Návrh koncepce rozvoje železniční dopravy do roku 2005 z roku 1988

Prototyp lokomotivy Škoda III. generace s asynchronním pohonem 85E0-ATM při své první veřejné zkušební jízdě dne 18.1.1989 na trati do Benešova u Prahy (zdroj: Železničář 1989)

Federální ministerstvo dopravy a spojů Československé socialistické republiky zpracovalo koncem osmdesátých let dvacátého století návrh koncepce rozvoje železniční dopravy do roku 2005. Na finální podobě tohoto materiálu se významně podíleli pracovníci Státní plánovací komise a při meziresortním připomínkovém řízení i představitelé federálních i národních řídících orgánů. Rozsáhlý komplexní materiál předložil ministr dopravy a spojů v prosinci roku 1988 k projednání do vlády ČSSR:

 • v rámci modernizace železniční sítě se rekonstruuje cca 1300 km hlavních tratí na rychlost 120 až 140 km/h a hmotnost na nápravu 22,5 t;
 • dokončí se výstavba jižního tahu v úseku Košice – Zvolen – Trnava – Vrútky, aby se odlehčila přetížená trať Košice – Žilina a zajistilo se hospodárnější propojení jihozápadní a východní části Slovenska;
 • dokončí se podstatná část přestavby železničních uzlů v Praze, Bratislavě a Brně, což povede zejména k výraznějšímu zlepšení železniční osobní dopravy a k zavedení integrovaných dopravních systémů v těchto aglomeracích;
 • zmodernizují a dobudují se pohraniční překládkové stanice v Čierné nad Tisou a vybrané další na hranicích se sousedními státy, což umožní zvýšení kapacit pro zpracování mezinárodní zátěže a zvýšení plynulosti tranzitní dopravy se zkrácením pobytu vlaků a vozů na ČSD;
 • ve vybraných seřaďovacích a vlakotvorných stanicích se zavede pro modernizaci a automatizaci řídících prací systém KOMPAS a dokončí se výstavba seřaďovacích stanic v Žilině a Zvolenu. Cílem je zajistit optimální počet dokonale vyhovujících seřaďovacích stanic pro dálkovou vlakotvorbu;
 • zvýší se tempo elektrizace tratí tak, aby z cílového stavu cca 7000 km bylo k roku 2005 zelektrizováno cca 4500 km tratí, na nichž se bude realizovat cca 81 % provozních výkonů;
 • v souladu s komplexními rekonstrukcemi železničních tratí a stanic pro vyšší rychlosti se budou koordinovat a zajišťovat i akce z oblasti sdělovací a zabezpečovací techniky (autoblok, automatické hradlo, dálkové zabezpečovací zařízení s dálkovým ovládáním a kontrolou, moderní přenosové zařízení, radiodispečerské zařízení apod.), případně elektrizace;
 • v potřebných počtech a struktuře se zajistí výrazná inovace železničních vozidel; u hnacích vozidel především od tuzemských výrobců, u železničních vozů dodávkami z tuzemska i ze zahraničí. U hnacích vozidel se bude věnovat pozornost aplikaci energeticky efektivních konstrukcí s moderními regulačními systémy a asynchronními trakčními motory v elektrické i motorové trakci. Konstrukce elektrických vozidel musí zabezpečovat zvyšování rychlostí a výkonů a v osobní dopravě i kvalitativně vyšší kulturu cestování, což je základním požadavkem i u osobních vozů. Park nákladních vozů se bude doplňovat převážně univerzálními i speciálními vozy, uzpůsobenými pro modernizované způsoby nakládky a vykládky včetně speciálních kontejnerových vozů;
 • v souvislosti s rozvojem progresívních přepravních systémů dobuduje se technická základna pro zabezpečení tranzitních a vnitrostátních kontejnerových přeprav a dále i vybraných kontrejlerových přeprav výměnných nástaveb silničních vozidel a návěsů, a ve spolupráci s vodní dopravou přeprav v systému Ro-Ro;
 • postupně se vytvoří předpoklady pro komplexní automatizované řízení železničního provozu a zapojení ČSD do celoevropského systému hromadného odbavování vlakových zásilek výpočetní technikou. V dopravě cestujících se dobuduje síť automatizovaného reservačního systému ARES s rozšířením na lůžkové a lehátkové vozy a zajištěním možnosti mezinárodního propojení;
 • postupně se bude řešit problematika provozu na neefektivních tratích, kterých jsou zhruba 23 % sítě a realizuje se na nich necelé 1 % přepravních výkonů, při nákladech zhruba 5 % celé sítě. Na základě podrobných studií se budou sledovat dvě cesty: rušení nebo zefektivnění a zjednodušení provozu;
 • velká pozornost se bude věnovat pracovním a sociálním jistotám pracovníků při stabilizované a efektivní mzdové politice podložené aplikací progresívních pracovních norem a při racionální technologické a organizační struktuře železniční dopravy;
 • v oblasti ekologie se budou u stávajících i nově budovaných zařízení a staveb uplatňovat náročná opatření pro zmírnění vlivu železniční dopravy na životní prostředí a pro zkvalitnění cestovního prostředí v osobní dopravě;
 • zásadním kvalitativním řešením je navrhovaná postupná výstavba vysokorychlostní sítě ČSD s návazností na síť evropských železničních magistrál. Předpokládá se, že tato síť bude určena pro rychlou osobní i nákladní dopravu. Vysokorychlostní tratě by měly být dvoukolejné, elektrizované, plně automaticky zabezpečené pro hmotnost na nápravu 22,5 t a maximální rychlost 250 km/h. Pro tyto tratě bude třeba zajistit i odpovídající technickou základnu včetně vývoje rychlých elektrických jednotek.
ODKAZ
Perličky z (tarifní) historie

Koncepce rozvoje železniční dopravy byla schválena usnesením vlády ČSSR č. 26 v lednu 1989.

Premiérová zkušební jízda elektrické lokomotivy Škoda 85E0-ATM (později přeznačené na 169 001-5) s asynchronním pohonem na trati Praha – Benešov u Prahy dne 18. ledna 1989 v čele vlaku Os 8207 a měřícím vozem před vlakovou lokomotivou 363 118-1:


Pramen:

 • Železniční technika č. 19/1989

 

Upozorni mě
Upozornit na
guest
4 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře
rory2k
rory2k
28.5.2022 11:10

Trochu mi uniká poselství tohoto článku. Je to „Dobře, že se vše nakonec realizovalo jinak“, nebo „Škoda, že se shora popsané usnesení nakonec vůbec nevzalo v potaz“? Nějak se v tom ztrácím…

mirekk
Admin
Reakce na  rory2k
28.5.2022 15:22

Já bych řekl, že je to nástin plánů předrevoluční garnitury do budoucna. Takže asi takto: přečti si, porovnej se skutečností a udělej si obrázek.
Když to porovnám s velkolepými plány dnešní doby, moc rozdílů není. Jen se změnily celosvětově rychlosti.