V Praze-Hostivaři stavba spěje k zářijovému zahájení provozu části nových objektů a kolejí

O víkendu 15./16. srpna byl v Praze-Hostivaři zrušen přesmyk z 1. do 4.staniční koleje (SK) v rámci stavebního postupu (SP) 1c a tím byla odstartovaná výluka lichého (uhříněveského, nebo chcete-li, benešovského) zhlaví.

To je dost zásadní zásah do konfigurace kolejiště a vlakové dopravy. Zrušením přesmyku a vyloučením navazující 1.koleje směrem na Uhříněves jsou jízdy vlaků mezi stanicemi Praha-Uhříněves – Praha-Hostivař umožněny jen po 2.koleji. Dochází k několikaminutovému zpoždění téměř všech vlaků osobní přepravy a velmi těžko se mezi ně dostává nákladní doprava.

Pro lepší pochopení současného stavu vkládám situační schéma:

 

hosti-SP-1c

Stavbu si projdeme jako obvykle od východu (od uhříněveského zhlaví), k lávce v místě odbočení malešické koleje od hlavní trati.

Liché zhlaví

Směrem k Uhříněvsi bude do tratě vysunut krakorec s vjezdovými návěstidly. Zatím je vybetonovaný jeho základ. Od vjezdového návěstidla je 1.kolej vytržená včetně výhybek č. 1, 2 a probíhají zde zemní práce až za bývalé St.1. Dál jsou přibližně do poloviny nástupišť položené 1. a 2.SK, pod 3.SK je navážen a upravován štěrk.
V příštím týdnu se na liché zhlaví přestěhuje vrtná souprava pro hloubení 28 pilot pro PHS.

Nástupiště, podchod a odbavovací budova

Na nástupištích intenzivně probíhá stavba zastřešení, dokončování izolací schodišť a chodníků, zásyp podchodu a schodišť a stavba stěn vlastních nástupišť. Připomenu, že 1.nástupiště bude končit na hraně mostu přes Průmyslovou, 2.nástupiště bude prodlouženo 105m dlouhým „jazykem“ až do poloviny staniční budovy. Ve vzniklém výřezu bude 4.SK – kusá kolej pro linku ML.
V odbavovací budově probíhají dokončovací práce – jsou hotové obklady sociálních zařízení pro cestující a personál, osazeny jejich armatury, v nejbližších dnech začne pokládka dlažby ve vestibulu. Pokladní přepážka se brzy dočká zasklení.

Fotogalerie popisované části stavby
hosti-2015-08-20-lichá

Od výpravní budovy na sudé zhlaví

Za mostem přes Průmyslovou jsou položeny koleje 3 – včetně výhybky č.14, bez koleje 3b, dále 1. a 2.SK – obě do úrovně technologické budovy s tím, že 2.SK je napojena na původní kolejiště (zatím kryta výkolejkou). 1.SK bude s ukončením této etapy stavby (14./15.září) položena v nové stopě až po napojení na 1.TK za novým krakorcem vjezdových návěstidel.

Pokračují montážní práce v technologické budově a rekonstrukce lávky pro pěší nad zhlavím.
Částečně je osazena protihluková stěna po levé straně kolejiště od lávky k bývalému St.2. a probíhá betonáž základů k opěrné zdi. Jak PHS zakryla původní výpravní budovu uvidíte ve fotogalerii.

Opěrná a zárubní zeď, sudé záhlaví

Finišují práce na opěrné zdi. Do 23.8. budou dokončeny poslední části železobetonových říms. Jsou betonovány spádové betony mezi zdí a náspem, průběžně je prováděna izolace a hutněné zásypy. Do 30.8. má být celý úsek připraven po stránce železničního spodku a zahájeno navážení štěrkodrtí.

V poslední části stavby, před a za lávkou pro pěší a cyklisty (spojuje ulice Za Drahou a Pražskou), je připravená zemní pláň a probíhá skládání gabionů.
Je také již osazen krakorec nových vjezdových návěstidel za lávkou.

