Postup stavby z Tomic do Bystřice 21.7.2012

Na konci srpna bude zprovozněna nová 1.traťová kolej (TK) z Olbramovic až do Bystřice. Bude to zatím nejdelší současně zprovozněný úsek.

S novou kolejí budou zprovozněny také všechny tři zbývající tunely úseku Votice-Benešov: Zahradnický, Tomický I a II. Nová trať je většinou vedena v nové stopě a původní těleso bude opuštěno, zčásti zrekultivováno, zčásti zavezeno zeminou z těžby tunelů a zářezů.

A jak to na stavbě vypadá 5 týdnů před termínem? Navštívil jsem jen úsek Tomice-Bystřice, z Olbramovic do Tomic je již delší dobu „hotovo“.

Přestavba podjezdu v Tomicích

V Tomicích na bývalém jižním zhlaví finišuje celková rekonstrukce nadjezdu přes bývalou silnici I/3 pod 1.kolejí. Polovina pod 2.kolejí projde rekonstrukcí po zrušení současné koleje, do 30.11.
Z Olbramovic až ke křížení původní koleje v Bystřici je položená nová kolej, v Tomicích dnes pracovalo několik part na jejím svařování termitem.
Nové nástupiště zastávky Tomice je posunuto téměř až k tomuto nadjezdu, zatím jsou postaveny asi z 1/3 tischery, které tvoří hranu nástupiště. Po výpravní budově není ani památka, nepočítám-li rozvaděč elektro, který stál těsně u jižní stěny budovy. Nová kolej tedy vede v místě těsně před dveřmi dopravní kanceláře a stáčí se zářezem do tunelu Tomický I.

Přeskočíme až za tunel Tomický II. Na konci zářezu za jeho severním portálem navazuje násep přes údolí, následuje stavba mostu přes trať pro přístup IZS do prostoru tunelů. Za ním se zprava napojuje současná TK na budoucí 2.TK a po ní je provoz veden až za vjezdové návěstidlo Odb.Bystřice, kde opět najíždíme na „starou“ kolej. Tady se nová trať posouvá doleva, přes prostor bývalé montážní základny a za bývalým St.1 kříží provozovanou kolej. Před křížením je hotová polovina propusti, která nahradila původní kamennou a také tady prozatím končí nová kolej. V nepřetržité výluce v posledních deseti dnech srpna bude provedeno její propojení.

Tomice – tady stála výpravní budova

Silniční podjezd u restaurace U nádraží je také téměř hotový, je na něm položená a zaštěrkovaná nová 1.TK. A hned na podjezdu vyrostly opěry protihlukové stěny. Zajímavé, jak ty potvory rychle klíčí.
Několik desítek metrů za podjezdem začínají tischery bočního nástupiště, které končí až za rampou skladiště.
A právě otázka nástupišť v Bystřici zajímá dost lidí. Ptají se, kudy se dostanou z jednoho nástupiště na druhé. Kudy? Projdou pod mostem u hospody. Dobrý, nemusí se budovat podchod. Ale co nastane v případě, že dojde ke změně nástupiště (vlak pojede po druhé koleji než je obvyklé). Buď poklusem pod most anebo, 99% zdatných, přes koleje.

Nová kolej je provizorně napojena před výhybkou č.10 na 1.kolej do Benešova, kolej je krytá výkolejkou. Definitivní propojení a zrušení této výhybky proběhne opět v té 10-denní výluce na konci srpna.
6.kolej (vykládková v „place“) je již asi dva týdny vytržená.
V době psaní tohoto příspěvku jsou v Bystřici od křížení staré a nové koleje po napojení na sudém zhlaví skládány definitivní kolejnicové pasy. Jimi budou nahrazeny ty, které jsou na pražcích namontovány při pokládce. Na jednu z možností výměny pasů se můžete podívat ve starším příspěvku zde>>

Fotografie jsou dnes ve dvou fotogaleriích, abych alespoň trochu dodržel jejich skladbu. Mám v nich dost nepořádek…

Tomice – Bystřice u Benešova
Bystřice u Benešova

 

 

 

 

 

 

 


 

Upozorni mě
Upozornit na
guest
5 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře
Petr Ježek
Petr Ježek
27.7.2012 14:39

Též děkuji za aktualizační článek. Jsem zvědav na Vmax od září do listopadu, když hrozí maximálně střet se zajícem…

Koudy
Reakce na  Petr Ježek
30.7.2012 14:53

Ono ale pár metrů vedle nové 1.TK budou probíhat práce ve 2.TK – takže možný střet nejen se zajícem, ale i daleko větším a hmotnějším předmětem.

Tomáš Lajbl
24.7.2012 13:43

Dobrý den, znamená vytržení 6. koleje v Bystřici to, že vykládka uhlí pro místní uhelné sklady už nebude nikdy obnovena a bude se překládat do kamionů v Benešově?

simba
Autor
Reakce na  Tomáš Lajbl
26.7.2012 14:40

Vykládací kolej obnovena nebude – byly zde pouze uskutečněny dílčí změny (přerušení PHS, přemístění sloupu TV), tak aby v budoucnu – najde-li se investor, který zaplatí cca 10 mil.Kč – mohlo k napojení dojít.

Josef Syrovátko
Josef Syrovátko
24.7.2012 10:55

Pěkná reportáž. Doufám že budete i u zprovoznění té nové koleje a tunelů
Děkuju a přeju hezké léto