončení integrace dopravy ve směru na Sedlčany se předpokládá, že veškeré spoje jedoucí z tohoto směru budou taktéž zajíždět až k votickému nádraží a následně až do centra města. Počet spojů může v budoucnu ovlivnit i případné zastavování rychlíků, které by mohlo znamenat přetrasování některých linek končících ve Voticích až na nádraží.

O integraci Voticka si lze více přečíst na stránkách ROPIDu.

Boj o nádraží a rychlíky – věčný souboj s Olbramovicemi

Votičtí byli nespokojeni s umístěním svého nádraží od dob přípravy stavby někdejší Dráhy císaře Františka Josefa (KFJB). Jak známo, i přes všechny snahy zastupitelů města přiblížit železnici městu, vzniklo votické nádraží na Veselce nedaleko Olbramovic, přesně podle plánů železniční společnosti (článek o historii nádraží připravujeme).

Boj se několikrát rozhořel i v nedávné minulosti. Vzpomeňme např. krátkou epizodu nesmyslného (ne)zastavování rychlíků v jedné či druhé „konkurenční“ stanici v letech 2003/04 a 2004/05, kdy i nejeden zkušený cestující, nepodívaje se do  jízdního řádu, se divil, když jeho dálkový spoj nezastavil v Olbramovicích, ale v sousedních Voticích (či naopak), přičemž mu díky tomu tak ujel přípojný vlak do Sedlčan. Znovu se začal symbolicky přilévat olej do ohně před pár lety. Připomeňme např. reportáž TV Praha z roku 2019 „Sousedé se přetahují o rychlíky„.

Pozemek zakoupený obcí Olbramovice pro P+R parkoviště (zdroj: ČÚZK – Marushka)

Olbramovice se však nezalekly a dělají vše proto, aby si udržely statut rychlíkové stanice. Hodně jim v tom napomáhá i fakt, že je tato stanice i odbočnou stanicí pro lokální trať do Sedlčan, nicméně to by zdaleka nestačilo a tak byla na jaře roku 2020 ve staniční budově zřízena místnost se zázemím pro řidiče autobusů. Poté, co se obec neúspěšně snažila odkoupit drážní pozemky přímo u nádraží, odkoupila od soukromého vlastníka pozemek pod nádražím, na kterém bude vybudováno záchytné parkoviště. Postupně rovněž vylepšuje chodníky v obci a po již realizovaném vylepšení přístupu k nádraží chystá vybudování chodníků tímto směrem z blízkých místních částí obce.

 

Rekonstrukce Husovy ulice z Votic až k nádraží

Před dokončením je projektová dokumentace na rekonstrukci ulice Husova z Votic k vlakovému nádraží, kterou chystá Krajská správa údržby silnic. Současně s touto stavební akcí město chce v této ulici vystavět chodník s cyklopruhem (k čemuž má již hotovou projektovou dokumentaci a v této věci již došlo i k jednomu většímu převodu pozemků na město od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových), rovněž spolu se Středočeským krajem požaduje s rekonstrukcí ulice i současné vybudování kruhového objezdu u vjezdu do společnosti TopPower, souvisejících inženýrských sítí, vytvoření několika parkovacích míst podél komunikace, výměnu vodovodu, opravu kanálů ad. Konce stavby by měly být na úrovni vjezdu do společnosti Mokate a přímo před staniční budovou na Beztahově. Na rozsáhlou rekonstrukci za desítky miliónů korun, ve které je zainteresováno více subjektů, se snad podaří získat dotaci z národních zdrojů Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

ODKAZ
Na kole či pěšky ve stopě císařské dráhy potřetí a naposledy

Biokoupaliště se otevře v červnu

Z uspořených peněz (a bez dotace) začalo město Votice v roce 2019 v lokalitě Pilař mezi Beztahovem a Voticemi za necelých 33 mil. korun (bez DPH) stavět biotopové koupaliště. Stavba tří oválných, přepady přemostěných vzájemně propojených nádrží, o rozměrech 45 x 22, 39 x 20 a 20 x 18 m, které vodou zásobuje nový vrt se v nejbližších dnech otevře veřejnosti. Nové koupaliště nahradí původní, o které votičtí přišli při stavbě přeložky silnice, dnes značené I/3.

Celodenní vstupné bude 50 Kč, snížené vstupné po 16 hodině 30 Kč, děti do 3 let zdarma, děti od 3 do 15 let, ZTP/P a důchodci 30 Kč.

Celý areál pojme najednou 530 lidí, do nádrží se v jeden okamžik vejde podle norem 106 plavců. Denní návrh návštěvnosti byl stanoven na 315 až 530 osob. Nádrže jsou svou hloubkou uzpůsobeny potřebám plavců. Součástí investice je beachvolejbalový kurt a posilovací stroje, naopak zde není žádný tobogán (je zde pouze menší vodní skluzavka), nicméně stávající projekt s tobogánem počítá (připravená dopadová plocha). V případě, že by areál potřebám veřejnosti nedostačoval, lze jej možno rozšířit, neboť město má v okolí připraveny pozemky.

Opozice projekt kritizuje, kvůli nákladům a faktu, že se v něm lze koupat během roku poměrně krátce. Naopak současné vedení města tvrdí, že nízké provozní náklady (nepoužívání chemie) nevýhodu krátkého období využití vyváží. V případě vhodných klimatických podmínek lze areál používat i v zimě pro bruslení apod.

Fotografie ze stavby biokoupaliště


Biokoupaliště nebo přírodní koupací biotop jsou vlastně mezistupněm mezi klasickým chlorovaným bazénem a přírodním koupalištěm. Biotop je uměle založené jezírko s fólií a drenáží na dně, které může mít řadu bazénových prvků. Velká část práce se tu ale nechává na přírodě. Podstata biotopu spočívá v biologickém způsobu udržování čisté vody, bez chemie, za působení vodních rostlin a přírodních ekosystémů ve filtračních lagunách.


 

Upozorni mě
Upozornit na
guest
4 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře
Martin
Martin
14.1.2022 20:19

Votický starosta má u nádraží pozemky, ať už svoje nebo schované pod hlavičkou bílých koní … proto za to, tak kope a čeří vody i když samotní lidé z Votic vědí, že je pro ně lepší a výhodnější zastavování rychlíku v Olbramovicích než někde na mezi u Votic.

mirekk
Admin
Reakce na  Martin
15.1.2022 07:59

Můžete prosím doložit výpisem z KN vlastnictví pozemků starostou? Děkuji

Jarda Š.
Jarda Š.
31.5.2020 12:04

Pro velkou většinu Votičáků je výhodnější, když na rychlík navazuje autobus (E85) z Veselky, než když by místo na Veselce stavěl v Beztahově.

Jaroslav
Jaroslav
Reakce na  Jarda Š.
31.5.2020 12:44

To ano, pro většinu votičáků. Jenže starosta si umanul, že chce mít rychlíkovou stanici a basta. Já chci! Když se podíváte na frekvenci cestujících u Os, je mizivá.
Pro ostatní stovky cestujících se prodlouží jízdní doby rychlíků o to zastavení navíc. A efekt? Kromě nárůstu starostova ega minimální.