Přeložka „císařské dráhy“ u Hodějovic po roce

Stavba železničního mostu přeložky nad budoucím dálničním tělesem (Autor: BmbČ, koridory.cz)

Příspěvek navazuje na v loňském roce vydaný článek ze stejného místa: Přeložka „císařské dráhy“ u Hodějovic, kde najdete i podrobný popis celé stavby.

Trasu přeložky (trať č. 199) projdeme od Č. Budějovic směrem k železniční stanici Nová Ves u Č. Budějovic, to znamená, od konce přeložky k jejímu začátku  (žkm*) 210,269 – 208,890).

Pod následujícím vysvětlujícím textem najdete fotogalerii, která ukazuje místa z popisu a úplně na konci najdete mapku s vyznačením objektů z textu a fotografií.

První stavbou na kterou v současnosti narazíme je nový silniční most silnice III/15523 v délce 55 metrů, který bude překračovat přeložku trati. Kdybychom se dříve z tohoto místa podívali vlevo k současné trati, viděli bychom do poslední chvíle obývaný strážní domek, po kterém dnes již není ani památky. Byl zbořen v rámci stavby D3 počátkem srpna loňského roku. Pokračujeme dále –  SO 663, což je v žkm 209,636 stavba železničního mostu přeložky nad budoucím dálničním tělesem o třech polích 26 m + 69 m + 26 m. Pole č. 2 bude řešeno jako trám vyztužený obloukem (Langerův trám). Na obr. 4 žlutá „palubovka“ je stavba dálničního přemostění Starohodějovického potoka – toto je dálniční směr Praha. Dále se blížíme přes upravovanou pláň budoucího náspu  k SO 662 v žkm 209,231, což je mostní objekt v rokli nad občasnou vodotečí o rozpětí pole 14,4 m. Ohlédneme-li se směrem do Č. Budějovic, spatříme podstatnou část budované přeložky. Součástí přeložky je i revitalizace původního propustku z roku 1868  (SO 661 v žkm 208,971). Stav propustku ze západní strany v lednu tohoto roku vidíme na poslední fotografii.

*) žkm = železniční kilometr (každá trať vychází z nějakého místa a od toho místa stoupá kilometráž). Všechny body (stavby, přejezdy, návěstidla, trakční stožáry…) na železnici jsou přesně zaměřené a pro jejich polohu v běžné praxi se používá právě tato kilometráž. V železniční kartografii samozřejmě dnes i přesné GPS souřadnice, ale v praxi jen tato kilometráž.

Přeložka u Hodějovic
Mapka oblasti přeložky. (Zdroj: Mapy.cz ǀǀ Popisky: BmbČ, koridory,cz)

 

ODKAZ
Přeložka císařské dráhy
Upozorni mě
Upozornit na
guest
2 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře
simba
Autor
26.8.2020 13:27

Honzo, díky. Ač nejsem nekritickým obdivovatelem těch hrůz, co se teď staví (a obzvláště té kolem ČB), věřím, že budeš pokračovat v občasné dokumentaci až do zprovoznění.