Opravné práce na sedlčanské lokálce zdárně pokračují

Olbramovice-Sedlcany_Borena+Hora

Úvodem článku je třeba zmínit zásadní informaci, že montáž samovratných přestavníků a rekonstrukce přejezdu silnice I/18 u Křešic při této výluce neproběhne.

V plánu pro letošní rok však obě investiční akce zůstávají. Montáž „samovratů“ v dopravně Štětkovice má, jak jsme již psali, termín do 31.8.2019. Doplnění závor a rekonstrukce přejezdu P6067 v km 2,396 pak má stanovený nový předběžný harmonogram prací v období od září do prosince tohoto roku. Tlak na zrušení výkonu dopravní služby výpravčích v žst. Obramovice k začátku platnosti GVD 2019/2020 je značný, čas tedy ukáže. V tomto roce tak lze na trati do Sedlčan očekávat další omezení provozu (výluky).

Oprava železničního svršku v km 5,500 – 6,200

Traťový úsek se nachází mezi zastávkami Vrchotovy Janovice a Voračice. Opravovaná část začíná 200 m před přejezdníkem X57 a končí na zastávce Voračice kousek za přejezdem P6073 silnice I/18, nacházejícího se v km 6,115. Železniční svršek zde byl snesen, traťové těleso vyčištěno od nánosů hlíny, která sem před pár lety byla splavena z okolních polí přívalovými dešti. Příčinou byla nesprávným postupem zasázená širokořádková plodina (kukuřice). Svršek zde zůstal původního podkladnicového uložení na betonových pražcích. Přejezdové konstrukce úrovňového křížení dráhy a silnice I/18 u voračické zastávky se však opravné práce nedotkly, stejně jako povrchu silnice před i za přejezdem (ve správě ŘSD). Silnice je v této části tak i nadále poseta výmoly a vyjetými kolejemi od těžké nákladní dopravy – povrch i podloží silnice v úseku Olbramovice – Vojkov dostali silně zabrat již před lety při přepravách rubaniny ze Zahradnického tunelu při modernizaci trati z Votic do Benešova.

Olbramovice - Sedlčany: opravné práce 2019, km 6,2-5,5

Oprava železničního svršku v km 9,900 – 11,000 

Zbytky mostu u Bořené Hory v roce 2008 (foto: koridory.cz).

Traťový úsek se nachází mezi zastávkami Štětkovice a Kosova Hora. Opravovaná část začíná za přejezdem P6079 v km 9,915 a končí za Bořenou Horou před přejezdem P6081 nedaleko km 11,0. Svršek byl snesen a znovu položen v klesání a v oblouku kolem Bořené Hory, ve kterém byly položeny příhradové ocelové pražce „Y“ s pružným upevněním kolejnic. Při sanaci a čištění rovněž zmizely zbytky kamenného nadjezdu, přes který, před svým přeložením vpravo dráhy, vedla místní komunikace ze Štětkovic do Bořené Hory (Plánek mostu v Bořené Hoře).

Olbramovice - Sedlčany: opravné práce 2019, km 11,0-9,9

Železniční svršek sneslo i znovu položilo „putovní pékápéčko“ neboli pokladač kolejových polí PKP 25/20-1i firmy GJW, který jsme v nedávné době mohli též spatřit na železničních stavbách mezi Sudoměřicemi a Voticemi či mezi Ševětínem a Dynínem (PKP bylo možno o víkendu spatřit, již opět rozložené na vagonech, ve Štětkovicích). Čištění odvodnění, úpravy svahů a další práce provádělo několik dvoucestných bagrů. V dalších dnech bude provedeno především zaštěrkování lože, svaření kolejnic, podbití.

Ocelový pražec typu Y je výrobkem německé firmy ThyssenKrupp GfT. Jeho zvláštní tvar se vymyká dosavadnímu pojetí pražců. Jedná se vlastně o jakýsi dvojpražec, jehož ramena tvoří podobu znaku Y. K jeho výrobě je použit speciální nosník tvaru I.

Ocelové pražce typu Y mají výrazně vyšší stabilitu kolejí, zejména díky vysoké odolnosti proti bočnímu posuvu a díky velmi vysoké tuhosti roštu, který připomíná příhradovou konstrukci. To má největší přínos u obloukových tratích. Tyto pražce jsou kratší, takže mohou být použity i v užším zemním tělese a šetří se tím objem materiálu i zemních prací. Pro svou vodivost nemohou být tyto pražce použity v kolejích s kolejovými obvody. Výhodou je naopak nízká hmotnost ve srovnání s betonovými pražci.


Pokládka příhradových ocelových pražců „Y“ na trati Veselí nad Lužnicí – Horní Cerekev v km 45,407 – 45,955 firmou GJW v roce 2003:

Pokládka příhradových ocelových pražců na trati Veselí nad Lužnicí – Horní Cerekev v roce 2005 firmou Skanska:

 

Pokladač kolejových polí PKP 25/20.1i firmy GJW:

Pokladač kolejových polí PKP 25/20.1i firmy Skanska:


 

ODKAZ
Fotopostřehy z oprav budovy votického nádraží a střezimířského mostu
Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře