Bystřice u Benešova – postup stavby II. – 9.6.2012

Od minulé reportáže z Bystřice uběhl již měsíc, takže mám co dohánět. Zdánlivě se tady nic neděje. Ale to je dáno tím, že „viditelné“ práce probíhají na přeložce mezi vjezdovým návěstidlem od Olbramovic po stavědlo St.1, kousek za stavědlem je původně kamenný propustek pod tratí nahrazován betonovým, velkou stavbou je kompletní přestavba silničního podjezdu u restaurace.

V celé délce již bývalé žst.Bystřice je budováno odvodnění, od skladiště u 6.staniční koleje po napojení na novou dvoukolejku k Benešovu jsou hloubeny základy pilířů pro nezbytnou protihlukovou stěnu.

Ještě se vrátím zpátky k vjezdu od Olbramovic (Tomic) – v místě nynějšího mostu přes trať stával most kamenný, pod ním stál strážní domek. V minulých dnech tady bagry vyhrabaly několik kamenných kvádrů z toho mostu a také byly obnaženy zbytky základů strážního domku. Na plánku z r.1972 jsou obě stavby zakresleny. Připomenu jen, že v té době ještě o přeložce silnice I/3 nebylo ani památky. Na druhém obrázku je stejné místo dnes.

Protože od minulé reportáže uběhl víc než měsíc, ve fotogalerii najdete z některých míst fotky seřazené podle data pořízení tak, aby ten uplynulý měsíc byl zdokumentován.

Všechny 3 dosavadní fotogalerie z Bystřice od 7.5.2012 najdete zde>>


Upozorni mě
Upozornit na
guest
2 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře
Petr Ježek
Petr Ježek
22.6.2012 18:05

Docel aby mne zajímalo, co s tím stabilizovaným podložím udělaly nedávné slejváky. Ono se totiž i v zemině homogenizované vápno rádo vyplachuje. Inu, trocha biofyziky…

simba
Autor
10.6.2012 13:24

Malá sonda do vechtroven : ano, strážní domek č.94 stával pod dnešním novým nadjezdem silnice na Nesvačily, č.95 pak přímo v později prodloužené stanici Bystřice (nad podjezdem silnice na letiště – tehdy býval jednokolejný, později dvoukolejný, než byla stanice rozšířena i s ním), č.96 stojí stále (u dnes neexistujícího mostu cesty do Mokré Lhoty, která byla přeložena též v souvislosti s obchvatem Bystřice) a 97 je pozdější (dnes zrušené) hradlo Jírovice, 98 pak stojí nad zářezem poblíž mostu v Černém lese a 99 je před táborským zhlavím žst.Benešov, 100 pak stávala přímo kdysi za týmž zhlavím, neb benešovská stanice bývala mnohem kratší. U 99 a 100 bývaly úrovňové přejezdy přes tra’t, stejně jako u 101 již směrem na Prahu