Zastávka Praha Kačerov, stav 20.7.2014

Před měsícem jsme se podívali v souhrnném článku na tři zastávky, jejichž výstavba byla v roce 2014 zahájena. Zbývající dvě sledujeme v rámci jejich „mateřských“ staveb, dnes se podíváme na „sirotka“, který do žádné koridorové stavby nepatří, na budovanou železniční zastávku Praha Kačerov.

Pokud jde o základní údaje o stavbě, vše je uvedeno ve výše citovaném článku, opakování by bylo jen nošením pražců na nádraží 🙂 Vzhledem k tomu a k rozsahu stavby tak tento článek zároveň aspiruje na nejkratší příspěvek tohoto webu. Jaká je tedy současná situace:

situace_foto

 

Žel. svršek a spodek

Soudě podle čerstvé geotextilie a výkopu mezi kolejemi proběhla nebo probíhá blíže nespecifikovaná práce na odvodnění – nejspíš zřízení nového trativodu.

Nástupiště

Budování nástupiště nezačalo ani v náznaku. Řekněme si tedy alespoň několik zajímavostí: Jednak, stožáry TV v oblasti nástupiště (98, 100, 102) zůstanou na svých místech, jen dostanou nový fešácký nátěr a jejich základy budou nadbetonovány. Další zajímavostí bude LED osvětlení nástupišť. A poslední kuriozitou je postupná změna šířky nástupiště od 1 m až do 3 m. Toto není výsledek vědeckého výzkumu na téma přepravní proud ze soupravy směrem k výstupu, ale důsledek staršího sesuvu nad částí nástupiště. Aby nebylo do svahu zbytečně zasahováno, je v oblasti sesuvu (v délce cca 80 m) šířka nástupiště omezena na 1 – 2,5 m.

Přístupový chodník k podchodu do metra

Budování chodníku bylo zahájeno směrem od podchodu dolů, prozatím je nahrubo upraven terén do první podesty, kde je budována gabionová zídka.

Přístupové schodiště k podchodu do metra

Nic.

Přístupový chodník dále na ulici Michelskou

Ve svahu byl terén nahrubo upraven, zářez chodníku jasně naznačuje jeho budoucí vedení.

Napojení do podchodu

Nic.

ODKAZ
Jižní spojka - zdvoukolejnění; odb. Spořilov, Branický most (fotogalerie)

 

Následuje fotogalerie ze dne 20.7.2014

Kacer_2014-07-20

 

Zdroj: Vlastní pozorování; Souhrnná technická zpráva, S-Engineering s.r.o.

 

Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře