Zastávka Praha Kačerov, stav 20.7.2014

Před měsícem jsme se podívali v souhrnném článku na tři zastávky, jejichž výstavba byla v roce 2014 zahájena. Zbývající dvě sledujeme v rámci jejich „mateřských“ staveb, dnes se podíváme na „sirotka“, který do žádné koridorové stavby nepatří, na budovanou železniční zastávku Praha Kačerov.

Pokud jde o základní údaje o stavbě, vše je uvedeno ve výše citovaném článku, opakování by bylo jen nošením pražců na nádraží 🙂 Vzhledem k tomu a k rozsahu stavby tak tento článek zároveň aspiruje na nejkratší příspěvek tohoto webu. Jaká je tedy současná situace:

situace_foto

 

Žel. svršek a spodek

Soudě podle čerstvé geotextilie a výkopu mezi kolejemi proběhla nebo probíhá blíže nespecifikovaná práce na odvodnění – nejspíš zřízení nového trativodu.

Nástupiště

Budování nástupiště nezačalo ani v náznaku. Řekněme si tedy alespoň několik zajímavostí: Jednak, stožáry TV v oblasti nástupiště (98, 100, 102) zůstanou na svých místech, jen dostanou nový fešácký nátěr a jejich základy budou nadbetonovány. Další zajímavostí bude LED osvětlení nástupišť. A poslední kuriozitou je postupná změna šířky nástupiště od 1 m až do 3 m. Toto není výsledek vědeckého výzkumu na téma přepravní proud ze soupravy směrem k výstupu, ale důsledek staršího sesuvu nad částí nástupiště. Aby nebylo do svahu zbytečně zasahováno, je v oblasti sesuvu (v délce cca 80 m) šířka nástupiště omezena na 1 – 2,5 m.

Přístupový chodník k podchodu do metra

Budování chodníku bylo zahájeno směrem od podchodu dolů, prozatím je nahrubo upraven terén do první podesty, kde je budována gabionová zídka.

Přístupové schodiště k podchodu do metra

Nic.

Přístupový chodník dále na ulici Michelskou

Ve svahu byl terén nahrubo upraven, zářez chodníku jasně naznačuje jeho budoucí vedení.

Napojení do podchodu

Nic.

ODKAZ
Vysokorychlostní trať mezi pražskými Vršovicemi a Běchovicemi má projektanta

 

Následuje fotogalerie ze dne 20.7.2014

Kacer_2014-07-20

 

Zdroj: Vlastní pozorování; Souhrnná technická zpráva, S-Engineering s.r.o.

 

Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře