Č.Budějovice-Tábor

Proměny Soběslavského nádraží

Budova Soběslavského nádraží ve své stopadesátileté historii několikrát změnila svoji podobu. Postupující přeměna železniční tratě č.220 v moderní tranzitní koridor s sebou přináší opouštění nepotřebného