Drobné příběhy z historie místní dráhy voticko – sedlčanské.

Slovo úvodem

Místní dráha z Votic (dnešních Olbramovic) do Sedlčan byla vystavěna v letech 1893 – 1894 za 1,548.000 K (s půjčkou u Zemské banky 1,096.000 K) s výhledem „prodloužení“.  Slůvko prodloužení uvádím v uvozovkách proto, neboť žádné prodloužení této místní dráhy se nikdy neplánovalo.

Existuje pouze několik projektů na novou místní dráhu spojující Příbramsko se Sedlčanskem. Při nich se počítalo vystavět trať z Příbrami ( zpočátku s odbočkou do Dobříše) přes Kamýk nad Vltavou, Krásnou Horu, Vysoký Chlumec do Sedlčan, s tím, že v Krásné Hoře se připojí trať z Březnice – tento projekt později padl a zůstal jen druhý z Příbrami, k němuž přibyla i delší varianta přes Petrovice.

Měl tím vzniknout tzv. „Povltavský pacifik“.
Došlo by tak nejen k spojení západu a východu kraje, ale nepochybně i k oživení poměrně chudé a zaostalé oblasti. Vápenky, cihelny, pivovar, lomy, dřevoplavba po Vltavě a mnoho jiných podnikatelských subjektů by nejen takto případně vystavěnou dráhu uživilo, ale nepochybně by přineslo mnoho užitku (rozumějte zisku) i lokálce sedlčansko-votické, kterážto tak kvůli nerealizaci příbramsko-sedlčanské dráhy strádala a nacházela se v dluzích, majíce málo zákaznictva.

Stav soukromé společnosti se tak stával stále více neúnosným (obzvláště pak po nástupu automobilové dopravy) a jako u mnohých jiných drah v nově vzniklé Československé republice bylo rozhodnuto o jejím zestátnění a předání pod správu Československým státním drahám (ČSD).

Následující text přináší část revizní zprávy trati, vypovídající o jejím stavu v roce 1927, vypracovanou jako podkladní materiál pro její uvažované zestátnění československým státem. Ponechal jsem ji záměrně v původní dikci a pouze přepsal – přeji pěkné počtení.


 

Revizní zpráva o stavu pozemních staveb
místní dráhy Votice – Sedlčany
(1927)

Pozemní stavby na dráze Votice – Sedlčany jsou celkem v dobrém stavu.

Stanice Sedlčany

Výpravná budova v Sedlčanech je z části podsklepena a patrová.
Přízemí má 2 vchody čekárny II. a III.třídy, 2 kancelářské místnosti, 1 byt s příslušenstvím, 1 nocležnu pro čety se záchodem, lampárnu, záchody pro obecenstvo a prádelnu.
V patře jsou tři byty.
Krytina budovy je tašková, veranda je kryta plechem.
Záchody pro muže mají tmavý, neosvětlený pisoir. Osvětlení doporučuje se provésti buď světlíkem v krovu nebo aspoň úpravou vchodových dveří na zasklené dveře s vrchní skleněnou náplní.
Kachlová kamna v obou kancel. místnostech jsou velmi špatná.
Záchody v bytech nejsou na splachování, obyčejné skluzové, tak že silně v budově páchnou.
Jinak je budova v dobrém stavu, krov i kryt dobrý.

Skladiště je dřevěné, okapový žlab špatný, jinak je budova v dobrém stavu.
Rampa dobrá, stejně i vagonová váha na 25 tun.

Lokomotivní remisa je z hrázděného zdiva, k ní přistavěna vodárna, vše v dobrém stavu.

Ve stanici je ještě čistící jáma, 8 m dlouhá točna na vozy, skladiště na uhlí ze dřeva a studny staniční 2,5 m v průměru, domácí na pitnou vodu 1 m v průměru, vše bez pozoruhodnějších závad v dobrém stavu.

Stanice Kosova Hora

Výpravná budova je pouze přízemní, s verandou, částečně podsklepená. Budova kryta taškami, veranda plechem. V budově jsou 2 čekárny, kancelář a byt se spíží a záchodem. Budova, krov i kryt v dobrém stavu.
Skladiště, vedlejší budova i záchody jsou dřevěné – stav dobrý.
Studna má 1 m v průměru, pumpa je železná a potřebuje opravy.

Stanice Štětkovice

Výpravná budova stejná jako v Kosově Hoře, rovněž v dobrém stavu.
Skladiště, vedlejší hospodářská budova a záchody jsou dřevěné – dobré.
Ve stanici jsou 2 studny, staniční s pulsometrem, 2 m v průměru a na pitnou vodu s průměrem 1 m. Nad pulsometrovou studní dřevěná budka užívána jako skladiště traťmistra. Celkový stav dobrý.

Zastávka Vrchotovy Janovice

Obcí je postavena hrázděná čekárna. Kamna jsou rozbořena, železné součásti vykradeny. U vchodových dveří násilím vylomený zámek i s klikami, tak, že i dveře jsou vyštípány, byl ukraden.

V Praze dne 14.března 1927
Kulhavý

Výkresy objektů – Sedlčany

sedlcany-vykr-objektu

 

Výkresy objektů – Kosova Hora, Štětkovice

kosovka-stetky-vykr-objektu

 

Plánky zastávek a stanic

sedlcanka-planky-stanic

 

Poznámka pod čarou:
Zastávka Voračice sice byla otevřena již roku 1896, ale nebylo zde ničeho, co by stálo za popis v zápisu revizní zprávy, zastávky Minartice a Červený Hrádek tehdy ještě neexistovaly.

Zdroje:
Revizní zpráva 1927:
Národní archiv Praha – fond Ministerstvo dopravy I. (Akcie zestátněné místní dráhy Votice – Sedlčany + podklady z let 1927-28, evid.j./ka. 955)

Normalie budov:
Národní archiv Praha – fond Generální inspekce Rakouských drah Vídeň (Projekt místní dráhy Votice – Sedlčany 1894, inv.č. 119, ka. 437, 438)

 

ODKAZ
Vlak smrti
Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře