Práce v železniční stanici Olbramovice finišují.

S koncem nepřetržité výluky 14.května by měla být ukončena většina stavebních prací v souvislosti s modernizací stanice. Od tohoto dne bude zpřístupněn podchod i s výtahy k oběma nástupištím a v provozu budou všechny staniční koleje. Provoz mezi Voticemi a Olbramovicemi tak již bude dvoukolejný, do Odbočky Bystřice u Benešova pak stále jednokolejný po původní trati (do 18.srpna, kdy začne nepřetržitá výluka a od 29.8. bude zprovozněna nová 1.TK z Olbramovic až do Bystřice, vč. všech tří tunelů).
Železniční stanice Tomice a Bystřice u Benešova byly zrušeny, tomická výpravní budova má být zbořena kolem 20.května, bystřická stavědla po 14.květnu.
V Tomicích byla vytrhána 3.staniční kolej, v Bystřici pak všechny staniční koleje kromě 5.SK v odsunuté poloze, po které bude provozována doprava.
V Olbramovicích byly položeny, zaštěrkovány a podbity výhybky č.1,3,4 a 6 na táborském zhlaví, zbývá dokončit vydláždění a oplocení kolem obou výpravních budov, dokončení protihlukových stěn (PHS).
U těch se zastavíme : proč nebylo při výstavbě PHS použito pryžové těsnění mezi panely a díky tomu tak mezi nimi zejí až 6mm škvíry je záhadou hodnou Akt X, stejně jako proč při „generálce štětkou“ původní výpravní budovy nebyly odstraněny všechny dnes nepotřebné a nefunkční „součásti“ z let minulých (konzole, držáky, staré osvětlení apod.) či dodělána konečná úprava ostění nových oken (montážní pěna z nich kouká dodnes). To by nevyšetřil ani Mulder se Scullyovou 🙂
Podchod je již hotov, zbývá dokončit jen vstup vedle výpravní budovy.
Ve stanici dosud chybí manipulační 6.staniční kolej. Ta končí zatím za výhybkou č.17 benešovského zhlaví. Vlečka na OTV je však dokončena.
Silniční podjezd na Božkovice je zcela nový, silnice na obě strany zahloubena a rozšířena, vč.odbočky na louku – zbývá dokončit odvodnění, položit asfaltový povrch s dokončením max.ke konci května – již nyní je však s opatrností podjezd průchodný pěšky či na kole.
Opěry mostu nad silnicí I/18 na Sedlčany jsou též téměř dokončeny, velká třítýdenní uzavírka se však plánuje na letošní červenec – zřejmě kvůli úpravám vozovky pod ním.

ODKAZ
80 let historie stanice Roudná

 

3 komentáře

  1. Ha, tady to vypadá, že dvoukolejně se začne mezi Olbramovicemi a Benešovem jezdit 18. srpna? To přece nedává smysl, pokud bude následná výluka věnována zprovoznění zbývajících tunelů po JEDNÉ koleji!? Mohu prosit přesnější harmonogram zprovoznění jedné/dvou kolejí v novém profilu v úseku Votice – Benešov? Děkuji.

    • Od 29.8. bude z Olbramovic do Bystřice veden provoz po nové 1.koleji, včetně všech tunelů.
      Od 30 (?).11. bude v celém úseku z Votic až do Benešova dvoukolejný provoz, stavba tím teoreticky končí. Píšu teoreticky, protože oficiální ukončení je v roce 2013

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*