Hostivař – Hlavní aktuálně

Most Bartoškova
Most Bartoškova

Termíny jsou od toho, aby se měnily… Ani stavba Hostivař – Hlavní není vyjímkou…

Před mostem Průběžná zasázeny sloupy TV a převešen závěsný optický kabel.

Most Průběžná

Probíhají železářské a betonářské práce na východní části nového mostu, aktuálně bednění stropu „podchodu“.
V plánu výluk DPP se objevil termín uzavírky kvůli bourání části původního podjezdu:
čtvrtek 25. července – neděle 25. srpna 2019 – více info v samostatném článku.
Začaly předstihové práce na přeložce plynovodu u nájezdu na Jižní spojku.

Praha-Zahradní Město

Plánek provozované části stanice, stav k 4/2019
Probíhá výstavba dvou technologických objektů na severní straně.
Od dočasného propoje až k Řídícímu stavědlu na předštěrkované pláni je „pohozeno“ pět kusů smontovaných srdcovkových částí výhybek.
Pokládka na správné místo spolu s dalšími částmi výhybek proběhne v červenci.

Most V Korytech

Probíhají poslední úpravy výztuže a bednění mostovky před betonáží, která proběhne v pondělí 24.6. večer bez uzavírky ulice V Korytech.

úplná uzavírka komunikace
uzavírka zrušena 22.6.2019 (od 8:00 do 16:00) betonáž mostovky
PŘESUNUTO (plán konec srpna): od 28.7.2019 (8:00) do 29.7.2019 (8:00) demontáž podpůrné skruže
čtvrtek 25. července – neděle 25. srpna 2019 z důvodů preference MHD při uzavírce Průběžná jednosměrná uzavírka severní části ulice V Korytech

Praha-Eden

V prostoru budoucí zastávky se toho moc neděje, čeká se na úpravu projektu. Je snad i varianta prodloužení nástupišť o cca 20m.
Jižní části podchodu má zabetonované stěny a strop.


Most Slávia

Jižní most zabetonován, zbývají římsy a tak. Střední most připravují na pokládku izolace.

Dne 22.05.2019 podala firma Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, žádost ze dne 17.05.2019 o změnu dopravně inženýrského rozhodnutí k záborům a uzavírkám na komunikaci U Vršovického hřbitova při rekonstrukci železničního mostu v rámci akce „Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. nádraží, II. část“ spočívající v úpravě termínů povolení záborů a uzavírek komunikace z důvodu úpravy v postupu prací a zajištění koordinace s úplnou uzavírkou komunikace Průběžná pod železničním mostem, která je plánována v termínu 25.07. – 25.08.2019.

1. povolení záboru a úplné uzavírky komunikace s objízdnou trasou se v termínech 06.08. – 08.08.2019 a 12.08. – 14.08.2019 od 21:00 do 5:00h ruší a nově se povoluje
v termínu 08.07. – 11.07.2019 od 21:00 do 5:00 h
ZRUŠENO: v termínu 11.07.2019 od 21:00 do 5:00 h

2. povolení záboru a částečné uzavírky komunikace (SSZ kyvadlo) se v termínu 01.08. – 02.08.2019 od 21:00 do 5:00h ruší a nově se povoluje
ZRUŠENO: v termínu 12.07. – 13.07.2019 od 21:00 do 5:00 h

zdroj: úřední deska MHMP

 

V prostoru od mostu Slávia k osobnímu nádraží přibyly trativody a snad už i všechny patky TV. U depa začaly práce na žlabech.

Most Bartoškova

Přijela vrtná souprava – opěry budou založeny na velkoprůměrových pilotách.
Pravý botičský pilíř už má téměř vyvázanou výztuž.
Pro založení levého vrtá nová malá vrtačka mikropiloty.

ulice Nad Vinným potokem uzavřena do odvolání
ulice Bartoškova od 17.5.2019 kyvadlový provoz řízen SSZ
dále jsou plánovány úplné uzavírky ulice Bartoškova většinou o víkendech

Praha-Vršovice, osobní nádraží

Železniční provoz ve stanici je tak značně omezen. K dipsozici jsou jen čtyři staniční a z každé strany tři traťové koleje…
Probíhá pokládka trativodů, kabelovodů…
Je zbouráno 3. nástupiště, včetně základů zastřešení. Z Čerčan jsou po železnici naváženy nástupištní „L“ prefabrikáty.
Podchod má zabetonovanou „podlahu“ v sekci jih a pod 4. nástupištěm.

Dochází k převěšení trakce na nové nebo dočasné stožáry, které bylo v okolí nástupišť dokončeno 5.6.2019.

Most Otakarova

Došlo k demontáži panelů mezi nosníky a sejmutí původní izolace nosníků.
A odbourání závěrných zídek na obou opěrách.

Most Botič (Malá Otakarova)

Byla snesena mostovka pod pátou kolejí. Jsou připravovány nové úložné prahy.

Směrem k Vyšehradu i tunelům jsou nové patky TV, někde i stožáry. Probíhají práce na kabelovodech a trativodech.

zdroj termínů uzavírek: úřední deska MHMP a ÚMČ P10

Aktuální fotoreportáže ze stavby najde na hostivar-hlavni.rajce.idnes.cz.
Výběr z fotek možná příště 😉

9 komentářů

  1. Jestli si někdo ze zodpovědných všimne, že 28.-29.7.2019 budou zavřené obě cesty ze Zahradního Města do Strašnic? Podjezd Průběžná od 25.7.na měsíc uzavřen a V Korytech demontáž podpůrné konstrukce. K tomu omezení ve Štěrboholích. Teď už jen zavřít u Slávie…

  2. Ani 16 dní před uzavírkou podjezdu Průběžná není nikde ani vidu ani slechu o řešení MHD v době uzavírky. Nebo špatně hledám. Zkusila jsem napsat dotaz na DPP, ale nevěřím, že začnou myslet i na informovanost cestujících..

  3. Už mám
    25. 7. – 25. 8. 2019 proběhne úplná uzavírka komunikace Průběžná pod železničním mostem z důvodu rekonstrukce železničního mostu, která v tomto termínu zahrnuje snesení trolejového vedení pro TRAM, přeložku STL plynovodu, bourání železničního mostu – rozřezání, snesení a odvoz nosné konstrukce mostu, odstranění kamenných opěr pod úroveň vozovky včetně betonové opěrné zdi a výstavbu provizorního ochranného rámu nad komunikací v celé šířce včetně umístění provizorního trolejového vedení pro TRAM. Tyto práce lze provádět pouze za úplného vyloučení veškerého provozu (automobilového, TRAM+BUS MHD, pěšího).
    Objízdné trasy budou vyznačeny (naznačeno v přiložené infomapce). Za vyloučený tramvajový provoz v úseku Nádraží Strašnice – Nádraží Hostivař bude zavedena náhradní autobusová doprava (X 26) v úseku Strašnická (metro) – Nádraží Hostivař. Trasy linek TRAM a BUS budou vedeny dle příslušného opatření Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. (www.dpp.cz). Z důvodu preference MHD bude pro veškerou individuální automobilovou dopravu v uvedeném termínu uzavřen rovněž železniční podjezd v ul. V korytech, a to ve směru do Strašnic (úsek U trati – Strančická), takže ulice V korytech nebude mimo BUS MHD ve směru od Záběhlic do Strašnic průjezdná.
    Mám i mapku

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*