Vyhlášen tendr na nový most přes Orlík u Červené nad Vltavou

Vizualizace nového obloukového železobetonového železničního mostu přes Orlickou přehradu u Červené nad Vltavou (zdroj: SUDOP/SŽ)

Správa železnic hledá zhotovitele rekonstrukce mostu u Červené nad Vltavou. Zakázka zahrnuje výstavbu nového přemostění a odstranění stávajícího, technicky nevyhovujícího mostu. Součástí vypsané zakázky je podmínka, která stanovuje nejvyšší přípustnou nabídkovou cenu ve výši 543 914 065 korun bez DPH. Výběrové řízení bylo vyhlášeno dne 15. března 2021 s dnem ukončení podání nabídek 19. dubna 2021.

Nová výše ceny byla stanovena na základě aktualizace souhrnného rozpočtu projektantem s tím, že byly více zohledněny specifické podmínky umístění stavby – konkrétně prostor s velmi obtížným přístupem (vodní nádrž Orlík) a potřeba nasazení specifických montážních prostředků, mechanizace a inventárního materiálu. Zároveň částka akcentuje výhled vývoje cen na rok 2021.

Původní ocelová konstrukce z roku 1889 je již v nevyhovujícím stavu a limituje nasazení některých typů vozidel na celé trati Tábor – Písek. Nahrazena bude novým železobetonovým mostem, který bude postaven v těsném sousedství stávajícího. S rozpětím oblouku 156 metrů a se vzepětím 34,7 metru se nový most po svém dokončení zařadí mezi největší oblouková mostní díla v České republice. Celková délka mostu přitom dosáhne 316,3 metru.

Stávající mostní objekt má pět otvorů o celkové délce 280,2 m. Je tvořen v prvním a pátém mostním otvoru kamennou klenbovou konstrukcí a v druhém až čtvrtém otvoru ocelovou příhradovou konstrukcí. Výška mostu ode dna Vltavy k úrovni kolejí je 69,5 m. Most byl původně památkově chráněn, tato ochrana byla později sejmuta. Rovněž i původní záměr rekonstrukce mostu (oprava opěr a pilířů, výměna ocelové mostní konstrukce) byl zrušen a změněn ve výstavbu zcela nového mostního díla. Pro nový návrh mostu byla navržena oblouková nosná konstrukce v hlavním mostním otvoru a trámová ve vedlejších mostních otvorech s horní mostovkou.

Zcela nelze ani opomenout ani snahy zachovat původní most pro pěší a cyklisty – tyto snahy však vyšly naprázdno, Jihočeský kraj odmítl konstrukci převzít do vlastnictví.

ODKAZ
Modernizace železničního uzlu Žilina - stav prací v květnu 2024

O historii a budoucnosti mostu u Červené nad Vltavou jsme více psali v tomto článku.

Předmětem díla je zhotovení stavby „Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tábor-Písek“ jejímž cílem je odstranění nevyhovujícího udržovacího stavu nosné konstrukce a spodní stavby.

Mostní objekt převádí železniční trať přes vodní nádrž Orlická přehrada na řece Vltava mezi obcemi Červená nad Vltavou a Vlastec. Most z roku 1889 (stavba probíhala mezi roky 1886-1889, otevření 20.11.1889) tvoří tři jednokolejné jednopólové ocelové konstrukce, příhradové nýtované trámové prosté s prvkovou mostovkou o rozpětí L= 8,70 + 3 x 84,40 + 8,70 m.

Spodní stavba je z kamenného zdiva s lícem z řádkového zdiva s rovnoběžnými křídly. Skládá se ze dvou opěr vylehčených klenbami a dvou pilířů, které jsou v současné době zaplaveny vodou a obetonovány. Spodní stavba je založená plošně.

  • délka mostu 283,75 m
  • šířka mostu 5,78 m
  • výška mostu 69,90 m

Ocelové konstrukce mají nevyhovující zatížitelnost a nevyhovují na zatížení dopravou dle ČSN EN 1991-2.

Nový mostní objekt je navrhován jako železniční jednokolejný most s průběžným kolejovým ložem v odsunuté poloze cca 10 m severním směrem. V hlavním mostním otvoru je navrhována nosná konstrukce ze železobetonového oblouku na rozpětí 156,0 m a se vzepětím 34,7 m.

  • délka přemostění 296,8 m
  • délka mostu 316,3
  • výška mostu nade dnem Vltavy 70,0 m

Ve vedlejších mostních otvorech je navrhována konstrukce trámová spojitá z předpjatého betonu s betonovou deskou mostovky. Nová spodní stavba je navržena ze železobetonu s plošným založením na skalním podloží. Základové bloky paty oblouku jsou navrženy na březích vodní nádrže. Železniční svršek je navržen ve standardním uspořádání s průběžným kolejovým ložem.

Schéma navrženého postupu výstavby mostu:

CERVENA_most_schema-navrhu-postupu-vystavby

 

Upozorni mě
Upozornit na
guest
1 Komentář
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře
LubošCT
LubošCT
21.3.2021 11:33

Někde jsem viděl fotky ze stavby toho původního mostu. Na nich je vidět původní koryto Vltavy a také to, jaká je vlastně ta výšky ode dna údolí. Po napuštění přehrady to sice je pořád vysoký most ale stačí si domyslet ještě tu hloubku vody…
Možná by někdo měl fotky z loňska kdy bylo v přehradě málo vody, případně z minulého sucha? Zkusím se podívat po internetu jestli něco nenajdu a případně sem dám odkaz. Vím že bylo v době sucha hodně fotek všemožných míst na přehradě ale konkrétně tento most si nevybavuju

Upravil před 3 let LubošCT