Fotogalerie popisované části stavby
hosti-2015-08-20-suda
ODKAZ
Stavební práce na Jižní spojce začnou s prázdninami. Správa železnic získala další peníze z CEF
Upozorni mě
Upozornit na
guest
5 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře
Vítek
Vítek
23.8.2015 20:19

Pro tuto konkrétní PHS ovšem neplatí: „O zvýšeném chladu a vlhku v takové budově díky stínění takové betonové hrůzy nemluvě.“ Ta zeď je zjevně na severní straně budovy a že by na ni svítilo slunce ze severu a vrhala stín na jih (a tedy i na ten dům) je zcela vyloučeno. Jestli v tom domě bude vlhko a chlad, tak to bude mít jinou příčinu. 😉

simba
Autor
22.8.2015 21:06

Jistě, v tom máte pravdu, ale co na to majitel či nájemníci domu, co budou čumět do zdi. O zvýšeném chladu a vlhku v takové budově díky stínění takové betonové hrůzy nemluvě. Hlukové studie jsou z jedné strany na houby – mělo by se vycházet až z reálných měření hluku na nových kolejích. Nikdy nepostavíte PHS ideálně tak, aby zcela těsnila, nikdy nenamontujete okna tak, aby měla protihlukové vlastnosti jako v laboratorních podmínkách (bohužel je stále spousta „odborníků“, kteří takovou montáž dle norem neumí provést a dokáží i speciální okno se zvýšenou akustickou neprůzvučností špatnou montáží do ostění degradovat na nejlevnější okno z hypermarketu).
Zde stačilo vyměnit okna a minimálně prosklít horní polovinu (otázka je, kdo to bude do budoucna mýt, z praxe jinde je vidět, že se na to slušně řečeno kašle). Nová dvojitá špaletová okna s pořádným zasklením by pomohla určitě (samozřejmě po výše zmíněné odborné a správné montáži).
Ale je to samozřejmě o té ceně. A také o zájmu majitele a nájemníků. A případně o jejich spolupráci, příp. i finanční. Ale pokud Vám předtím nikdo žádné varianty nenabídne a pak Vám vtrhnou do baráku a my Vám jdeme měnit okna či Vám tady postavíme PHSku, je už na nějaká jednání a možnosti jaksi pozdě. Tak to bohužel chodí.

vikititor
vikititor
Reakce na  simba
24.8.2015 10:58

Aspoň ten chlív nepůjde vidět!
jestli jste tam tudy někdy jel za poslední roky, tak jste stejně jako já musel zvracet.. Jsem rád, že tam bude stěna. Bordel nechť je za ní. A vsadím se s vámi, že za půl roku bude mezi domem a stěnou na metr odpadků a bude hůř..

Lidi, co tam bydlí asi na nová okna jak tu píšete moc investovat nebudou – tak na pivo, cigára.. házet bordel z oken..

Vítek
Vítek
Reakce na  vikititor
29.8.2015 13:36

Náhodou u článku z 2.10.2014 je to u fotek č. 12 a 13 celkem slušně okomentováno. Před vykácením původních jírovců to možná nebylo z vlaku tak vidět?a
Aspoň podle jednoho snímku z 30.8.2014 to vypadá, že nepořádek mohl být skryt za bujnou vegetací – viz http://ttnz.cz/mo/album/v/stavby/silnicedalnice/vlak/hostivar/140830/P8306244.JPG.html

Petr Grivalský
Petr Grivalský
21.8.2015 08:28

Super report…..
Jen bych chtěl trochu bránit projektanty PHS napadnuté v popisu jedné z fotek. Projektant je více méně v tomto případě jen kreslič. Nejdříve se totiž musí udělat hluková studie, která zohlední hygienické normy. Ta dále určí výšku a umístění PHS (volnost je minimální). Projektant to jen zkreslí a SŽDC schválí. Kdyby to totiž chtěla jinak, nevyjdou jí hlukové limity a stavba nebude zkolaudovaná.
Teď začíná otázka, zda je nutné mít tu či onu konstrukci, materiál, atd. a tady je dle mého názoru prostor ke zlepšení. Nicméně kdo to bude platit, když na všechno musí být ekonomické hodnocení a to většinou vychází tak tak (i když se s tím čachruje mocně). Momentálně se jde cestou minimálních nákladů a to je cesta ne vždy správná a z dlouhodobého hlediska ani finančně výhodná. Ale kdo se dnes dívá na horizont 15-20let?…..
Pak je ještě otázka, zda se nezaměřit na přehodnocení hlukových limitů pro dráhu a vydávání vyjímek.

Přeji houšť takových reportů…..